Processing and submission of the tax return Electronically

Tax return

Processing and submission of the tax return for personal income tax 2023 for the year 2022 in the Slovak Republic. Postponement of the tax return online.

Slovak tax return for employees, part-timers, self-employed, nannies, for those who rent real estate and of course for all those who do not know how to deal with tax returns. Fast, simple and convenient tax return processing from the comfort of your home.
You print the tax return and send it to the tax office in person, by post, or we file it electronically for you at the financial office.

Slovak tax returns FO type A or type B for the year 2022 are prepared by a certified tax advisor, unlike online applications, which cannot advise you or check the correctness of the filled-in data and ensure the correct preparation and submission of the tax return.

Process your personal income tax return type A or type B in the Slovak Republic for the year 2022 in an online form.
Fill out the tax return form, and if you are interested, we will submit the tax return to the tax office for you.

Video instructions for correctly filling out a type A or type B tax return

Vrátenie daní z Rakúska, vrátenie dani z Českej republiky a Nemecka. Radi Vám pomôžeme aj s inými krajinami, stačí nás kontaktovať na 0902 067 075.

Czech Republic

Pracovali ste v Českej republike a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania Česká republika. Môžete si požiadať o daňový bonus na Vaše deti a rôzne zľavy na dani priamo v Česku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Český daňový úrad.

Germany

Pracovali ste v Nemecku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania z Nemecka. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Nemecku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Nemecký daňový úrad (Finanzamt Deutschland)

Austria

Pracovali ste v Rakúsku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Rakúsku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Rakúsky daňový úrad (Finanzamt Österreich)

Tax refund simply online

Tax refund from abroad

If you have not worked abroad for a whole year, or if you have not claimed all deductions and benefits, you will be entitled to a tax refund.
The tax refund is intended for employees, part-timers who worked abroad and want to apply for a tax refund.
Return of taxes from Austria, from Germany, from the Czech Republic. You can apply for social benefits for your children in Austria, Germany and the Czech Republic. You worked in the Czech Republic, Austria, or Germany and you want to return the taxes you paid.
If you worked for two or more employers at the same time, you are most likely entitled to a tax refund.
Contact us via the Contact Form or on 0902 067 075.
Process your tax refund from the Czech Republic, Germany and Austria for the year 2022 in the online form.

PRE PRÍJMY ZO ZAMESTNANIA, BRIGÁDY A SZČO (ŽIVNOSTNÍCI) • Využite našu bezplatnú daňovú kalkulačku • Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti • Možnosť uplatnenia daňového bonusu a nezdaniteľnej časti na manželku • Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie

For income from employment, part-time work and SZČO (self-employed)

Tax calculator

Use our free tax calculator
Calculate your tax liability from employment and trade
The possibility of applying a tax bonus and a non-taxable part for the wife
You can see the result from the tax calculator immediately, without the need for registration

Employment in Slovakia, self-employed + other income – Refund of taxes from abroad

Tax return Slovak Republic

Processing and submission of the tax return

Employment in Slovakia, self-employed + other income

 • Are you an employee, self-employed person, lawyer, intermediary and need to file a tax return?
 • Easy application of tax bonus and other deductible items
 • Did you rent an apartment, did you sell the property?
 • Are you a caregiver or do you have income from personal assistance?
 • Income from capital assets and virtual currency
 • The possibility of electronic filing of the tax return
 • Thousands of tax returns prepared online

Tax return and tax refund from abroad

Refund of taxes from abroad

 • Have you worked abroad and need help with your tax refund?
 • We will file a return for natural persons and help you return tax from abroad.
 • We will send the foreign tax return for you and you don’t have to worry about anything.
 • We will provide or help with the preparation of all the necessary documents for filing a tax return abroad.
 • We specialize in tax refunds from the Czech Republic, Austria and Germany.
 • Contact us by email or phone

Work abroad tax return for 2022

Income from abroad

 • If you worked as an employee in England, Ireland, Austria, Germany, the Netherlands, the Czech Republic and others, you are obliged to file a tax return in Slovakia as well (type A)
 • For babysitters in Austria (Form type B)
 • We will take care of your tax return for you. All you have to do is fill out our online form or contact us by email.
 • Experience with more than 1000 tax returns prepared and all online
 • In case of confusion, you can contact us by phone, we will be happy to advise you

Frequently asked questions

What do I need to prepare a tax return online?

To process your tax return, just fill out our online form, where you answer the questions step by step and fill in your income data. Of course, you have the option to upload income data.

I’m not an expert in tax returns and I’m worried about filling out the form correctly.

Contact us by phone at +421 902 067 075, where the exact procedure and the entry of all necessary documents will be explained to you. An advantage is also the consultation of your life situation, where we will advise you on how to best optimize your taxes.

I am self-employed and need to file a tax return in Slovakia

We can send the processed tax return in the Slovak Republic for you and you can handle everything online.

Tax refund from the Czech Republic, Austria, Germany

Choose the country for the tax refund

Czech Republic Tax refund
Pracovali ste v Českej republike a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a e-podanie daňového priznania z Českej republiky. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Českej republike. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Online formulár vyplňte, a my za Vás v prípade záujmu daňové priznanie elektronicky odošleme na Český daňový úrad.
Austria Tax refund
Mali ste príjem zo zamestnania v Rakúsku a potrebujete podať daňové priznanie Prekročili ste príjem 11 000 a ste povinný podať daňové priznanie v Rakúsku Rakúsky Finanzamt Vás vyzval na podanie daňového priznania Vypracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska online Daňové priznanie v Rakúsku vieme odoslať za Vás a všetko vybavíte online V prípade nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky, radi Vám poradíme Skúsenosti s viac ako 1000 vypracovaných daňových priznaní a to všetko online Možnosť o požiadanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska
Germany Tax refund
Pracujete v Nemecku a potrebujete vybaviť daňový bonus, sociálne dávky. Spracovanie a podanie daňového priznania pre vrátenie dani z Nemecka v plnej výške.

Recommendations

Client reviews

Thank you for the promptness in submitting the tax return. Have a nice day and we will be in touch in a year

Dušan M

The prepared tax return is great, thank you. Can I contact you again next year for this reason?

Edita K

Thank you very much for support!
Have a good day,

Angelica

Ing. Martin Vrábel

I prepare all tax returns personally, as a certified tax advisor registered in the chamber of tax advisors, where I use the financial management program to check the correctness of the return. When processing more than 1000 tax returns, I have enough experience to catch discrepancies that may occur when filling out the form or sending the necessary information to prepare the tax return.

In addition, I offer advice on your living situation regarding taxes and tax returns. I realize that it is not easy for you to provide your personal data and data about your income to an unknown person. In this way, I would also like to reveal a piece of my life so that you too know who is in charge of your tax return.

Všetky daňové priznania vypracovávam osobne, ako certifikovaný daňový poradca zapísaný v komore daňových poradcov, kde využívam program finančnej správy na kontrolu správnosti priznania. Pri spracovaní viac ako 1000 daňových priznaní mám dostatočné skúsenosti zachytiť nezrovnalosti, ktoré môžu nastať pri vyplňovaní formulára, alebo odosielania potrebných informácií na vypracovanie daňového priznania.

Our blog

Current news

Published article in Hospodárske noviny

Online tax return – a pious myth in Slovakia

Tax returns online - a pious myth in Slovakia