info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075
Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023. Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) na Slovensku. Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Do kedy treba podať daňové priznanie?
Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) na Slovensku

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja).

V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Ak potrebujete vyplniť daňové priznanie pre zdaňovacie obdobie 2023 na Slovensku, tu sú niektoré dôležité informácie, ktoré Vám môžu pomôcť.

Identifikácia: Na začiatku priznania uveďte svoje osobné údaje, ako je meno, adresa a rodné číslo.

Zdroje príjmu: V tejto časti uveďte všetky príjmy, ktoré ste získali počas zdaňovacieho obdobia 2023.

Vyberte si formulár pre daňové priznanie, ktoré potrebujete spracovať a elektronicky podať. Dôkladne vyplňte online formulár podľa pokynov a postupne zadávajte požadované údaje. Ak je všetko v poriadku a formulár máte správne vyplnený, odošlite nám Vaše údaje k správnemu podaniu daňového priznania. V prípade záujmu odošleme Vaše daňové priznanie na Finančný úrad.

Vzorové formuláre pre daňové priznania vydané Finančnou správou Slovenská republika.

Zdroj informácií na Finančná správa