info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075

Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva Venujte sa naplno Vášmu podnikaniu a my sa postaráme o Vaše zákonné povinnosti pri vedení účtovníctva. Vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby Mzdová agenda a personalistika vrátane mesačných prehľadov a ročného hlásenia Evidencia a archivácia dokumentov v súlade s platnou legislatívou o účtovníctve Tvorba výstupov, zostáv a finančných reportov a analýz pre potreby manažmentu pri rozhodovacích procesoch riadenia podniku Návrh a tvorba analytických účtov pre potreby controllingu Poradenstvo pri vedení účtovníctva

Venujte sa naplno biznisu ako my o Vaše účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

Venujte sa naplno Vášmu podnikaniu a my sa postaráme o Vaše zákonné povinnosti pri vedení účtovníctva.