info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Online spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v Slovenskej republike.
Spracujte si daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v Slovenskej republike za rok 2023. 
Vyplňte online formulár typ B podľa pokynov a postupne zadávajte požadované údaje. Ak je všetko v poriadku
a formulár máte správne vyplnený, odošlite nám Vaše údaje k správnemu podaniu daňového priznania.
V prípade záujmu odošleme Vaše daňové priznanie na Finančný úrad.
Poplatok za vypracovanie a podanie daňového priznania môžete uhradiť na náš bankový účet alebo priamo cez online platbu po odoslaní vyplneného formulára. Potrebujete odklad daňového priznania? Radi Vám pomôžeme.
V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky na 0902 067 075, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Pozorne si prečítajte pred vyplňovaním!!!

Prejdite kurzorom na ikonku otáznika , zobrazí sa Vám nápoveda. V mobilných zariadeniach dotykom na ikonku otáznika, zobrazí okno s nápovedou

Základné informácie o daňovníkovi

Vyplňte prosím Vaše osobné údaje
Vaše DIČ?
Uveďte Vaše DIČ! Zadajte iba čísla bez lomítka.
Uveďte Vaše DIČ! Zadajte iba čísla bez lomítka.
SK NACE - Hlavná, prevažná činnosť?
 • LESNÍCTVO A  RYBOLOV
 • strukovín a olejnatých semien
 • 01.12 Pestovanie ryže
 • koreňovej a hľuzovej zeleniny
 • 01.14 Pestovanie cukrovej trstiny
 • 01.15 Pestovanie tabaku
 • 01.16 Pestovanie plodín na vlákno
 • 01.19 Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
 • 01.21 Pestovanie hrozna
 • 01.22 Pestovanie tropického a subtropického ovocia
 • 01.23 Pestovanie citrusových plodov
 • 01.24 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
 • 01.25 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
 • 01.26 Pestovanie olejnatého ovocia
 • 01.27 Pestovanie nápojových plodín
 • aromatických
 • 01.29 Pestovanie ostatných trvácnych plodín
 • 01.30 Rozmnožovanie rastlín
 • 01.41 Chov dojníc
 • 01.42 Chov ostatného dobytka a byvolov
 • 01.43 Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
 • 01.44 Chov tiav a ťavovitých zvierat
 • 01.45 Chov oviec a kôz
 • 01.46 Chov ošípaných
 • 01.47 Chov hydiny
 • 01.49 Chov iných zvierat
 • 01.50 Zmiešané hospodárstvo
 • 01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín
 • 01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat
 • 01.63 Služby súvisiace so zberom úrody
 • 01.64 Spracovanie semien na sadenie
 • odchyt a súvisiace služby
 • 02.10 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
 • 02.20 Ťažba dreva
 • 02.30 Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
 • 02.40 Služby poskytované v lesníctve
 • 03.11 Morský rybolov
 • 03.12 Riečny rybolov
 • 03.21 Morská akvakultúra
 • 03.22 Riečna akvakultúra
 • SEKCIA B - ŤAŽBA A DOBÝVANIE
 • 05.10 Ťažba čierneho uhlia
 • 05.20 Ťažba lignitu
 • 06.10 Ťažba ropy
 • 06.20 Ťažba zemného plynu
 • 07.10 Dobývanie železných rúd
 • 07.21 Dobývanie uránových a tóriových rúd
 • 07.29 Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
 • vápenca
 • 08.12 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
 • 08.91 Ťažba chemických a hnojivových minerálov
 • 08.92 Ťažba rašeliny
 • 08.93 Ťažba soli
 • 08.99 Iná ťažba a dobývanie i. n.
 • 09.10 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
 • 09.90 Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
 • SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 • 10.11 Spracovanie a konzervovanie mäsa
 • 10.12 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
 • 10.13 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
 • kôrovcov a mäkkýšov
 • 10.31 Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • 10.32 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
 • 10.39 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 • 10.41 Výroba olejov a tukov
 • 10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
 • 10.51 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
 • 10.52 Výroba zmrzliny
 • 10.61 Výroba mlynských výrobkov
 • 10.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
 • 10.71 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
 • 10.72 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
 • cestovín
 • 10.81 Výroba cukru
 • čokolády a cukroviniek
 • 10.83 Spracovanie čaju a kávy
 • 10.84 Výroba korenín a chuťových prísad
 • 10.85 Výroba pripravených pokrmov a jedla
 • 10.86 Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
 • 10.89 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
 • 10.91 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
 • 10.92 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
 • úprava a miešanie alkoholu
 • 11.02 Výroba hroznového vína
 • 11.03 Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
 • 11.04 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
 • 11.05 Výroba piva
 • 11.06 Výroba sladu
 • 11.07 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
 • 12.00 Výroba tabakových výrobkov
 • 13.10 Príprava a spriadanie textilných vlákien
 • 13.20 Tkanie textilu
 • 13.30 Konečná úprava textilu
 • 13.91 Výroba pleteného a háčkovaného textilu
 • 13.92 Výroba textilných výrobkov okrem odevov
 • 13.93 Výroba kobercov a rohoží
 • šnúr
 • 13.95 Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
 • 13.96 Výroba ostatného technického a pracovného textilu
 • 13.99 Výroba ostatného textilu i. n.
 • 14.11 Výroba kožených odevov
 • 14.12 Výroba pracovných odevov
 • 14.13 Výroba ostatného vrchného ošatenia
 • 14.14 Výroba spodnej bielizne
 • 14.19 Výroba ostatných odevov a doplnkov
 • 14.20 Výroba kožušinových výrobkov
 • 14.31 Výroba pletených a háčkovaných pančúch
 • 14.39 Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
 • 15.11 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
 • kabeliek a podobných výrobkov
 • 15.20 Výroba obuvi
 • 16.10 Pilovanie a hobľovanie dreva
 • 16.21 Výroba dosiek a drevených panelov
 • 16.22 Výroba podlahových parkiet
 • 16.23 Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
 • 16.24 Výroba drevených kontajnerov
 • slamy a prúteného materiálu
 • 17.11 Výroba celulózy
 • 17.12 Výroba papiera a lepenky
 • 17.21 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
 • hygienické a toaletné výrobky
 • 17.23 Výroba papiernických potrieb
 • 17.24 Výroba tapiet
 • 17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
 • 18.11 Tlač novín
 • 18.12 Iná tlač
 • 18.13 Služby pre tlač a médiá
 • 18.14 Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
 • 18.20 Reprodukcia záznamových médií
 • 19.10 Výroba produktov koksárenských pecí
 • 19.20 Výroba rafinovaných ropných produktov
 • 20.11 Výroba priemyselných plynov
 • 20.12 Výroba farbív a pigmentov
 • 20.13 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
 • 20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií
 • 20.15 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
 • 20.16 Výroba plastov v primárnej forme
 • 20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
 • 20.20 Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
 • lakov a podobných náterov
 • čistiacich a leštiacich prípravkov
 • 20.42 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
 • 20.51 Výroba výbušnín
 • 20.52 Výroba lepidiel
 • 20.53 Výroba éterických olejov
 • 20.59 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
 • 20.60 Výroba umelých vlákien
 • 21.10 Výroba základných farmaceutických výrobkov
 • 21.20 Výroba farmaceutických prípravkov
 • 22.11 Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
 • 22.19 Výroba ostatných výrobkov z gumy
 • fólií
 • 22.22 Výroba plastových obalov
 • 22.23 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 • 22.29 Výroba ostatných plastových výrobkov
 • 23.11 Výroba plochého skla
 • 23.12 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
 • 23.13 Výroba dutého skla
 • 23.14 Výroba sklenených vlákien
 • 23.19 Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického skla
 • 23.20 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
 • 23.31 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
 • obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
 • 23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
 • 23.42 Výroba keramického sanitárneho vybavenia
 • 23.43 Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
 • 23.44 Výroba ostatných technických keramických výrobkov
 • 23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov
 • 23.51 Výroba cementu
 • 23.52 Výroba vápna a sadry
 • 23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
 • 23.62 Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
 • 23.63 Výroba transportného betónu
 • 23.64 Výroba malty
 • 23.65 Výroba cementových vlákien
 • sadry a cementu
 • tvarovanie a konečná úprava kameňa
 • 23.91 Výroba brúsnych výrobkov
 • 23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • 24.10 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
 • rúrok
 • 24.31 Ťahanie tyčí za studena
 • 24.32 Valcovanie pásov za studena
 • 24.33 Tvarovanie alebo skladanie za studena
 • 24.34 Ťahanie drôtov za studena
 • 24.41 Výroba drahých kovov
 • 24.42 Výroba hliníka
 • zinku a cínu
 • 24.44 Výroba medi
 • 24.45 Výroba ostatných neželezných kovov
 • 24.46 Výroba jadrového paliva
 • 24.51 Odlievanie železa
 • 24.52 Odlievanie ocele
 • 24.53 Odlievanie ľahkých kovov
 • 24.54 Odlievanie ostatných neželezných kovov
 • 25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • 25.12 Výroba kovových dverí a okien
 • 25.21 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
 • zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • 25.30 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
 • 25.40 Výroba zbraní a munície
 • lisovanie
 • 25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
 • 25.62 Obrábanie
 • 25.71 Výroba nožiarskych výrobkov
 • 25.72 Výroba zámkov a pántov
 • 25.73 Výroba náradia
 • 25.91 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
 • 25.92 Výroba obalov z ľahkých kovov
 • reťazí a pružín
 • strojných skrutiek
 • 25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
 • 26.11 Výroba elektronických komponentov
 • 26.12 Výroba montovaných elektronických dosiek
 • 26.20 Výroba počítačov a periférnych zariadení
 • 26.30 Výroba komunikačných zariadení
 • 26.40 Výroba spotrebnej elektroniky
 • testovanie a navigovanie
 • 26.52 Výroba hodín a hodiniek
 • elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
 • 26.70 Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
 • 26.80 Výroba magnetických a optických médií
 • generátorov a transformátorov
 • 27.12 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
 • 27.20 Výroba batérií a akumulátorov
 • 27.31 Výroba optických káblov
 • 27.32 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
 • 27.33 Výroba elektroinštalačných zariadení
 • 27.40 Výroba elektrických svietidiel
 • 27.51 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.52 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.90 Výroba ostatných elektrických zariadení
 • autá a bicykle
 • 28.12 Výroba zariadení na kvapalný pohon
 • 28.13 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
 • 28.14 Výroba iných kohútikov a ventilov
 • ozubených kolies
 • pecí a horákov k peciam
 • 28.22 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 • 28.23 Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
 • 28.24 Výroba ručného náradia na mechanický pohon
 • 28.25 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
 • 28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
 • 28.30 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 28.41 Výroba strojov na obrábanie kovov
 • 28.49 Výroba ostatných strojov na obrábanie
 • 28.91 Výroba strojov pre metalurgiu
 • ťažbu a stavebníctvo
 • nápojov a tabaku
 • odevný a kožiarsky priemysel
 • 28.95 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
 • 28.96 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
 • 28.99 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
 • 29.10 Výroba motorových vozidiel
 • 29.20 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
 • 29.31 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
 • 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • 30.11 Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
 • 30.12 Stavba rekreačných a športových člnov
 • 30.20 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
 • 30.30 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
 • 30.40 Výroba vojenských bojových vozidiel
 • 30.91 Výroba motocyklov
 • 30.92 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
 • 30.99 Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
 • 31.01 Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
 • 31.02 Výroba kuchynského nábytku
 • 31.03 Výroba matracov
 • 31.09 Výroba ostatného nábytku
 • 32.11 Razenie mincí
 • 32.12 Výroba šperkov a podobných predmetov
 • 32.13 Výroba bižutérie a podobných predmetov
 • 32.20 Výroba hudobných nástrojov
 • 32.30 Výroba športových potrieb
 • 32.40 Výroba hier a hračiek
 • 32.50 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
 • 32.91 Výroba metiel a kief
 • 32.99 Ostatná výroba i. n.
 • 33.11 Oprava kovových konštrukcií
 • 33.12 Oprava strojov
 • 33.13 Oprava elektronických a optických prístrojov
 • 33.14 Oprava elektrických prístrojov
 • 33.15 Oprava a údržba lodí a člnov
 • 33.16 Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
 • 33.17 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
 • 33.19 Oprava ostatných prístrojov
 • 33.20 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
 • PLYNU
 • 35.11 Výroba elektriny
 • 35.12 Prenos elektriny
 • 35.13 Rozvod elektriny
 • 35.14 Predaj elektriny
 • 35.21 Výroba plynu
 • 35.22 Rozvod plynných palív potrubím
 • 35.23 Predaj plynu prepravovaného potrubím
 • 35.30 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
 • ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
 • úprava a dodávka vody
 • 37.00 Čistenie a odvod odpadových vôd
 • 38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.12 Zber nebezpečného odpadu
 • 38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.22 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
 • 38.31 Demontáž vrakov
 • 38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • 39.00 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
 • SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO
 • 41.10 Vypracovanie stavebných projektov
 • 41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
 • 42.11 Výstavba ciest a diaľnic
 • 42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
 • 42.13 Výstavba mostov a tunelov
 • 42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
 • 42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
 • 42.91 Výstavba vodných diel
 • 42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
 • 43.11 Demolácia
 • 43.12 Zemné práce
 • 43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
 • 43.21 Elektrická inštalácia
 • výhrevných a klimatizačných zariadení
 • 43.29 Ostatná stavebná inštalácia
 • 43.31 Omietkarské práce
 • 43.32 Stolárske práce
 • 43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
 • 43.34 Maľovanie a zasklievanie
 • 43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 • 43.91 Pokrývačské práce
 • 43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
 • 45.11 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 45.19 Predaj ostatných motorových vozidiel
 • 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
 • 45.31 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • 45.32 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • živými zvieratami
 • rudami
 • 46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
 • priemyselnými zariadeniami
 • tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
 • odevmi
 • nápojmi a tabakom
 • 46.18 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
 • 46.19 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 • nespracovaným tabakom
 • 46.22 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
 • 46.23 Veľkoobchod so živými zvieratami
 • kožušinou a opracovanou kožou
 • 46.31 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
 • 46.32 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
 • vajcami a jedlým olejom a tukom
 • 46.34 Veľkoobchod s nápojmi
 • 46.35 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
 • 46.36 Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
 • čajom
 • kôrovcov a mäkkýšov
 • nápojmi a tabakom
 • 46.41 Veľkoobchod s textilom
 • 46.42 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
 • 46.43 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
 • 46.44 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
 • 46.45 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
 • 46.46 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
 • kobercami a svietidlami
 • 46.48 Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
 • 46.49 Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
 • počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
 • 46.52 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
 • zariadeniami a príslušenstvom
 • 46.62 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
 • stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
 • 46.64 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
 • 46.65 Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
 • 46.66 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
 • 46.69 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
 • kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 • 46.72 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
 • stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
 • 46.74 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
 • 46.75 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
 • 46.76 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
 • 46.77 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
 • 46.90 Nešpecializovaný veľkoobchod
 • nápojmi a tabakom
 • 47.19 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
 • 47.21 Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
 • 47.22 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
 • pečivom
 • 47.25 Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.26 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.29 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
 • 47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
 • periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
 • 47.42 Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.43 Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.51 Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
 • farbami a sklom v špecializovaných predajniach
 • rohožami
 • 47.54 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
 • svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.61 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
 • 47.62 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.63 Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach
 • 47.64 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.65 Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
 • 47.71 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
 • 47.72 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.73 Lekárne
 • 47.74 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
 • 47.75 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • rastlinami
 • 47.77 Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach
 • 47.78 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
 • 47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
 • nápojmi a tabakom
 • odevmi a obuvou
 • 47.89 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
 • 47.91 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
 • stánkov a trhov
 • SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE
 • medzimestská
 • 49.20 Nákladná železničná doprava
 • 49.31 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
 • 49.32 Taxislužba
 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
 • 49.41 Nákladná cestná doprava
 • 49.42 Sťahovacie služby
 • 49.50 Potrubná doprava
 • 50.10 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
 • 50.20 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
 • 50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava
 • 50.40 Vnútrozemská nákladná vodná doprava
 • 51.10 Osobná letecká doprava
 • 51.21 Nákladná letecká doprava
 • 51.22 Kozmická doprava
 • 52.10 Skladovanie a uskladňovanie
 • 52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
 • 52.22 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
 • 52.23 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
 • 52.24 Manipulácia s nákladom
 • 52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave
 • 53.10 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
 • 53.20 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
 • SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
 • 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
 • 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 •  táboriská a miesta pre karavány
 • 55.90 Ostatné ubytovanie
 • 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • 56.21 Dodávka jedál
 • 56.29 Ostatné jedálenské služby
 • 56.30 Služby pohostinstiev
 • SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
 • 58.11 Vydávanie kníh
 • 58.12 Vydávanie adresárov a katalógov
 • 58.13 Vydávanie novín
 • 58.14 Vydávanie časopisov a periodík
 • 58.19 Ostatné vydavateľské činnosti
 • 58.21 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
 • 58.29 Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
 • videozáznamov a televíznych programov
 • videozáznamov a televíznych programov
 • videozáznamov a televíznych programov
 • 59.14 Premietanie filmov
 • 59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • 60.10 Rozhlasové vysielanie
 • 60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
 • 61.10 Činnosti drôtových telekomunikácií
 • 61.20 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
 • 61.30 Satelitné telekomunikačné činnosti
 • 61.90 Ostatné telekomunikačné činnosti
 • 62.01 Počítačové programovanie
 • 62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
 • 62.03 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
 • 62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
 • poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
 • 63.12 Služby webového portálu
 • 63.91 Činnosti spravodajských agentúr
 • 63.99 Ostatné informačné služby i. n.
 • SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
 • 64.11 Činnosti centrálnej banky
 • 64.19 Ostatné peňažné sprostredkovanie
 • 64.20 Činnosti holdingových spoločností
 • fondy a podobné finančné subjekty
 • 64.91 Finančný lízing
 • 64.92 Ostatné poskytovanie úverov
 • 64.99 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
 • 65.11 Životné poistenie
 • 65.12 Neživotné poistenie
 • 65.20 Zaistenie
 • 65.30 Dôchodkové zabezpečenie
 • 66.11 Správa finančných trhov
 • 66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
 • 66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
 • 66.21 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
 • 66.22 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
 • 66.29 Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
 • 66.30 Činnosti investičných manažérov
 • SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
 • 68.10 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
 • 68.20 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
 • 68.31 Realitné kancelárie
 • 68.32 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
 • VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
 • 69.10 Právne činnosti
 • vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • 70.10 Vedenie firiem
 • 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • 71.11 Architektonické činnosti
 • 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • 71.20 Technické testovanie a analýzy
 • 72.11 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
 • 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • 72.20 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • 73.11 Reklamné agentúry
 • 73.12 Predaj vysielacieho času
 • 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
 • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
 • 74.20 Fotografické činnosti
 • 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • vedecké a technické činnosti i. n.
 • 75.00 Veterinárne činnosti
 • SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
 • 77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 77.12 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 77.22 Prenájom videopások a diskov
 • 77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • 77.31 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • 77.32 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
 • 77.33 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
 • 77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
 • 77.35 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
 • zariadení a iného hmotného majetku i. n.
 • 77.40 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
 • 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • 80.10 Súkromné bezpečnostné služby
 • 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 • 80.30 Pátracie služby
 • 81.10 Kombinované pomocné činnosti
 • 81.21 Generálne čistenie budov
 • 81.22 Ostatné priemyselné čistenie budov
 • 81.29 Ostatné čistiace činnosti
 • 81.30 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
 • 82.11 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
 • príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
 • 82.20 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
 • 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 82.91 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
 • 82.92 Baliace činnosti
 • 82.99 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
 • SEKCIA O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
 • 84.11 Všeobecná verejná správa
 • vzdelávanie
 • 84.13 Podpora a usmerňovanie ekonomiky
 • 84.21 Zahraničné veci
 • 84.22 Obrana
 • 84.23 Spravodlivosť a súdnictvo
 • 84.24 Verejný poriadok a bezpečnosť
 • 84.25 Protipožiarna ochrana
 • 84.30 Povinné sociálne zabezpečenie
 • SEKCIA P - VZDELÁVANIE
 • 85.10 Predškolská výchova
 • 85.20 Základné školstvo
 • 85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
 • 85.32 Stredné technické a odborné školstvo
 • 85.41 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
 • 85.42 Terciárne vzdelávanie
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova
 • 85.52 Umelecké vzdelávanie
 • 85.53 Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
 • 85.59 Ostatné vzdelávanie i. n.
 • 85.60 Pomocné vzdelávacie činnosti
 • SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
 • 86.10 Činnosti nemocníc
 • 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • 86.23 Zubná lekárska prax
 • 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
 • 87.10 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
 • duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
 • 87.30 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
 • 87.90 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
 • 88.10 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 • 88.91 Denná starostlivosť o deti
 • 88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
 • ZÁBAVA A REKREÁCIA
 • 90.01 Scénické umenie
 • 90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
 • 90.03 Umelecká tvorba
 • 90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení
 • 91.01 Činnosti knižníc a archívov
 • 91.02 Činnosti múzeí
 • 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 92.00 Činnosti herní a stávkových kancelárií
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení
 • 93.12 Činnosti športových klubov
 • 93.13 Fitnescentrá
 • 93.19 Ostatné športové činnosti
 • 93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
 • SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI
 • 94.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
 • 94.12 Činnosti profesijných členských organizácií
 • 94.20 Činnosti odborových organizácií
 • 94.91 Činnosti cirkevných organizácií
 • 94.92 Činnosti politických organizácií
 • 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
 • 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • 95.12 Oprava komunikačných zariadení
 • 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
 • 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
 • 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
 • hodiniek a šperkov
 • 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • 96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
 • 96.02 Kadernícke a kozmetické služby
 • 96.03 Pohrebné a súvisiace služby
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • 96.09 Ostatné osobné služby i. n.
 • SEKCIA T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
 • 97.00 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
 • 98.10 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
 • 98.20 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
 • SEKCIA U - ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
 • 99.00 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Uveďte svoje priezvisko
Uveďte svoje priezvisko!
Uveďte svoje priezvisko!
Meno
Uveďte svoje meno
Uveďte svoje meno!
Uveďte svoje meno!
Titul
Uveďte Váš akademický titul
Field is required!
Field is required!
Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice!
Uveďte názov ulice!
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Uveďte číslo domu!
Uveďte číslo domu!
PSČ
Poštové smerové číslo
Zadajte prosím PSČ bez medzier!
Zadajte prosím PSČ bez medzier!
Obec/Mesto
Mimo SR, prosím uveďte aj krajinu
Uveďte Vaše mesto alebo obec!
Uveďte Vaše mesto alebo obec!
Email
Uveďte Vašu Emailovú adresu
Uveďte Vašu Emailovú adresu
Uveďte Vašu Emailovú adresu
Telefónne číslo
Uveďte Vaše Telefónne číslo
Uveďte Vaše Telefónne číslo
Uveďte Vaše Telefónne číslo

Ďalšie informácie o daňovníkovi

Vyplňte dodatočné informácie, ktoré sa zobrazia v ďalšom kroku
Chcete podať elektronicky Vaše daňové priznanie cez nás?
Táto služba cez E-podanie je spoplatnená sumou 24,90€
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Máte u nás vytvorenú autorizáciu (aby sme vedeli za Vás poslať DP)?
Vytvorenie autorizácie je spoplatnené jednorazovým poplatkom 14,90€
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Mali ste príjmy v SR
Field is required!
Field is required!
Boli ste zamestnaný/á v SR?
Field is required!
Field is required!
Počet všetkých slovenských príjmov zo zamestnania
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Field is required!
Field is required!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Field is required!
Field is required!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Pracovali ste v zahraničí?
Field is required!
Field is required!
V koľkých zahraničných krajinách ste pracovali?
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Ste daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (cudzinec)?
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Štát daňovej rezidencie
 • Afganistan
 • Alandy
 • Albánsko
 • Alžírsko
 • Americká Samoa
 • Americké Panenské ostrovy
 • Americké tichomorské ostrovy
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarktída
 • Antigua a Barbuda
 • Argentína
 • Arménsko
 • Aruba
 • Austrália
 • Azerbajdžan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladéš
 • Barbados
 • Belgicko
 • Belize
 • Benin
 • Bermudy
 • Bhután
 • Sint Eustatius a Saba
 • Bielorusko
 • Bolívia
 • Bosna a Hercegovina
 • Botswana
 • Bouvetov ostrov 
 • Brazília
 • Britské indickooceánske územie
 • Britské Panenské ostrovy
 • Brunej
 • Bulharsko
 • Burkina
 • Burundi
 • Chorvátsko
 • Clipperton 
 • Cookove ostrovy
 • Curaçao
 • Cyprus
 • Čad
 • Česká republika
 • Čierna Hora
 • Čile
 • Čína
 • Dánsko
 • Dominika
 • Dominikánska republika
 • Džibutsko
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Eritrea
 • Estónsko
 • Etiópia
 • Faerské ostrovy
 • Falklandy 
 • Fidži
 • Filipíny
 • Fínsko
 • Francúzska Guyana
 • Francúzska Polynézia
 • Francúzske južné a antarktické územia
 • Francúzsko
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Gibraltár
 • Grécko
 • Grenada
 • Grónsko
 • Gruzínsko
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Heardov ostrov
 • Holandsko
 • Honduras
 • Hongkong
 • India
 • Indonézia
 • Irak
 • Irán
 • Írsko
 • Island
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonsko
 • Jemen
 • Jersey 
 • Jordánsko
 • Južná Afrika
 • Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
 • Južná Kórea
 • Južný Sudán
 • Kajmanie ostrovy
 • Kambodža
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kapverdy
 • Katar
 • Kazachstan
 • Keňa
 • Kirgizsko
 • Kiribati
 • Kokosové ostrovy
 • Kolumbia
 • Komory
 • Kongo
 • Konžská demokratická republika
 • Kosovo
 • Kostarika
 • Kuba
 • Kuvajt
 • Laos
 • Lesotho
 • Libanon
 • Libéria
 • Líbya
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Macao
 • Macedónsko
 • Madagaskar
 • Maďarsko
 • Malajzia
 • Malawi
 • Maldivy
 • Mali
 • Malta
 • Maroko
 • Marshallove ostrovy
 • Martinik
 • Maurícius
 • Mauritánia
 • Mayotte
 • Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov
 • Mexiko
 • Mikronézia
 • Mjanmarsko/Barma
 • Moldavsko
 • Monako
 • Mongolsko
 • Montserrat
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Nauru
 • Nemecko
 • Nepál
 • Niger
 • Nigéria
 • Nikaragua
 • Niue
 • Nórsko
 • Nová Kaledónia
 • Nový Zéland
 • Omán
 • Ostrov Man
 • Ostrov Norfolk
 • Ostrovy Severné Mariány
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Papua-Nová Guinea
 • Paraguaj
 • Peru
 • Pitcairnove ostrovy 
 • Pobrežie Slonoviny
 • Poľsko
 • Portoriko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Réunion
 • Rovníková Guinea
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Rwanda
 • Saint Martin
 • Saint Pierre a Miquelon
 • Salvádor
 • Palestína
 • Samoa
 • San Maríno
 • Saudská Arábia
 • Senegal
 • Severná Kórea
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Somálsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Veľká Británia
 • Spojené štáty americké
 • Srbsko
 • Srí Lanka
 • Stredoafrická republika
 • Sudán
 • Surinam
 • Svalbard a Jan Mayen
 • Svazijsko
 • Ascension a Tristan da Cunha (SH1)
 • Svätá Lucia
 • Svätý Bartolomej
 • Svätý Krištof a Nevis
 • Svätý Martin
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Svätý Vincent a Grenadíny
 • Sýria
 • Šalamúnove ostrovy
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Tadžikistan
 • Taiwan
 • Taliansko
 • Tanzánia
 • Thajsko
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad a Tobago
 • Tunisko
 • Turecko
 • Turkménsko
 • Turks a Caicos
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukrajina
 • Uruguaj
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vatikán
 • Venezuela
 • Vianočný ostrov
 • Vietnam
 • Východný Timor
 • Wallis a Futuna
 • Zambia
 • Západná Sahara
 • Zimbabwe
Field is required!
Field is required!
Uveďte Váš hrubý príjem mimo Slovenska
Field is required!
Field is required!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Field is required!
Field is required!
Nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Field is required!
Field is required!
Celkom
0.00
Field is required!
Field is required!
Celkom
0.00
Field is required!
Field is required!

Daňové bonusy a odpočty

Zaškrtnite bonusy/odpočty, ktoré si môžete pre rok 2024 uplatniť vo Vašom daňovom priznaní.
Pri každej otázke nájdete v pomocníkovi podmienky pre uplatnenie tejto zľavy/odpočtu.
Máte dieťa do 16 rokov alebo študenta do 25 rokov, ktorý žije v spoločnej domácnosti?
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Údaje na uplatnenie daňového bonusu
Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu
Priezvisko
Napíšte priezvisko Vášho dieťaťa
Napíšte priezvisko Vášho dieťaťa
Meno
Napíšte meno Vášho dieťaťa
Napíšte meno Vášho dieťaťa
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia Vášho dieťaťa
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia Vášho dieťaťa
Uveďte mesiace, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus
Vyberte mesiace pre uplatnenie bonusu
Vyberte mesiace pre uplatnenie bonusu
Mám nízky príjem a chcem uviesť aj príjem druhého rodiča
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Napíšte priezvisko druhého rodiča
Napíšte priezvisko druhého rodiča
Meno
Napíšte meno druhého rodiča
Napíšte meno druhého rodiča
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia druhého rodiča
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia druhého rodiča
Mesiace, ktoré spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu
Vyberte mesiace pre uplatnenie bonusu
Vyberte mesiace pre uplatnenie bonusu
Uveďte príjem druhého rodiča
Field is required!
Uveďte príjem druhého rodiča
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Chcete si uplatniť nezdaniteľný základ dane na manželku(manžela)?
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Údaje o manželke (manželovi)
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti
Priezvisko
Uveďte priezvisko manželky (manžela)
Uveďte priezvisko manželky (manžela)
Meno
Uveďte meno manželky (manžela)
Uveďte meno manželky (manžela)
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Spĺňate podmienky na uplatnenie po celý rok?
Field is required!
Field is required!
Vlastné príjmy v €
Field is required!
Field is required!
Uveďte počet mesiacov,
na ktoré spĺňate podmienky na uplatnenie bonusu
 • - vyberte počet mesiacov -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Vyberte počet mesiacov
Vyberte počet mesiacov
Prajete si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky podla §33a zákona?
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
0.00
Field is required!
Field is required!
Daňový bonus podľa §33a
Uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky podla §33a zákona
Zamestnávateľom vyplatený daňový bonus na úroky v ročnom zúčtovaní
Field is required!
Field is required!
Počet mesiacov, na ktoré spĺňate podmienky?
 • - vyberte počet mesiacov -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Vyberte počet mesiacov
Vyberte počet mesiacov
Chcete darovať 2% z daní v prospech neziskovej organizácie?
Field is required!
Field is required!
Spĺňate podmienky na darovanie 3% daní?
Field is required!
Field is required!
Údaje na darovanie 2% z daní
V tejto časti vyplníte údaje na darovanie 2% (alebo 3%) z daní v prospech neziskovej organizácie
Názov neziskovej organizácie
Field is required!
Field is required!
IČO neziskovej organizácie?
Field is required!
Field is required!
Právna forma neziskovej organizácie?
Field is required!
Field is required!
Adresa neziskovej organizácie
Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Field is required!
Field is required!
PSČ
Uveďte poštové smerové číslo
Field is required!
Field is required!
Mesto/Obec
Uveďte názov mesta/obce
 • Abrahám
 • Adidovce
 • Abrahámovce
 • Ábelová
 • Alekšince
 • Andovce
 • Abranovce
 • Abovce
 • Ardovo
 • Arnutovce
 • Abrahámovce
 • Ardanovce
 • Andrejová
 • Adamovské Kochanovce
 • Abramová
 • Babie
 • Babiná
 • Babindol
 • Babinec
 • Babín
 • Bacúch
 • Bacúrov
 • Bačka
 • Bačkov
 • Bačkovík
 • Badín
 • Baďan
 • Bajany
 • Bajč
 • Bajerov
 • Bajerovce
 • Bajka
 • Bajtava
 • Baka
 • Baláže
 • Baldovce
 • Balog nad Ipľom
 • Baloň
 • Banka
 • Banská Belá
 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Banské
 • Banský Studenec
 • Baňa
 • Bara
 • Barca
 • Bardejov
 • Bardoňovo
 • Bartošova Lehôtka
 • Bartošovce
 • Baška
 • Baškovce
 • Baškovce
 • Bašovce
 • Batizovce
 • Báb
 • Báč
 • Bádice
 • Báhoň
 • Bánov
 • Bánovce nad Bebravou
 • Bánovce nad Ondavou
 • Bátka
 • Bátorová
 • Bátorove Kosihy
 • Bátovce
 • Beckov
 • Beharovce
 • Becherov
 • Belá
 • Belá
 • Belá-Dulice
 • Belá nad Cirochou
 • Beladice
 • Belejovce
 • Belín
 • Belina
 • Belince
 • Bellova Ves
 • Beloveža
 • Beluj
 • Beluša
 • Belža
 • Beniakovce
 • Benice
 • Benkovce
 • Beňadiková
 • Beňadikovce
 • Beňadovo
 • Beňatina
 • Beňuš
 • Bernolákovo
 • Bertotovce
 • Beša
 • Beša
 • Bešeňov
 • Bešeňová
 • Betlanovce
 • Betliar
 • Bežovce
 • Bidovce
 • Biel
 • Bielovce
 • Biely Kostol
 • Bijacovce
 • Biskupice
 • Biskupová
 • Bitarová
 • Bílkove Humence
 • Bíňa
 • Bíňovce
 • Blahová
 • Blatná na Ostrove
 • Blatná Polianka
 • Blatné
 • Blatné Remety
 • Blatné Revištia
 • Blatnica
 • Blažice
 • Blažovce
 • Blesovce
 • Blhovce
 • Bobot
 • Bobrov
 • Bobrovček
 • Bobrovec
 • Bobrovník
 • Bočiar
 • Bodíky
 • Bodiná
 • Bodorová
 • Bodovce
 • Bodružal
 • Bodza
 • Bodzianske Lúky
 • Bogliarka
 • Bohdanovce
 • Bohdanovce nad Trnavou
 • Boheľov
 • Bohunice
 • Bohunice
 • Bohúňovo
 • Bojná
 • Bojnice
 • Bojničky
 • Boldog
 • Boleráz
 • Bolešov
 • Boliarov
 • Boľ
 • Boľkovce
 • Borcová
 • Borčany
 • Borčice
 • Borinka
 • Borová
 • Borovce
 • Borský Mikuláš
 • Borský Svätý Jur
 • Borša
 • Bory
 • Bošáca
 • Bošany
 • Bottovo
 • Boťany
 • Bôrka
 • Bracovce
 • Branč
 • Branovo
 • Bratislava I
 • Bratislava II
 • Bratislava III
 • Bratislava IV
 • Bratislava V
 • Braväcovo
 • Brdárka
 • Brehov
 • Brehy
 • Brekov
 • Brestov
 • Brestov
 • Brestov nad Laborcom
 • Brestovany
 • Brestovec
 • Brestovec
 • Bretejovce
 • Bretka
 • Breza
 • Brezany
 • Brezina
 • Breziny
 • Breznica
 • Breznička
 • Breznička
 • Brezno
 • Brezolupy
 • Brezov
 • Brezová pod Bradlom
 • Brezovec
 • Brezovica
 • Brezovica
 • Brezovička
 • Brezovka
 • Brežany
 • Brhlovce
 • Brieštie
 • Brodské
 • Brodzany
 • Brunovce
 • Brusnica
 • Brusník
 • Brusno
 • Brutovce
 • Bruty
 • Brvnište
 • Brzotín
 • Buclovany
 • Bučany
 • Budča
 • Budikovany
 • Budimír
 • Budiná
 • Budince
 • Budiš
 • Budkovce
 • Budmerice
 • Buglovce
 • Buková
 • Bukovce
 • Bukovec
 • Bukovec
 • Bukovina
 • Bulhary
 • Bunetice
 • Bunkovce
 • Bušince
 • Bušovce
 • Buzica
 • Buzitka
 • Búč
 • Bystrá
 • Bystrá
 • Bystrany
 • Bystré
 • Bystričany
 • Bystrička
 • Byšta
 • Bytča
 • Bzenica
 • Bzenov
 • Bzince pod Javorinou
 • Bziny
 • Bzovík
 • Bzovská Lehôtka
 • Bžany
 • Cabaj-Čápor
 • Cabov
 • Cakov
 • Cejkov
 • Cernina
 • Cerová
 • Cerovo
 • Cestice
 • Cigeľ
 • Cigeľka
 • Cigla
 • Cimenná
 • Cinobaňa
 • Cífer
 • Čab
 • Čabalovce
 • Čabiny
 • Čabradský Vrbovok
 • Čadca
 • Čachtice
 • Čajkov
 • Čaka
 • Čakajovce
 • Čakanovce
 • Čakanovce
 • Čakany
 • Čaklov
 • Čalovec
 • Čamovce
 • Čaňa
 • Čaradice
 • Častá
 • Častkov
 • Častkovce
 • Čata
 • Čataj
 • Čavoj
 • Čáry
 • Čebovce
 • Čečehov
 • Čečejovce
 • Čechy
 • Čechynce
 • Čekovce
 • Čeláre
 • Čelkova Lehota
 • Čelovce
 • Čelovce
 • Čeľadice
 • Čeľadince
 • Čeľovce
 • Čenkovce
 • Čerenčany
 • Čereňany
 • Čerhov
 • Čerín
 • Čermany
 • Černík
 • Černina
 • Černochov
 • Čertižné
 • Červená Voda
 • Červenica
 • Červenica pri Sabinove
 • Červeník
 • Červený Hrádok
 • Červený Kameň
 • Červený Kláštor
 • Červeňany
 • České Brezovo
 • Čičarovce
 • Čičava
 • Čičmany
 • Čierna
 • Čierna Lehota
 • Čierna Lehota
 • Čierna nad Tisou
 • Čierna Voda
 • Čierne
 • Čierne Kľačany
 • Čierne nad Topľou
 • Čierne Pole
 • Čierny Balog
 • Čierny Brod
 • Čierny Potok
 • Čifáre
 • Čiližská Radvaň
 • Čimhová
 • Čirč
 • Čižatice
 • Číčov
 • Číž
 • Čoltovo
 • Čremošné
 • Čučma
 • Čukalovce
 • Dačov Lom
 • Daletice
 • Danišovce
 • Dargov
 • Davidov
 • Debraď
 • Dedačov
 • Dedina Mládeže
 • Dedinka
 • Dedinky
 • Dechtice
 • Dekýš
 • Demandice
 • Demänovská Dolina
 • Demjata
 • Detrík
 • Detva
 • Detvianska Huta
 • Devičany
 • Devičie
 • Dežerice
 • Diaková
 • Diakovce
 • Diviacka Nová Ves
 • Diviaky nad Nitricou
 • Divín
 • Divina
 • Divinka
 • Dlhá
 • Dlhá nad Kysucou
 • Dlhá nad Oravou
 • Dlhá nad Váhom
 • Dlhá Ves
 • Dlhé Klčovo
 • Dlhé nad Cirochou
 • Dlhé Pole
 • Dlhé Stráže
 • Dlhoňa
 • Dlžín
 • Dobrá
 • Dobrá Niva
 • Dobrá Voda
 • Dobroč
 • Dobrohošť
 • Dobroslava
 • Dobšiná
 • Dohňany
 • Dojč
 • Dolinka
 • Dolná Breznica
 • Dolná Krupá
 • Dolná Lehota
 • Dolná Mariková
 • Dolná Mičiná
 • Dolná Poruba
 • Dolná Seč
 • Dolná Streda
 • Dolná Strehová
 • Dolná Súča
 • Dolná Tižina
 • Dolná Trnávka
 • Dolná Ves
 • Dolná Ždaňa
 • Dolné Dubové
 • Dolné Kočkovce
 • Dolné Lefantovce
 • Dolné Lovčice
 • Dolné Mladonice
 • Dolné Naštice
 • Dolné Obdokovce
 • Dolné Orešany
 • Dolné Otrokovce
 • Dolné Plachtince
 • Dolné Saliby
 • Dolné Semerovce
 • Dolné Srnie
 • Dolné Strháre
 • Dolné Trhovište
 • Dolné Vestenice
 • Dolné Zahorany
 • Dolné Zelenice
 • Dolný Badín
 • Dolný Bar
 • Dolný Harmanec
 • Dolný Hričov
 • Dolný Chotár
 • Dolný Kalník
 • Dolný Kubín
 • Dolný Lieskov
 • Dolný Lopašov
 • Dolný Ohaj
 • Dolný Pial
 • Dolný Štál
 • Dolný Vadičov
 • Doľany
 • Doľany
 • Domadice
 • Domaníky
 • Domaniža
 • Domaňovce
 • Donovaly
 • Drábsko
 • Drahňov
 • Drahovce
 • Dravce
 • Dražice
 • Dražkovce
 • Drážovce
 • Drienčany
 • Drienica
 • Drienov
 • Drienovec
 • Drienovo
 • Drienovská Nová Ves
 • Drietoma
 • Drnava
 • Drňa
 • Družstevná pri Hornáde
 • Drženice
 • Držkovce
 • Dubinné
 • Dubnica nad Váhom
 • Dubnička
 • Dubník
 • Dubno
 • Dubodiel
 • Dubová
 • Dubová
 • Dubovany
 • Dubovce
 • Dubové
 • Dubové
 • Dubovec
 • Dubovica
 • Ducové
 • Dudince
 • Dukovce
 • Dulov
 • Dulova Ves
 • Dulovce
 • Dulovo
 • Dunajská Lužná
 • Dunajov
 • Dunajská Streda
 • Dunajský Klátov
 • Duplín
 • Dúbrava
 • Dúbrava
 • Dúbrava
 • Dúbravica
 • Dúbravka
 • Dúbravy
 • Dvorany nad Nitrou
 • Dvorec
 • Dvorianky
 • Dvorníky
 • Dvorníky-Včeláre
 • Dvory nad Žitavou
 • Ďačov
 • Ďanová
 • Ďapalovce
 • Ďubákovo
 • Ďurčiná
 • Ďurďoš
 • Ďurďošík
 • Ďurďové
 • Ďurkov
 • Ďurková
 • Ďurkovce
 • Egreš
 • Fačkov
 • Falkušovce
 • Farná
 • Fekišovce
 • Figa
 • Fijaš
 • Fiľakovo
 • Fiľakovské Kováče
 • Fintice
 • Folkušová
 • Forbasy
 • Frička
 • Fričkovce
 • Fričovce
 • Fulianka
 • Gabčíkovo
 • Gaboltov
 • Gajary
 • Galanta
 • Galovany
 • Gánovce
 • Gáň
 • Gbelce
 • Gbely
 • Gbeľany
 • Geča
 • Gelnica
 • Gemer
 • Gemerček
 • Gemerská Hôrka
 • Gemerská Panica
 • Gemerská Poloma
 • Gemerská Ves
 • Gemerské Dechtáre
 • Gemerské Michalovce
 • Gemerské Teplice
 • Gemerský Jablonec
 • Gemerský Sad
 • Geraltov
 • Gerlachov
 • Gerlachov
 • Giglovce
 • Giraltovce
 • Girovce
 • Glabušovce
 • Gočaltovo
 • Gočovo
 • Golianovo
 • Gortva
 • Gôtovany
 • Granč-Petrovce
 • Gregorova Vieska
 • Gregorovce
 • Gribov
 • Gruzovce
 • Gyňov
 • Habovka
 • Habura
 • Hačava
 • Háj
 • Háj
 • Hajná Nová Ves
 • Hajnáčka
 • Hájske
 • Hajtovka
 • Haláčovce
 • Halič
 • Haligovce
 • Haluzice
 • Hamuliakovo
 • Handlová
 • Hanigovce
 • Haniska
 • Haniska
 • Hanková
 • Hankovce
 • Hankovce
 • Hanušovce nad Topľou
 • Harakovce
 • Harhaj
 • Harichovce
 • Harmanec
 • Hatalov
 • Hatné
 • Havaj
 • Havka
 • Havranec
 • Hažín
 • Hažín nad Cirochou
 • Hažlín
 • Helcmanovce
 • Heľpa
 • Henckovce
 • Henclová
 • Hencovce
 • Hendrichovce
 • Herľany
 • Hermanovce
 • Hermanovce nad Topľou
 • Hertník
 • Hervartov
 • Hiadeľ
 • Hincovce
 • Hladovka
 • Hlboké
 • Hlboké nad Váhom
 • Hliník nad Hronom
 • Hlinné
 • Hlivištia
 • Hlohovec
 • Hniezdne
 • Hnilčík
 • Hnilec
 • Hnojné
 • Hnúšťa
 • Hodejov
 • Hodejovec
 • Hodkovce
 • Hodruša-Hámre
 • Hokovce
 • Holčíkovce
 • Holiare
 • Holice
 • Holíč
 • Holiša
 • Holumnica
 • Honce
 • Hontianska Vrbica
 • Hontianske Moravce
 • Hontianske Nemce
 • Hontianske Tesáre
 • Hontianske Trsťany
 • Horná Breznica
 • Horná Kráľová
 • Horná Krupá
 • Horná Lehota
 • Horná Lehota
 • Horná Mariková
 • Horná Mičiná
 • Horná Poruba
 • Horná Potôň
 • Horná Seč
 • Horná Streda
 • Horná Strehová
 • Horná Súča
 • Horná Štubňa
 • Horná Ves
 • Horná Ves
 • Horná Ždaňa
 • Horné Dubové
 • Horné Hámre
 • Horné Chlebany
 • Horné Lefantovce
 • Horné Mladonice
 • Horné Mýto
 • Horné Naštice
 • Horné Obdokovce
 • Horné Orešany
 • Horné Otrokovce
 • Horné Plachtince
 • Horné Pršany
 • Horné Saliby
 • Horné Semerovce
 • Horné Srnie
 • Horné Strháre
 • Horné Štitáre
 • Horné Trhovište
 • Horné Turovce
 • Horné Vestenice
 • Horné Zahorany
 • Horné Zelenice
 • Horný Badín
 • Horný Bar
 • Horný Hričov
 • Horný Kalník
 • Horný Lieskov
 • Horný Pial
 • Horný Tisovník
 • Horný Vadičov
 • Horňa
 • Horňany
 • Horovce
 • Horovce
 • Hoste
 • Hostice
 • Hostie
 • Hostišovce
 • Hostovice
 • Hosťová
 • Hosťovce
 • Hosťovce
 • Hozelec
 • Hôrka
 • Hôrka nad Váhom
 • Hôrky
 • Hrabičov
 • Hrabkov
 • Hrabová Roztoka
 • Hrabovčík
 • Hrabovec
 • Hrabovec nad Laborcom
 • Hrabovka
 • Hrabské
 • Hrabušice
 • Hradisko
 • Hradište
 • Hradište
 • Hradište pod Vrátnom
 • Hrádok
 • Hrachovište
 • Hrachovo
 • Hraničné
 • Hranovnica
 • Hraň
 • Hrašné
 • Hrašovík
 • Hrčeľ
 • Hrhov
 • Hriadky
 • Hričovské Podhradie
 • Hriňová
 • Hrišovce
 • Hrkovce
 • Hrlica
 • Hrnčiarovce nad Parnou
 • Hrnčiarska Ves
 • Hrnčiarske Zalužany
 • Hrochoť
 • Hromoš
 • Hronec
 • Hronovce
 • Hronsek
 • Hronská Breznica
 • Hronská Dúbrava
 • Hronské Kľačany
 • Hronské Kosihy
 • Hronský Beňadik
 • Hrubá Borša
 • Hruboňovo
 • Hrubov
 • Hrubý Šúr
 • Hrušov
 • Hrušov
 • Hrušovany
 • Hrušovo
 • Hruštín
 • Hubice
 • Hubina
 • Hubošovce
 • Hubová
 • Hubovo
 • Hucín
 • Hudcovce
 • Hul
 • Humenné
 • Huncovce
 • Hunkovce
 • Hurbanova Ves
 • Hurbanovo
 • Husák
 • Husiná
 • Hutka
 • Huty
 • Hviezdoslavov
 • Hvozdnica
 • Hybe
 • Hýľov
 • Chanava
 • Chlebnice
 • Chlmec
 • Chľaba
 • Chmeľnica
 • Chmeľov
 • Chmeľová
 • Chmeľovec
 • Chminianska Nová Ves
 • Chminianske Jakubovany
 • Chmiňany
 • Choča
 • Chocholná-Velčice
 • Choňkovce
 • Chorvátsky Grob
 • Chorváty
 • Chotča
 • Chotín
 • Chrabrany
 • Chrámec
 • Chrastince
 • Chrastné
 • Chrasť nad Hornádom
 • Chrenovec-Brusno
 • Chropov
 • Chrťany
 • Chtelnica
 • Chudá Lehota
 • Chvalová
 • Chvojnica
 • Chvojnica
 • Chynorany
 • Chyžné
 • Igram
 • Ihľany
 • Ihráč
 • Ilava
 • Iliašovce
 • Ilija
 • Imeľ
 • Inovce
 • Iňa
 • Iňačovce
 • Ipeľské Predmostie
 • Ipeľské Úľany
 • Ipeľský Sokolec
 • Istebné
 • Ivachnová
 • Ivančiná
 • Ivanice
 • Ivanka pri Dunaji
 • Ivanka pri Nitre
 • Ivanovce
 • Iža
 • Ižipovce
 • Ižkovce
 • Jablonec
 • Jablonica
 • Jablonka
 • Jablonov
 • Jablonov nad Turňou
 • Jablonové
 • Jablonové
 • Jabloň
 • Jabloňovce
 • Jacovce
 • Jahodná
 • Jaklovce
 • Jakovany
 • Jakubany
 • Jakubov
 • Jakubova Voľa
 • Jakubovany
 • Jakubovany
 • Jakušovce
 • Jalová
 • Jalovec
 • Jalovec
 • Jalšové
 • Jalšovík
 • Jamník
 • Jamník
 • Janice
 • Janík
 • Janíky
 • Jankovce
 • Janov
 • Janova Lehota
 • Janovce
 • Jánovce
 • Jánovce
 • Janovík
 • Jarabá
 • Jarabina
 • Jarok
 • Jarovnice
 • Jasenica
 • Jasenie
 • Jasenov
 • Jasenov
 • Jasenová
 • Jasenovce
 • Jasenové
 • Jasenovo
 • Jaslovské Bohunice
 • Jasov
 • Jasová
 • Jastrabá
 • Jastrabie nad Topľou
 • Jastrabie pri Michalovciach
 • Jatov
 • Jazernica
 • Jedlinka
 • Jedľové Kostoľany
 • Jelenec
 • Jelka
 • Jelšava
 • Jelšovce
 • Jelšovec
 • Jenkovce
 • Jesenské
 • Jesenské
 • Jestice
 • Ješkova Ves
 • Jezersko
 • Jovice
 • Jovsa
 • Jur nad Hronom
 • Jurkova Voľa
 • Jurová
 • Jurské
 • Juskova Voľa
 • Kačanov
 • Kajal
 • Kalameny
 • Kalinkovo
 • Kalinov
 • Kalinovo
 • Kalná nad Hronom
 • Kalná Roztoka
 • Kálnica
 • Kalnište
 • Kalonda
 • Kalša
 • Kaloša
 • Kaluža
 • Kaľamenová
 • Kaľava
 • Kamanová
 • Kamenec pod Vtáčnikom
 • Kamenica
 • Kamenica nad Cirochou
 • Kamenica nad Hronom
 • Kameničany
 • Kameničná
 • Kamenín
 • Kamenná Poruba
 • Kamenná Poruba
 • Kamenné Kosihy
 • Kamenný Most
 • Kameňany
 • Kamienka
 • Kamienka
 • Kanianka
 • Kapince
 • Kapišová
 • Kaplna
 • Kapušany
 • Kapušianske Kľačany
 • Karlová
 • Karná
 • Kašov
 • Kátlovce
 • Kátov
 • Kazimír
 • Kecerovce
 • Kecerovský Lipovec
 • Kečkovce
 • Kečovo
 • Kechnec
 • Kendice
 • Kesovce
 • Keť
 • Kežmarok
 • Kiarov
 • Kladzany
 • Klasov
 • Kláštor pod Znievom
 • Klátova Nová Ves
 • Klčov
 • Klenov
 • Klenová
 • Klenovec
 • Kleňany
 • Klieština
 • Klin
 • Klin nad Bodrogom
 • Klížska Nemá
 • Klokoč
 • Klokočov
 • Klokočov
 • Klubina
 • Kluknava
 • Kľačany
 • Kľače
 • Kľačno
 • Kľak
 • Kľúčovec
 • Kľušov
 • Kmeťovo
 • Kobeliarovo
 • Kobylnice
 • Kobyly
 • Koceľovce
 • Kociha
 • Kocurany
 • Kočín-Lančár
 • Kočovce
 • Kochanovce
 • Kochanovce
 • Kojatice
 • Kojšov
 • Kokava nad Rimavicou
 • Kokošovce
 • Kokšov-Bakša
 • Kolačkov
 • Kolačno
 • Koláre
 • Kolárovice
 • Kolárovo
 • Kolbasov
 • Kolbovce
 • Kolibabovce
 • Kolinovce
 • Kolíňany
 • Kolonica
 • Kolta
 • Komárany
 • Komárno
 • Komárov
 • Komárovce
 • Komjatice
 • Komjatná
 • Komoča
 • Koniarovce
 • Konrádovce
 • Konská
 • Konská
 • Koňuš
 • Kopčany
 • Kopernica
 • Koplotovce
 • Koprivnica
 • Kordíky
 • Korejovce
 • Korňa
 • Koromľa
 • Korunková
 • Korytárky
 • Korytné
 • Kosihovce
 • Kosihy nad Ipľom
 • Kosorín
 • Kostolec
 • Kostolište
 • Kostolná pri Dunaji
 • Kostolná Ves
 • Kostolná-Záriečie
 • Kostolné
 • Kostolné Kračany
 • Kostoľany nad Hornádom
 • Kostoľany pod Tribečom
 • Koš
 • Košariská
 • Košarovce
 • Košeca
 • Košecké Podhradie
 • Košice I
 • Košice II
 • Košice III
 • Košice IV
 • Košická Belá
 • Košická Polianka
 • Košické Oľšany
 • Košický Klečenov
 • Koškovce
 • Košolná
 • Košúty
 • Košťany nad Turcom
 • Kotešová
 • Kotmanová
 • Kotrčiná Lúčka
 • Kováčová
 • Kováčová
 • Kováčovce
 • Koválov
 • Koválovec
 • Kovarce
 • Kozárovce
 • Kozelník
 • Kozí Vrbovok
 • Kožany
 • Kožuchov
 • Kožuchovce
 • Kračúnovce
 • Krahule
 • Krajná Bystrá
 • Krajná Poľana
 • Krajná Porúbka
 • Krajné
 • Krajné Čierno
 • Krakovany
 • Králiky
 • Kráľ
 • Kráľov Brod
 • Kráľova Lehota
 • Kráľová nad Váhom
 • Kráľová pri Senci
 • Kraľovany
 • Kráľovce
 • Kráľovce-Krnišov
 • Kráľovičove Kračany
 • Kráľovský Chlmec
 • Kraskovo
 • Krásna Lúka
 • Krásna Ves
 • Krásno
 • Krásno nad Kysucou
 • Krásnohorská Dlhá Lúka
 • Krásnohorské Podhradie
 • Krásnovce
 • Krásny Brod
 • Krasňany
 • Kravany
 • Kravany
 • Kravany nad Dunajom
 • Krčava
 • Kremná
 • Kremnica
 • Kremnické Bane
 • Kristy
 • Krišľovce
 • Krišovská Liesková
 • Krivá
 • Krivany
 • Kriváň
 • Krivé
 • Krivoklát
 • Krivosúd-Bodovka
 • Kríže
 • Krížová Ves
 • Krížovany
 • Križovany nad Dudváhom
 • Krná
 • Krnča
 • Krokava
 • Krompachy
 • Krpeľany
 • Krškany
 • Krtovce
 • Kručov
 • Krupina
 • Krušetnica
 • Krušinec
 • Krušovce
 • Kružlov
 • Kružlová
 • Kružná
 • Kružno
 • Kšinná
 • Kubáňovo
 • Kučín
 • Kučín
 • Kuchyňa
 • Kuklov
 • Kuková
 • Kukučínov
 • Kunerad
 • Kunešov
 • Kunova Teplica
 • Kuraľany
 • Kurima
 • Kurimany
 • Kurimka
 • Kurov
 • Kusín
 • Kútniky
 • Kúty
 • Kuzmice
 • Kuzmice
 • Kvačany
 • Kvačany
 • Kvakovce
 • Kvašov
 • Kvetoslavov
 • Kyjatice
 • Kyjov
 • Kynceľová
 • Kysak
 • Kyselica
 • Kysta
 • Kysucké Nové Mesto
 • Kysucký Lieskovec
 • Láb
 • Lackov
 • Lacková
 • Lackovce
 • Lada
 • Ladce
 • Ladice
 • Ladmovce
 • Ladomerská Vieska
 • Ladomirov
 • Ladomirová
 • Ladzany
 • Lakšárska Nová Ves
 • Lascov
 • Laskár
 • Lastomír
 • Lastovce
 • Laškovce
 • Látky
 • Lazany
 • Lazisko
 • Lazy pod Makytou
 • Lažany
 • Lednica
 • Lednické Rovne
 • Legnava
 • Lehnice
 • Lehota
 • Lehota nad Rimavicou
 • Lehota pod Vtáčnikom
 • Lehôtka
 • Lehôtka pod Brehmi
 • Lechnica
 • Lekárovce
 • Leles
 • Leľa
 • Lemešany
 • Lenartov
 • Lenartovce
 • Lendak
 • Lenka
 • Lentvora
 • Leopoldov
 • Lesenice
 • Lesíček
 • Lesné
 • Lesnica
 • Leštiny
 • Lešť (vojenský obvod)
 • Letanovce
 • Letničie
 • Leváre
 • Levice
 • Levkuška
 • Levoča
 • Ležiachov
 • Libichava
 • Licince
 • Ličartovce
 • Liesek
 • Lieskovany
 • Lieskovec
 • Lieskovec
 • Liešno
 • Liešťany
 • Lietava
 • Lietavská Lúčka
 • Lietavská Svinná-Babkov
 • Likavka
 • Limbach
 • Lipany
 • Lipník
 • Lipníky
 • Lipová
 • Lipová
 • Lipovany
 • Lipovce
 • Lipové
 • Lipovec
 • Lipovec
 • Lipovník
 • Lipovník
 • Liptovská Anna
 • Liptovská Kokava
 • Liptovská Lúžna
 • Liptovská Osada
 • Liptovská Porúbka
 • Liptovská Sielnica
 • Liptovská Štiavnica
 • Liptovská Teplá
 • Liptovská Teplička
 • Liptovské Beharovce
 • Liptovské Kľačany
 • Liptovské Matiašovce
 • Liptovské Revúce
 • Liptovské Sliače
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Ján
 • Liptovský Michal
 • Liptovský Mikuláš
 • Liptovský Ondrej
 • Liptovský Peter
 • Liptovský Trnovec
 • Lisková
 • Lišov
 • Litava
 • Litmanová
 • Livina
 • Livinské Opatovce
 • Livov
 • Livovská Huta
 • Lodno
 • Lok
 • Lokca
 • Lom nad Rimavicou
 • Lomná
 • Lomné
 • Lomnička
 • Lontov
 • Lopašov
 • Lopúchov
 • Lopušné Pažite
 • Lošonec
 • Lovce
 • Lovča
 • Lovčica-Trubín
 • Lovinobaňa
 • Lozorno
 • Ložín
 • Lubeník
 • Lubina
 • Lúč na Ostrove
 • Lučatín
 • Lučenec
 • Lúčina
 • Lučivná
 • Lúčka
 • Lúčka
 • Lúčka
 • Lúčka
 • Lúčky
 • Lúčky
 • Lúčky
 • Lúčnica nad Žitavou
 • Ludanice
 • Ludrová
 • Luhyňa
 • Lúka
 • Lukačovce
 • Lukáčovce
 • Lukavica
 • Lukavica
 • Lukov
 • Lukovištia
 • Lúky
 • Lula
 • Lupoč
 • Lutila
 • Lutiše
 • Lužany
 • Lužany pri Topli
 • Lužianky
 • Lysá pod Makytou
 • Lysica
 • Ľubá
 • Ľubeľa
 • Ľubica
 • Ľubietová
 • Ľubiša
 • Ľubochňa
 • Ľuboreč
 • Ľuboriečka
 • Ľubotice
 • Ľubotín
 • Ľubovec
 • Ľudovítová
 • Ľutina
 • Ľutov
 • Macov
 • Mad
 • Madunice
 • Magnezitovce
 • Machulince
 • Majcichov
 • Majere
 • Majerovce
 • Makov
 • Makovce
 • Malá Čalomija
 • Malá Čausa
 • Malá Čierna
 • Malá Domaša
 • Malá Franková
 • Malá Hradná
 • Malá Ida
 • Malá Lehota
 • Malá Lodina
 • Malá Mača
 • Malá nad Hronom
 • Malá Poľana
 • Malá Tŕňa
 • Malacky
 • Malachov
 • Málaš
 • Malatiná
 • Malatíny
 • Malcov
 • Malčice
 • Malé Borové
 • Malé Dvorníky
 • Malé Chyndice
 • Malé Hoste
 • Malé Kosihy
 • Malé Kozmálovce
 • Malé Kršteňany
 • Malé Lednice
 • Malé Leváre
 • Malé Ludince
 • Malé Ozorovce
 • Malé Raškovce
 • Malé Ripňany
 • Malé Straciny
 • Malé Trakany
 • Malé Uherce
 • Malé Vozokany
 • Malé Zálužie
 • Malé Zlievce
 • Málinec
 • Malinová
 • Malinovo
 • Malužiná
 • Malý Cetín
 • Malý Čepčín
 • Malý Horeš
 • Malý Kamenec
 • Malý Krtíš
 • Malý Lapáš
 • Malý Lipník
 • Malý Slavkov
 • Malý Slivník
 • Malý Šariš
 • Malženice
 • Mankovce
 • Maňa
 • Marcelová
 • Margecany
 • Marhaň
 • Marianka
 • Markovce
 • Markuška
 • Markušovce
 • Maršová-Rašov
 • Martin
 • Martin nad Žitavou
 • Martinček
 • Martinová
 • Martovce
 • Mašková
 • Maškovce
 • Matejovce nad Hornádom
 • Matiaška
 • Matiašovce
 • Matovce
 • Matúškovo
 • Matysová
 • Maťovské Vojkovce
 • Medovarce
 • Medvedie
 • Medveďov
 • Medzany
 • Medzev
 • Medzianky
 • Medzibrod
 • Medzibrodie nad Oravou
 • Medzilaborce
 • Melčice-Lieskové
 • Melek
 • Meliata
 • Mengusovce
 • Merašice
 • Merník
 • Mestečko
 • Mestisko
 • Mičakovce
 • Mierovo
 • Miezgovce
 • Michajlov
 • Michal na Ostrove
 • Michal nad Žitavou
 • Michalková
 • Michalok
 • Michalová
 • Michalovce
 • Michaľany
 • Miklušovce
 • Miková
 • Mikulášová
 • Mikušovce
 • Mikušovce
 • Milhosť
 • Miloslavov
 • Milpoš
 • Miňovce
 • Mirkovce
 • Miroľa
 • Mládzovo
 • Mlynárovce
 • Mlynčeky
 • Mlynica
 • Mlynky
 • Mníchova Lehota
 • Mníšek nad Hnilcom
 • Mníšek nad Popradom
 • Moča
 • Močenok
 • Močiar
 • Modra
 • Modra nad Cirochou
 • Modrany
 • Modrová
 • Modrovka
 • Modrý Kameň
 • Mojmírovce
 • Mojš
 • Mojtín
 • Mojzesovo
 • Mokrá Lúka
 • Mokrance
 • Mokroluh
 • Mokrý Háj
 • Moldava nad Bodvou
 • Moravany
 • Moravany nad Váhom
 • Moravské Lieskové
 • Moravský Svätý Ján
 • Most pri Bratislave
 • Mostová
 • Moškovec
 • Mošovce
 • Moštenica
 • Mošurov
 • Motešice
 • Motyčky
 • Môlča
 • Mrázovce
 • Mučín
 • Mudroňovo
 • Mudrovce
 • Muľa
 • Muráň
 • Muránska Dlhá Lúka
 • Muránska Huta
 • Muránska Lehota
 • Muránska Zdychava
 • Mútne
 • Mužla
 • Myjava
 • Myslina
 • Mýtna
 • Mýtne Ludany
 • Mýto pod Ďumbierom
 • Nacina Ves
 • Nadlice
 • Naháč
 • Nálepkovo
 • Námestovo
 • Nána
 • Nandraž
 • Necpaly
 • Nedanovce
 • Nedašovce
 • Neded
 • Nededza
 • Nedožery-Brezany
 • Nechválova Polianka
 • Nemce
 • Nemcovce
 • Nemcovce
 • Nemčice
 • Nemčiňany
 • Nemecká
 • Nemečky
 • Nemešany
 • Nemšová
 • Nenince
 • Neporadza
 • Neporadza
 • Nesvady
 • Nesluša
 • Neverice
 • Nevidzany
 • Nevidzany
 • Nevoľné
 • Nezbudská Lúčka
 • Nimnica
 • Nitra
 • Nitra nad Ipľom
 • Nitrianska Blatnica
 • Nitrianska Streda
 • Nitrianske Hrnčiarovce
 • Nitrianske Pravno
 • Nitrianske Rudno
 • Nitrianske Sučany
 • Nitrica
 • Nižná
 • Nižná
 • Nižná Boca
 • Nižná Hutka
 • Nižná Jablonka
 • Nižná Jedľová
 • Nižná Kamenica
 • Nižná Myšľa
 • Nižná Olšava
 • Nižná Pisaná
 • Nižná Polianka
 • Nižná Rybnica
 • Nižná Sitnica
 • Nižná Slaná
 • Nižná Voľa
 • Nižné Ladičkovce
 • Nižné Nemecké
 • Nižné Repaše
 • Nižné Ružbachy
 • Nižný Čaj
 • Nižný Hrabovec
 • Nižný Hrušov
 • Nižný Klátov
 • Nižný Komárnik
 • Nižný Kručov
 • Nižný Lánec
 • Nižný Mirošov
 • Nižný Orlík
 • Nižný Skálnik
 • Nižný Slavkov
 • Nižný Tvarožec
 • Nižný Žipov
 • Nolčovo
 • Norovce
 • Nová Baňa
 • Nová Bašta
 • Nová Bošáca
 • Nová Bystrica
 • Nová Dedina
 • Nová Dedinka
 • Nová Dubnica
 • Nová Kelča
 • Nová Lehota
 • Nová Lesná
 • Nová Ľubovňa
 • Nová Polhora
 • Nová Polianka
 • Nová Sedlica
 • Nová Ves
 • Nová Ves nad Váhom
 • Nová Ves nad Žitavou
 • Nová Vieska
 • Nováčany
 • Nováky
 • Nové Hony
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Nové Sady
 • Nové Zámky
 • Novosad
 • Novoť
 • Nový Ruskov
 • Nový Salaš
 • Nový Svet
 • Nový Tekov
 • Nový Život
 • Nýrovce
 • Ňagov
 • Ňárad
 • Obeckov
 • Obid
 • Obišovce
 • Oborín
 • Obručné
 • Obyce
 • Očkov
 • Očová
 • Odorín
 • Ohrady
 • Ohradzany
 • Ochodnica
 • Ochtiná
 • Okoč
 • Okoličná na Ostrove
 • Okrúhle
 • Okružná
 • Olcnava
 • Olejníkov
 • Olešná
 • Olováry
 • Olšovany
 • Oľdza
 • Oľka
 • Oľšavce
 • Oľšavica
 • Oľšavka
 • Oľšavka
 • Oľšinkov
 • Oľšov
 • Omastiná
 • Omšenie
 • Ondavka
 • Ondavské Matiašovce
 • Ondrašovce
 • Ondrašová
 • Ondrejovce
 • Opátka
 • Opatovce
 • Opatovce nad Nitrou
 • Opatovská Nová Ves
 • Opava
 • Opiná
 • Opoj
 • Oponice
 • Oravce
 • Orávka
 • Oravská Jasenica
 • Oravská Lesná
 • Oravská Polhora
 • Oravská Poruba
 • Oravský Biely Potok
 • Oravský Podzámok
 • Ordzovany
 • Orechová
 • Orechová Potôň
 • Oravské Veselé
 • Oreské
 • Oreské
 • Orešany
 • Orlov
 • Orovnica
 • Ortuťová
 • Osádka
 • Osadné
 • Osikov
 • Oslany
 • Osrblie
 • Ostrá Lúka
 • Ostratice
 • Ostrov
 • Ostrov
 • Ostrovany
 • Ostrý Grúň
 • Osturňa
 • Osuské
 • Oščadnica
 • Otrhánky
 • Otročok
 • Ovčiarsko
 • Ovčie
 • Ozdín
 • Ožďany
 • Pača
 • Padáň
 • Padarovce
 • Pakostov
 • Palárikovo
 • Palín
 • Palota
 • Panické Dravce
 • Paňa
 • Paňovce
 • Papín
 • Papradno
 • Parchovany
 • Parihuzovce
 • Párnica
 • Partizánska Ľupča
 • Partizánske
 • Pastovce
 • Pastuchov
 • Pašková
 • Paština Závada
 • Pata
 • Pataš
 • Patince
 • Pavčina Lehota
 • Pavlice
 • Pavlová
 • Pavlova Ves
 • Pavlovce
 • Pavlovce
 • Pavlovce nad Uhom
 • Pavľany
 • Pažiť
 • Pčoliné
 • Pečenice
 • Pečeňady
 • Pečeňany
 • Pečovská Nová Ves
 • Peder
 • Perín-Chym
 • Pernek
 • Petkovce
 • Petrikovce
 • Petrová
 • Petrova Lehota
 • Petrova Ves
 • Petrovany
 • Petrovce
 • Petrovce
 • Petrovce
 • Petrovce nad Laborcom
 • Petrovice
 • Petrovo
 • Pezinok
 • Piešťany
 • Pichne
 • Píla
 • Píla
 • Píla
 • Pinciná
 • Pinkovce
 • Piskorovce
 • Pitelová
 • Plášťovce
 • Plavé Vozokany
 • Plavecké Podhradie
 • Plavecký Mikuláš
 • Plavecký Peter
 • Plavecký Štvrtok
 • Plaveč
 • Plavnica
 • Plechotice
 • Pleš
 • Plešivec
 • Plevník-Drienové
 • Pliešovce
 • Ploské
 • Ploské
 • Pobedim
 • Počarová
 • Počúvadlo
 • Podbiel
 • Podbranč
 • Podbrezová
 • Podhájska
 • Podhorany
 • Podhorany
 • Podhorany
 • Podhorie
 • Podhorie
 • Podhoroď
 • Podhradie
 • Podhradie
 • Podhradie
 • Podhradík
 • Podkonice
 • Podkriváň
 • Podkylava
 • Podlužany
 • Podlužany
 • Podolie
 • Podolínec
 • Podrečany
 • Podskalie
 • Podtureň
 • Podvysoká
 • Podzámčok
 • Pohorelá
 • Pohranice
 • Pohronská Polhora
 • Pohronský Bukovec
 • Pohronský Ruskov
 • Pochabany
 • Pokryváč
 • Poliakovce
 • Polianka
 • Polichno
 • Polina
 • Poloma
 • Polomka
 • Poltár
 • Poluvsie
 • Poľanovce
 • Poľany
 • Poľný Kesov
 • Pongrácovce
 • Poniky
 • Poprad
 • Poproč
 • Poproč
 • Popudinské Močidľany
 • Poráč
 • Poriadie
 • Porostov
 • Poruba
 • Poruba pod Vihorlatom
 • Porúbka
 • Porúbka
 • Porúbka
 • Porúbka
 • Poša
 • Potok
 • Potok
 • Potoky
 • Potôčky
 • Potônske Lúky
 • Potvorice
 • Považany
 • Považská Bystrica
 • Povina
 • Povoda
 • Povrazník
 • Pozba
 • Pozdišovce
 • Pôtor
 • Praha
 • Prakovce
 • Prašice
 • Prašník
 • Pravenec
 • Pravica
 • Pravotice
 • Práznovce
 • Prečín
 • Predajná
 • Predmier
 • Prenčov
 • Preseľany
 • Prestavlky
 • Prešov
 • Príbelce
 • Pribeník
 • Pribeta
 • Pribiš
 • Príbovce
 • Pribylina
 • Priechod
 • Priekopa
 • Priepasné
 • Prietrž
 • Prietržka
 • Prievaly
 • Prievidza
 • Prihradzany
 • Príkra
 • Príslop
 • Prituľany
 • Proč
 • Prochot
 • Prosačov
 • Prosiek
 • Prša
 • Pruské
 • Prusy
 • Pružina
 • Pstriná
 • Ptičie
 • Ptrukša
 • Pucov
 • Púchov
 • Pukanec
 • Pusté Čemerné
 • Pusté Pole
 • Pusté Sady
 • Pusté Úľany
 • Pušovce
 • Rabča
 • Rabčice
 • Rad
 • Radatice
 • Radava
 • Radimov
 • Radnovce
 • Radobica
 • Radoľa
 • Radoma
 • Radošina
 • Radošovce
 • Radošovce
 • Radôstka
 • Radvanovce
 • Radvaň nad Dunajom
 • Radvaň nad Laborcom
 • Radzovce
 • Rafajovce
 • Rajčany
 • Rajec
 • Rajecká Lesná
 • Rajecké Teplice
 • Rákoš
 • Rákoš
 • Raková
 • Rakovčík
 • Rakovec nad Ondavou
 • Rakovice
 • Rakovnica
 • Rakovo
 • Rakša
 • Rakúsy
 • Rakytník
 • Rankovce
 • Rapovce
 • Raslavice
 • Rastislavice
 • Rašice
 • Ratka
 • Ratková
 • Ratkovce
 • Ratkovo
 • Ratkovská Lehota
 • Ratkovská Suchá
 • Ratkovské Bystré
 • Ratnovce
 • Ratvaj
 • Ráztočno
 • Ráztoka
 • Ražňany
 • Reca
 • Regetovka
 • Rejdová
 • Reľov
 • Remeniny
 • Remetské Hámre
 • Renčišov
 • Repejov
 • Repište
 • Rešica
 • Rešov
 • Revúca
 • Revúcka Lehota
 • Riečka
 • Riečka
 • Richnava
 • Richvald
 • Rimavská Baňa
 • Rimavská Seč
 • Rimavská Sobota
 • Rimavské Brezovo
 • Rimavské Janovce
 • Rimavské Zalužany
 • Rišňovce
 • Rohov
 • Rohovce
 • Rohožník
 • Rohožník
 • Rochovce
 • Rokycany
 • Rokytov
 • Rokytov pri Humennom
 • Rokytovce
 • Rosina
 • Roškovce
 • Roštár
 • Rovensko
 • Rovinka
 • Rovné
 • Rovné
 • Rovné
 • Rovňany
 • Rozhanovce
 • Rozložná
 • Roztoky
 • Rožkovany
 • Rožňava
 • Rožňavské Bystré
 • Rúbaň
 • Rudina
 • Rudinka
 • Rudinská
 • Rudlov
 • Rudná
 • Rudnianska Lehota
 • Rudník
 • Rudník
 • Rudno
 • Rudno nad Hronom
 • Rudňany
 • Rumanová
 • Rumince
 • Runina
 • Ruská
 • Ruská Bystrá
 • Ruská Kajňa
 • Ruská Nová Ves
 • Ruská Poruba
 • Ruská Volová
 • Ruská Voľa
 • Ruská Voľa nad Popradom
 • Ruskov
 • Ruskovce
 • Ruskovce
 • Ruský Hrabovec
 • Ruský Potok
 • Ružiná
 • Ružindol
 • Ružomberok
 • Rybany
 • Rybky
 • Rybník
 • Rybník
 • Rykynčice
 • Sabinov
 • Sačurov
 • Sedlice
 • Sádočné
 • Sady nad Torysou
 • Salka
 • Santovka
 • Sap
 • Sása
 • Sása
 • Sasinkovo
 • Sazdice
 • Sebedín-Bečov
 • Sebedražie
 • Sebechleby
 • Seč
 • Sečianky
 • Sečovce
 • Sečovská Polianka
 • Sedliacka Dubová
 • Sedliská
 • Sedmerovec
 • Sejkov
 • Sekule
 • Selce
 • Selce
 • Selce
 • Selec
 • Selice
 • Seľany
 • Semerovo
 • Senec
 • Seniakovce
 • Senica
 • Senné
 • Senné
 • Senohrad
 • Seňa
 • Sereď
 • Sielnica
 • Sihelné
 • Sihla
 • Sikenica
 • Sikenička
 • Siladice
 • Silica
 • Silická Brezová
 • Silická Jablonica
 • Sirk
 • Sirník
 • Skačany
 • Skalica
 • Skalité
 • Skalka nad Váhom
 • Skároš
 • Skerešovo
 • Sklabiná
 • Sklabinský Podzámok
 • Sklabiňa
 • Sklené
 • Sklené Teplice
 • Skrabské
 • Skýcov
 • Sládkovičovo
 • Slančík
 • Slanec
 • Slanská Huta
 • Slanské Nové Mesto
 • Slaská
 • Slatina
 • Slatina nad Bebravou
 • Slatinka nad Bebravou
 • Slatinské Lazy
 • Slatvina
 • Slavec
 • Slavkovce
 • Slavnica
 • Slavoška
 • Slavošovce
 • Slepčany
 • Sliač
 • Sliepkovce
 • Slizké
 • Slivník
 • Slopná
 • Slovany
 • Slovenská Kajňa
 • Slovenská Ľupča
 • Slovenská Nová Ves
 • Slovenská Ves
 • Slovenská Volová
 • Slovenské Ďarmoty
 • Slovenské Kľačany
 • Slovenské Krivé
 • Slovenské Nové Mesto
 • Slovenské Pravno
 • Slovenský Grob
 • Slovinky
 • Sľažany
 • Smilno
 • Smižany
 • Smolenice
 • Smolinské
 • Smolnícka Huta
 • Smolník
 • Smrdáky
 • Smrečany
 • Snakov
 • Snežnica
 • Snina
 • Socovce
 • Soblahov
 • Soboš
 • Sobotište
 • Sobrance
 • Sokolce
 • Sokolovce
 • Sokoľ
 • Sokoľany
 • Solčany
 • Solčianky
 • Sološnica
 • Soľ
 • Soľnička
 • Soľník
 • Somotor
 • Sopkovce
 • Spišská Belá
 • Spišská Nová Ves
 • Spišská Stará Ves
 • Spišská Teplica
 • Spišské Bystré
 • Spišské Hanušovce
 • Spišské Podhradie
 • Spišské Tomášovce
 • Spišské Vlachy
 • Spišský Hrhov
 • Spišský Hrušov
 • Spišský Štiavnik
 • Spišský Štvrtok
 • Stakčín
 • Stakčínska Roztoka
 • Stanča
 • Stankovany
 • Stankovce
 • Stará Bašta
 • Stará Bystrica
 • Stará Halič
 • Stará Huta
 • Stará Kremnička
 • Stará Lehota
 • Stará Lesná
 • Stará Ľubovňa
 • Stará Myjava
 • Stará Turá
 • Stará Voda
 • Staré
 • Staré Hory
 • Starina
 • Starý Hrádok
 • Starý Tekov
 • Staškov
 • Staškovce
 • Stebnícka Huta
 • Stebník
 • Stožok
 • Stráne pod Tatrami
 • Stránska
 • Stránske
 • Stráňany
 • Stráňavy
 • Stratená
 • Stráža
 • Strážne
 • Strážske
 • Strečno
 • Streda nad Bodrogom
 • Stredné Plachtince
 • Strekov
 • Strelníky
 • Stretava
 • Stretavka
 • Streženice
 • Strihovce
 • Stročín
 • Stropkov
 • Studená
 • Studenec
 • Studienka
 • Stuľany
 • Stupava
 • Stupné
 • Sučany
 • Sudince
 • Súdovce
 • Suchá Dolina
 • Suchá Hora
 • Suchá nad Parnou
 • Sucháň
 • Suché
 • Suché Brezovo
 • Suchohrad
 • Sukov
 • Sulín
 • Súlovce
 • Súľov-Hradná
 • Sušany
 • Sútor
 • Svätá Mária
 • Svätoplukovo
 • Svätuš
 • Svätuše
 • Svätý Anton
 • Svätý Jur
 • Svätý Kríž
 • Svätý Peter
 • Svederník
 • Sverepec
 • Sveržov
 • Svetlice
 • Svidnička
 • Svidník
 • Svinia
 • Svinica
 • Svinice
 • Svinná
 • Svit
 • Svodín
 • Svrbice
 • Svrčinovec
 • Šahy
 • Šajdíkove Humence
 • Šalgovce
 • Šalgočka
 • Šalov
 • Šaľa
 • Šambron
 • Šamorín
 • Šamudovce
 • Šandal
 • Šarbov
 • Šarišská Poruba
 • Šarišská Trstená
 • Šarišské Bohdanovce
 • Šarišské Čierne
 • Šarišské Dravce
 • Šarišské Jastrabie
 • Šarišské Michaľany
 • Šarišské Sokolovce
 • Šarišský Štiavnik
 • Šarkan
 • Šarovce
 • Šašová
 • Šaštín-Stráže
 • Šávoľ
 • Šelpice
 • Šemetkovce
 • Šemša
 • Šenkvice
 • Šiatorská Bukovinka
 • Šiba
 • Šíd
 • Šimonovce
 • Šindliar
 • Šintava
 • Šípkov
 • Šípkové
 • Širákov
 • Širkovce
 • Široké
 • Šišov
 • Šivetice
 • Šmigovec
 • Šoltýska
 • Šoporňa
 • Špačince
 • Špania Dolina
 • Španie Pole
 • Šrobárová
 • Štefanov
 • Štefanov nad Oravou
 • Štefanová
 • Štefanovce
 • Štefanovce
 • Štefanovičová
 • Štefurov
 • Šterusy
 • Štiavnické Bane
 • Štiavnička
 • Štiavnik
 • Štitáre
 • Štítnik
 • Štós
 • Štôla
 • Štrba
 • Štrkovec
 • Štúrovo
 • Štvrtok
 • Štvrtok na Ostrove
 • Šuja
 • Šuľa
 • Šumiac
 • Šuňava
 • Šurany
 • Šurianky
 • Šurice
 • Šúrovce
 • Šútovo
 • Šútovce
 • Švábovce
 • Švedlár
 • Švošov
 • Tachty
 • Tajná
 • Tajov
 • Tarnov
 • Tatranská Javorina
 • Tašuľa
 • Tehla
 • Tekolďany
 • Tekovská Breznica
 • Tekovské Lužany
 • Tekovské Nemce
 • Tekovský Hrádok
 • Telgárt
 • Telince
 • Temeš
 • Teplička
 • Teplička nad Váhom
 • Tepličky
 • Teplý Vrch
 • Terany
 • Terchová
 • Teriakovce
 • Terňa
 • Tesáre
 • Tesárske Mlyňany
 • Tešedíkovo
 • Tibava
 • Tichý Potok
 • Timoradza
 • Tisinec
 • Tisovec
 • Tlmače
 • Točnica
 • Tokajík
 • Tomášikovo
 • Tomášov
 • Tomášovce
 • Tomášovce
 • Topoľa
 • Topoľčany
 • Topoľčianky
 • Topoľnica
 • Topoľníky
 • Topoľovka
 • Toporec
 • Tornaľa
 • Torysa
 • Torysky
 • Tovarné
 • Tovarnianska Polianka
 • Tovarníky
 • Tôň
 • Trakovice
 • Trávnica
 • Trávnik
 • Trebatice
 • Trebejov
 • Trebeľovce
 • Trebichava
 • Trebišov
 • Trebostovo
 • Trebušovce
 • Trenč
 • Trenčianska Teplá
 • Trenčianska Turná
 • Trenčianske Bohuslavice
 • Trenčianske Jastrabie
 • Trenčianske Mitice
 • Trenčianske Stankovce
 • Trenčianske Teplice
 • Trenčín
 • Trhová Hradská
 • Trhovište
 • Trnava
 • Trnavá Hora
 • Trnava pri Laborci
 • Trnávka
 • Trnávka
 • Trnkov
 • Trnovec
 • Trnovec nad Váhom
 • Trnovo
 • Tročany
 • Trpín
 • Trstená
 • Trstená na Ostrove
 • Trstené
 • Trstené pri Hornáde
 • Trstice
 • Trstín
 • Trsťany
 • Tŕnie
 • Tuhár
 • Tuhrina
 • Tuchyňa
 • Tulčík
 • Tupá
 • Turá
 • Turany
 • Turany nad Ondavou
 • Turcovce
 • Turček
 • Turčianky
 • Turčianska Štiavnička
 • Turčianske Jaseno
 • Turčianske Kľačany
 • Turčianske Teplice
 • Turčiansky Ďur
 • Turčiansky Peter
 • Turčok
 • Turecká
 • Tureň
 • Turie
 • Turík
 • Turnianska Nová Ves
 • Turňa nad Bodvou
 • Turová
 • Turzovka
 • Tušice
 • Tušická Nová Ves
 • Tužina
 • Tvarožná
 • Tvrdomestice
 • Tvrdošín
 • Tvrdošovce
 • Ťapešovo
 • Ubľa
 • Úbrež
 • Udavské
 • Udiča
 • Údol
 • Uhliská
 • Úhorná
 • Uhorská Ves
 • Uhorské
 • Uhrovec
 • Uhrovské Podhradie
 • Ulič
 • Uličské Krivé
 • Uloža
 • Úľany nad Žitavou
 • Unín
 • Uňatín
 • Urmince
 • Utekáč
 • Uzovce
 • Uzovská Panica
 • Uzovské Pekľany
 • Uzovský Šalgov
 • Vaďovce
 • Vagrinec
 • Váhovce
 • Vajkovce
 • Valaliky
 • Valaská
 • Valaská Belá
 • Valaská Dubová
 • Valaškovce (vojenský obvod)
 • Valča
 • Valentovce
 • Valice
 • Valkovce
 • Vaľkovňa
 • Vaniškovce
 • Vápeník
 • Varadka
 • Varechovce
 • Varhaňovce
 • Varín
 • Vasiľov
 • Vavrečka
 • Vavrinec
 • Vavrišovo
 • Važec
 • Včelince
 • Večelkov
 • Vechec
 • Velčice
 • Veličná
 • Velušovce
 • Veľaty
 • Veľká Čalomija
 • Veľká Čausa
 • Veľká Čierna
 • Veľká Dolina
 • Veľká Franková
 • Veľká Hradná
 • Veľká Ida
 • Veľká Lehota
 • Veľká Lesná
 • Veľká Lodina
 • Veľká Lomnica
 • Veľká Lúka
 • Veľká Mača
 • Veľká nad Ipľom
 • Veľká Paka
 • Veľká Tŕňa
 • Veľká Ves
 • Veľká Ves nad Ipľom
 • Veľké Bierovce
 • Veľké Blahovo
 • Veľké Borové
 • Veľké Dravce
 • Veľké Držkovce
 • Veľké Dvorany
 • Veľké Dvorníky
 • Veľké Hoste
 • Veľké Chlievany
 • Veľké Chyndice
 • Veľké Kapušany
 • Veľké Kosihy
 • Veľké Kostoľany
 • Veľké Kozmálovce
 • Veľké Kršteňany
 • Veľké Leváre
 • Veľké Lovce
 • Veľké Ludince
 • Veľké Orvište
 • Veľké Ozorovce
 • Veľké Pole
 • Veľké Raškovce
 • Veľké Revištia
 • Veľké Ripňany
 • Veľké Rovné
 • Veľké Slemence
 • Veľké Straciny
 • Veľké Teriakovce
 • Veľké Trakany
 • Veľké Turovce
 • Veľké Uherce
 • Veľké Úľany
 • Veľké Vozokany
 • Veľké Zálužie
 • Veľké Zlievce
 • Veľkrop
 • Veľký Biel
 • Veľký Blh
 • Veľký Cetín
 • Veľký Čepčín
 • Veľký Ďur
 • Veľký Folkmar
 • Veľký Grob
 • Veľký Horeš
 • Veľký Kamenec
 • Veľký Klíž
 • Veľký Krtíš
 • Veľký Kýr
 • Veľký Lapáš
 • Veľký Lipník
 • Veľký Lom
 • Veľký Meder
 • Veľký Slavkov
 • Veľký Slivník
 • Veľký Šariš
 • Veľopolie
 • Vernár
 • Veselé
 • Veterná Poruba
 • Vidiná
 • Vieska
 • Vieska
 • Vieska nad Blhom
 • Vieska nad Žitavou
 • Vígľaš
 • Vígľašská Huta-Kalinka
 • Vikartovce
 • Vinica
 • Viničky
 • Viničné
 • Vinné
 • Vinodol
 • Vinohrady nad Váhom
 • Vinosady
 • Virt
 • Vislanka
 • Vislava
 • Visolaje
 • Višňov
 • Višňové
 • Višňové
 • Višňové
 • Vištuk
 • Vitanová
 • Vítkovce
 • Víťaz
 • Víťazovce
 • Vlača
 • Vladiča
 • Vlachovo
 • Vlachy
 • Vlčany
 • Vlčkovce
 • Vlkanová
 • Vlkas
 • Vlková
 • Vlkovce
 • Vlky
 • Vlkyňa
 • Voderady
 • Vojany
 • Vojčice
 • Vojka
 • Vojka nad Dunajom
 • Vojkovce
 • Vojnatina
 • Vojňany
 • Vojtovce
 • Volica
 • Volkovce
 • Voľa
 • Voznica
 • Vozokany
 • Vozokany
 • Vráble
 • Vrádište
 • Vrakúň
 • Vranov nad Topľou
 • Vrbnica
 • Vrbov
 • Vrbovce
 • Vrbová nad Váhom
 • Vrbové
 • Vrbovka
 • Vrchteplá
 • Vrícko
 • Vršatské Podhradie
 • Vrútky
 • Vtáčkovce
 • Výborná
 • Výčapy-Opatovce
 • Vydrany
 • Vydrná
 • Vydrník
 • Vyhne
 • Východná
 • Výrava
 • Vysočany
 • Vysoká
 • Vysoká
 • Vysoká nad Kysucou
 • Vysoká nad Uhom
 • Vysoká pri Morave
 • Vysoké Tatry
 • Vyškovce
 • Vyškovce nad Ipľom
 • Vyšná Boca
 • Vyšná Hutka
 • Vyšná Jablonka
 • Vyšná Jedľová
 • Vyšná Kamenica
 • Vyšná Myšľa
 • Vyšná Olšava
 • Vyšná Pisaná
 • Vyšná Polianka
 • Vyšná Rybnica
 • Vyšná Sitnica
 • Vyšná Slaná
 • Vyšná Šebastová
 • Vyšná Voľa
 • Vyšné Ladičkovce
 • Vyšné nad Hronom
 • Vyšné Nemecké
 • Vyšné Remety
 • Vyšné Repaše
 • Vyšné Ružbachy
 • Vyšné Valice
 • Vyšný Čaj
 • Vyšný Hrabovec
 • Vyšný Hrušov
 • Vyšný Kazimír
 • Vyšný Klátov
 • Vyšný Komárnik
 • Vyšný Kručov
 • Vyšný Kubín
 • Vyšný Medzev
 • Vyšný Mirošov
 • Vyšný Orlík
 • Vyšný Skálnik
 • Vyšný Slavkov
 • Vyšný Tvarožec
 • Vyšný Žipov
 • Zábiedovo
 • Záborie
 • Záborské
 • Zádiel
 • Zádor
 • Záhor
 • Záhorce
 • Záhorie (vojenský obvod)
 • Záhorská Ves
 • Záhradné
 • Zacharovce
 • Zákamenné
 • Zákopčie
 • Zalaba
 • Zálesie
 • Zálesie
 • Zalužice
 • Zamarovce
 • Zámutov
 • Záriečie
 • Záskalie
 • Zatín
 • Závada
 • Závada
 • Závada
 • Závadka
 • Závadka
 • Závadka
 • Závadka nad Hronom
 • Zavar
 • Závažná Poruba
 • Závod
 • Zázrivá
 • Zbehňov
 • Zbehy
 • Zboj
 • Zbojné
 • Zborov
 • Zborov nad Bystricou
 • Zbrojníky
 • Zbudská Belá
 • Zbudské Dlhé
 • Zbudza
 • Zbyňov
 • Zeleneč
 • Zemianska Olča
 • Zemianske Kostoľany
 • Zemianske Podhradie
 • Zemianske Sady
 • Zemiansky Vrbovok
 • Zemné
 • Zemplín
 • Zemplínska Nová Ves
 • Zemplínska Široká
 • Zemplínska Teplica
 • Zemplínske Hámre
 • Zemplínske Hradište
 • Zemplínske Jastrabie
 • Zemplínske Kopčany
 • Zemplínsky Branč
 • Zlatá Baňa
 • Zlatá Idka
 • Zlaté
 • Zlaté Klasy
 • Zlaté Moravce
 • Zlatná na Ostrove
 • Zlatník
 • Zlatníky
 • Zlatno
 • Zlatno
 • Zliechov
 • Zohor
 • Zombor
 • Zubák
 • Zuberec
 • Zubné
 • Zubrohlava
 • Zvolen
 • Zvolenská Slatina
 • Zvončín
 • Žabokreky
 • Žabokreky nad Nitrou
 • Žakarovce
 • Žakovce
 • Žalobín
 • Žarnov
 • Žarnovica
 • Žaškov
 • Žbince
 • Ždaňa
 • Ždiar
 • Žehňa
 • Žehra
 • Železná Breznica
 • Železník
 • Želiezovce
 • Želmanovce
 • Želovce
 • Žemberovce
 • Žemliare
 • Žiar
 • Žiar
 • Žiar nad Hronom
 • Žibritov
 • Žihárec
 • Žikava
 • Žilina
 • Žíp
 • Žipov
 • Žirany
 • Žitavany
 • Žitavce
 • Žitná-Radiša
 • Žlkovce
 • Župčany
 • Župkov
Uveďte názov mesta alebo obce
Uveďte názov mesta alebo obce
Ste dôchodca?
Field is required!
Field is required!
Informácie o dôchodcovi
Vypĺňate na uplatnenie daňových odpočtov
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchodcom?
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchodcom!
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchodcom!
Uveďte Váš ročný dôchodok?
Uveďte Váš ročný dôchodok!
Uveďte Váš ročný dôchodok!
Platíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie?
Field is required!
Field is required!
Uveďte výšku zaplatených príspevkov na dobrovoľné dôchodkové sporenie
Field is required!
Field is required!
Celkom
0.00
Field is required!
Field is required!

Informácie o príjme v SR

Zadajte informácie od Vašich zamestnávateľoch
Typ pracovného úväzku?
 • hlavný pracovný pomer
 • vedľajší pracovný pomer
 • dohoda o vykonanej práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
Field is required!
Field is required!
Celkový hrubý príjem?
Field is required!
Field is required!
Úhrn poistného na sociálne poistenie
Field is required!
Field is required!
Úhrn poistného na zdravotné poistenie?
Field is required!
Field is required!
Suma zaplatených preddavkov na dane?
Field is required!
Field is required!
Suma vyplateného daňového bonusu?
Field is required!
Field is required!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Nahrajte dokumenty ...
Field is required!
Field is required!

Informácie o príjme z prenájmu nehnuteľnosti

V tejto časti sa určia všetky informácie o príjme z prenájmu nehnuteľnosti
Pri vypĺňaní si pozorne prečítajte tento text

Ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku tak si daňovník môže uplatniť výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako energie (elektrika, teplo, voda, plyn) a ostatné služby (stočné, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, odvoz smetí, revízia komína...). Poistenie a výdavky do fondu opráv si nemôžete zahrnúť do výdavkov!!!
Príjmy neznižujte o nezdaniteľnú časť 500€ - My to spravíme za Vás!!!
Manželia si môžu príjem z prenájmu bezpodielového spoluvlastníctva rozdeliť rovnomerne alebo nerovnomerne, pričom v tom istom pomere si uplatnia aj výdavky k nehnuteľnosti.
Príjem z prenájmu je do 500 € od dane oslobodený. Pozn. Ak si manželia príjmy z prenájmu delia, tak každý z nich si v tej svojej časti môže uplatniť oslobodenie od dane do výšky 500 €.

Field is required!
Field is required!
Príjem z prenájmu nehnuteľnosti
Field is required!
Field is required!
Výdavky z prenájmu nehnuteľnosti?
Field is required!
Field is required!
Máte zaradenú nehnuteľnosť v obchodnom majetku?
Field is required!
Field is required!
Uveďte zostatkovú cenu majetku na začiatku roka
Field is required!
Field is required!
Uveďte zostatkovú cenu majetku na konci roka
Field is required!
Field is required!

Informácie o príjmoch z podnikateľskej činnosti

Uveďte kategóriu
 • - uveďte kategóriu -
 • príjem zo živnosti
 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • spoločníkov v. o. s. a komplementárov kom. spol
 • z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
 • z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
Field is required!
Field is required!
Uveďte spôsob uplatňovania výdavkov
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše príjmy
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše výdavky
Field is required!
Field is required!
Zaplatené preddavky na daň
Field is required!
Field is required!
Platili ste tento rok
Field is required!
Field is required!
Výdavky na sociálne poistenie
Field is required!
Field is required!
Z toho dobrovoľné sociálne poistenie
Field is required!
Field is required!
Výdavky na zdravotné poistenie
Field is required!
Field is required!
Z toho preddavky na zdravotné poistenie
Field is required!
Field is required!
Prajete si pridať ďalšiu vedľajšiu činnosť?
Field is required!
Field is required!

Súčasťou daňového priznania je evidencia o majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkov. Možnosť doplnenia potrebných údajov nájdete nižšie.

Dodatočné informácie k príjmom z podnikateľskej činnosti
Zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na začiatku roka
Field is required!
Field is required!
Zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na konci roka
Field is required!
Field is required!
Zostatková cena nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na začiatku roka
Field is required!
Field is required!
Zostatková cena nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na konci roka
Field is required!
Field is required!
Zásoby na začiatku roka
Field is required!
Field is required!
Zásoby na konci roka
Field is required!
Field is required!
Pohľadávky na začiatku roka
Field is required!
Field is required!
Pohľadávky na konci roka
Field is required!
Field is required!
Záväzky na začiatku roka
Field is required!
Field is required!
Záväzky na konci roka
Field is required!
Field is required!
Informácie o vedľajších príjmoch z podnikateľskej činnosti
V tejto časti máte možnosť pridať ďalšie činnosti
Uveďte kategóriu
 • príjem zo živnosti
 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
 • z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše príjmy
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše výdavky
Field is required!
Field is required!

Informácie o príjmoch z kapitálového majetku

Uvedte kategóriu
Field is required!
Field is required!

Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona.

Uveďte Vaše príjmy
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Field is required!
Field is required!
Uveďte výdavky na zdravotné poistenie
Field is required!
Field is required!
Pridať ďalší príjem z kapitálového majetku
Field is required!
Field is required!
Uvedte kategóriu
Field is required!
Field is required!

Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona.

Uveďte Vaše príjmy
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Field is required!
Field is required!
Uveďte výdavky na zdravotné poistenie
Field is required!
Field is required!

Informácie o ostatných príjmoch

Uveďte kategóriu
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše príjmy
Field is required!
Field is required!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Field is required!
Field is required!

Údaje o príjimoch zo zahraničia

V tejto časti sa určia príjmy, ktoré ste mali v zahraničí
Názov krajiny?
  Uveďte názov krajiny
  Uveďte názov krajiny
  Hrubý príjem v € z krajiny?
  Field is required!
  Field is required!
  Zaplatená daň v € z krajiny?
  Field is required!
  Field is required!
  Zaplatené sociálne poistenie z krajiny?
  Field is required!
  Field is required!
  Zaplatené zdravotné poistenie z krajiny?
  Field is required!
  Field is required!

  Dividendy

  Príjem charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia
  Názov krajiny?
  • Afganistan
  • Alandy
  • Albánsko
  • Alžírsko
  • Americká Samoa
  • Americké Panenské ostrovy
  • Americké tichomorské ostrovy
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarktída
  • Antigua a Barbuda
  • Argentína
  • Arménsko
  • Aruba
  • Austrália
  • Azerbajdžan
  • Bahamy
  • Bahrajn
  • Bangladéš
  • Barbados
  • Belgicko
  • Belize
  • Benin
  • Bermudy
  • Bhután
  • Sint Eustatius a Saba
  • Bielorusko
  • Bolívia
  • Bosna a Hercegovina
  • Botswana
  • Bouvetov ostrov 
  • Brazília
  • Britské indickooceánske územie
  • Britské Panenské ostrovy
  • Brunej
  • Bulharsko
  • Burkina
  • Burundi
  • Chorvátsko
  • Clipperton 
  • Cookove ostrovy
  • Curaçao
  • Cyprus
  • Čad
  • Česká republika
  • Čierna Hora
  • Čile
  • Čína
  • Dánsko
  • Dominika
  • Dominikánska republika
  • Džibutsko
  • Egypt
  • Ekvádor
  • Eritrea
  • Estónsko
  • Etiópia
  • Faerské ostrovy
  • Falklandy 
  • Fidži
  • Filipíny
  • Fínsko
  • Francúzska Guyana
  • Francúzska Polynézia
  • Francúzske južné a antarktické územia
  • Francúzsko
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Gibraltár
  • Grécko
  • Grenada
  • Grónsko
  • Gruzínsko
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Heardov ostrov
  • Holandsko
  • Honduras
  • Hongkong
  • India
  • Indonézia
  • Irak
  • Irán
  • Írsko
  • Island
  • Izrael
  • Jamajka
  • Japonsko
  • Jemen
  • Jersey 
  • Jordánsko
  • Južná Afrika
  • Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
  • Južná Kórea
  • Južný Sudán
  • Kajmanie ostrovy
  • Kambodža
  • Kamerun
  • Kanada
  • Kapverdy
  • Katar
  • Kazachstan
  • Keňa
  • Kirgizsko
  • Kiribati
  • Kokosové ostrovy
  • Kolumbia
  • Komory
  • Kongo
  • Konžská demokratická republika
  • Kosovo
  • Kostarika
  • Kuba
  • Kuvajt
  • Laos
  • Lesotho
  • Libanon
  • Libéria
  • Líbya
  • Lichtenštajnsko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Luxembursko
  • Macao
  • Macedónsko
  • Madagaskar
  • Maďarsko
  • Malajzia
  • Malawi
  • Maldivy
  • Mali
  • Malta
  • Maroko
  • Marshallove ostrovy
  • Martinik
  • Maurícius
  • Mauritánia
  • Mayotte
  • Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov
  • Mexiko
  • Mikronézia
  • Mjanmarsko/Barma
  • Moldavsko
  • Monako
  • Mongolsko
  • Montserrat
  • Mozambik
  • Namíbia
  • Nauru
  • Nemecko
  • Nepál
  • Niger
  • Nigéria
  • Nikaragua
  • Niue
  • Nórsko
  • Nová Kaledónia
  • Nový Zéland
  • Omán
  • Ostrov Man
  • Ostrov Norfolk
  • Ostrovy Severné Mariány
  • Pakistan
  • Palau
  • Panama
  • Papua-Nová Guinea
  • Paraguaj
  • Peru
  • Pitcairnove ostrovy 
  • Pobrežie Slonoviny
  • Poľsko
  • Portoriko
  • Portugalsko
  • Rakúsko
  • Réunion
  • Rovníková Guinea
  • Rumunsko
  • Rusko
  • Rwanda
  • Saint Martin
  • Saint Pierre a Miquelon
  • Salvádor
  • Palestína
  • Samoa
  • San Maríno
  • Saudská Arábia
  • Senegal
  • Severná Kórea
  • Seychely
  • Sierra Leone
  • Singapur
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Somálsko
  • Spojené arabské emiráty
  • Veľká Británia
  • Spojené štáty americké
  • Srbsko
  • Srí Lanka
  • Stredoafrická republika
  • Sudán
  • Surinam
  • Svalbard a Jan Mayen
  • Svazijsko
  • Ascension a Tristan da Cunha (SH1)
  • Svätá Lucia
  • Svätý Bartolomej
  • Svätý Krištof a Nevis
  • Svätý Martin
  • Svätý Tomáš a Princov ostrov
  • Svätý Vincent a Grenadíny
  • Sýria
  • Šalamúnove ostrovy
  • Španielsko
  • Švajčiarsko
  • Švédsko
  • Tadžikistan
  • Taiwan
  • Taliansko
  • Tanzánia
  • Thajsko
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad a Tobago
  • Tunisko
  • Turecko
  • Turkménsko
  • Turks a Caicos
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukrajina
  • Uruguaj
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatikán
  • Venezuela
  • Vianočný ostrov
  • Vietnam
  • Východný Timor
  • Wallis a Futuna
  • Zambia
  • Západná Sahara
  • Zimbabwe
  Uveďte názov krajiny
  Uveďte názov krajiny
  Výška dividendy
  Field is required!
  Field is required!
  Zrazená daň
  Field is required!
  Field is required!

  Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

  Vyplňte údaje, ktoré sa Vás týkajú
  Štát daňovej rezidencie
  • Afganistan
  • Alandy
  • Albánsko
  • Alžírsko
  • Americká Samoa
  • Americké Panenské ostrovy
  • Americké tichomorské ostrovy
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarktída
  • Antigua a Barbuda
  • Argentína
  • Arménsko
  • Aruba
  • Austrália
  • Azerbajdžan
  • Bahamy
  • Bahrajn
  • Bangladéš
  • Barbados
  • Belgicko
  • Belize
  • Benin
  • Bermudy
  • Bhután
  • Sint Eustatius a Saba
  • Bielorusko
  • Bolívia
  • Bosna a Hercegovina
  • Botswana
  • Bouvetov ostrov 
  • Brazília
  • Britské indickooceánske územie
  • Britské Panenské ostrovy
  • Brunej
  • Bulharsko
  • Burkina
  • Burundi
  • Chorvátsko
  • Clipperton 
  • Cookove ostrovy
  • Curaçao
  • Cyprus
  • Čad
  • Česká republika
  • Čierna Hora
  • Čile
  • Čína
  • Dánsko
  • Dominika
  • Dominikánska republika
  • Džibutsko
  • Egypt
  • Ekvádor
  • Eritrea
  • Estónsko
  • Etiópia
  • Faerské ostrovy
  • Falklandy 
  • Fidži
  • Filipíny
  • Fínsko
  • Francúzska Guyana
  • Francúzska Polynézia
  • Francúzske južné a antarktické územia
  • Francúzsko
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Gibraltár
  • Grécko
  • Grenada
  • Grónsko
  • Gruzínsko
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Heardov ostrov
  • Holandsko
  • Honduras
  • Hongkong
  • India
  • Indonézia
  • Irak
  • Irán
  • Írsko
  • Island
  • Izrael
  • Jamajka
  • Japonsko
  • Jemen
  • Jersey 
  • Jordánsko
  • Južná Afrika
  • Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
  • Južná Kórea
  • Južný Sudán
  • Kajmanie ostrovy
  • Kambodža
  • Kamerun
  • Kanada
  • Kapverdy
  • Katar
  • Kazachstan
  • Keňa
  • Kirgizsko
  • Kiribati
  • Kokosové ostrovy
  • Kolumbia
  • Komory
  • Kongo
  • Konžská demokratická republika
  • Kosovo
  • Kostarika
  • Kuba
  • Kuvajt
  • Laos
  • Lesotho
  • Libanon
  • Libéria
  • Líbya
  • Lichtenštajnsko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Luxembursko
  • Macao
  • Macedónsko
  • Madagaskar
  • Maďarsko
  • Malajzia
  • Malawi
  • Maldivy
  • Mali
  • Malta
  • Maroko
  • Marshallove ostrovy
  • Martinik
  • Maurícius
  • Mauritánia
  • Mayotte
  • Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov
  • Mexiko
  • Mikronézia
  • Mjanmarsko/Barma
  • Moldavsko
  • Monako
  • Mongolsko
  • Montserrat
  • Mozambik
  • Namíbia
  • Nauru
  • Nemecko
  • Nepál
  • Niger
  • Nigéria
  • Nikaragua
  • Niue
  • Nórsko
  • Nová Kaledónia
  • Nový Zéland
  • Omán
  • Ostrov Man
  • Ostrov Norfolk
  • Ostrovy Severné Mariány
  • Pakistan
  • Palau
  • Panama
  • Papua-Nová Guinea
  • Paraguaj
  • Peru
  • Pitcairnove ostrovy 
  • Pobrežie Slonoviny
  • Poľsko
  • Portoriko
  • Portugalsko
  • Rakúsko
  • Réunion
  • Rovníková Guinea
  • Rumunsko
  • Rusko
  • Rwanda
  • Saint Martin
  • Saint Pierre a Miquelon
  • Salvádor
  • Palestína
  • Samoa
  • San Maríno
  • Saudská Arábia
  • Senegal
  • Severná Kórea
  • Seychely
  • Sierra Leone
  • Singapur
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Somálsko
  • Spojené arabské emiráty
  • Veľká Británia
  • Spojené štáty americké
  • Srbsko
  • Srí Lanka
  • Stredoafrická republika
  • Sudán
  • Surinam
  • Svalbard a Jan Mayen
  • Svazijsko
  • Ascension a Tristan da Cunha (SH1)
  • Svätá Lucia
  • Svätý Bartolomej
  • Svätý Krištof a Nevis
  • Svätý Martin
  • Svätý Tomáš a Princov ostrov
  • Svätý Vincent a Grenadíny
  • Sýria
  • Šalamúnove ostrovy
  • Španielsko
  • Švajčiarsko
  • Švédsko
  • Tadžikistan
  • Taiwan
  • Taliansko
  • Tanzánia
  • Thajsko
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad a Tobago
  • Tunisko
  • Turecko
  • Turkménsko
  • Turks a Caicos
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukrajina
  • Uruguaj
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatikán
  • Venezuela
  • Vianočný ostrov
  • Vietnam
  • Východný Timor
  • Wallis a Futuna
  • Zambia
  • Západná Sahara
  • Zimbabwe
  Field is required!
  Field is required!
  Suma príjmov v SR a v zahraničí
  Field is required!
  Field is required!
  Výška výnosu z prenájmu nehnuteľnosti
  Field is required!
  Field is required!
  Výška výnosu z prevodu nehnuteľnosti
  Field is required!
  Field is required!
  Uplatňujete si lehotu na podanie daňového priznania
  Field is required!
  Field is required!
  Máte na území SR stále prevádzkárne
  Field is required!
  Field is required!
  Počet prevádzkarní v SR
  Field is required!
  Field is required!
  Jednotlivé adresy prevádzkarní
  Field is required!
  Field is required!
  Údaje pre vrátenie preplatku
  Váš prípadný daňový preplatok, chcete poslať na:
  Vyberte prosím spôsob, ako Vám môžeme poslať daňový preplatok!
  Vyberte prosím spôsob, ako Vám môžeme poslať daňový preplatok!
  IBAN
  Uveďte IBAN
  Uveďte IBAN
  Spracovávam daňové priznanie pre niekoho iného v Slovenskej republike
  Field is required!
  Field is required!
  Miesto pre dodatočné informácie
  Field is required!
  Field is required!
  Súhlasíte so spracovaním osobných údajov a s VOP ?
  Prosím potvrďte "Súhlas s GDPR"
  Prosím potvrďte "Súhlas s GDPR"

  Pokiaľ nesúhlasíte s Podmienkami, môžete stlačiť "Vymazať všetky údaje" a všetky vyplnené údaje budú vymazané.

  Field is required!
  Field is required!
  Celkom
  0.00
  Field is required!
  Field is required!