Pracovali ste v Rakúsku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili.
Online spracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska.
Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Rakúsku.
V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Rakúsky daňový úrad (Finanzamt Österreich)

Tax refund from Austria simply online

Tax return Austria

You worked in Austria and want to return the taxes you paid.
Online processing and submission of a tax return from Austria.
You can apply for social benefits for your children directly in Austria.
In case of confusion, do not hesitate to contact us by phone, email or via the contact form.
Fill out the tax return form, and if you are interested, we will send the tax return to the Austrian Tax Office (Finanzamt Österreich) for you.

Tax declaration form for tax refund from Austria

Processing and Filing of the tax return Austria

Employment in Austria

You had income from employment in Austria and you need to file a tax return.
Your income has exceeded 11,000 and you are obliged to file a tax return in Austria.
The Austrian Finanzamt invited you to submit a tax return.
Preparing and submitting a tax return from Austria online
We can send the tax return in Austria for you.
In case of confusion, you can contact us by phone, we will be happy to advise you.
Experience with more than 1000 prepared tax returns.
Possibility to apply for family allowances for children from Austria

Refund of taxes from Austria

Who is the tax refund intended for?

To a large extent, these are employees who worked in Austria and did not complete a full year and are entitled to a tax refund.
If you have worked for two or more employers at the same time, you are most likely entitled to a tax refund from Austria.
In some cases, the Austrian tax office will ask you to submit a tax return, in which case you can contact us.
You don’t have to worry about the Austrian tax return, we will take care of all the necessary steps for you.
If you receive income from Austria, you should receive an annual statement of your income from your employer, which is called Lohnzettel, or in short form L16.
The Austrian tax office will refund your tax approximately 2-5 months after filing the tax return in Austria.

Vo veľkej miere sa jedná o zamestnancov, ktorí pracovali v Rakúsku a neodrobili celý rok a vzniká im nárok na vrátenie dane

Ak ste pracovali u dvoch a viacerých zamestnávateľov súčasne, tak s veľkou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie dane z Rakúska. V niektorých prípadoch Vás rakúsky daňový úrad vyzve k podaniu daňového priznania, v takomto prípade sa môžete obrátiť na nás

S rakúskym daňovým priznaním sa nemusíte trápiť, všetky potrebné úkony vybavíme za Vás a to úplne online

Pri príjme z Rakúska by ste mali dostať od zamestnávateľa ročný výkaz o Vašich príjmoch, ktorý sa volá Lohnzettel, alebo v skratke formulár L16

Rakúsky daňový úrad Vám vráti daň približne od 2-5 mesiacov od podania daňového priznania v Rakúsku

Tax refund from the Czech Republic, Austria, Germany

Choose the country for the tax refund

Czech Republic Tax refund
Pracovali ste v Českej republike a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a e-podanie daňového priznania z Českej republiky. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Českej republike. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Online formulár vyplňte, a my za Vás v prípade záujmu daňové priznanie elektronicky odošleme na Český daňový úrad.
Austria Tax refund
Mali ste príjem zo zamestnania v Rakúsku a potrebujete podať daňové priznanie Prekročili ste príjem 11 000 a ste povinný podať daňové priznanie v Rakúsku Rakúsky Finanzamt Vás vyzval na podanie daňového priznania Vypracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska online Daňové priznanie v Rakúsku vieme odoslať za Vás a všetko vybavíte online V prípade nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky, radi Vám poradíme Skúsenosti s viac ako 1000 vypracovaných daňových priznaní a to všetko online Možnosť o požiadanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska
Germany Tax refund
Pracujete v Nemecku a potrebujete vybaviť daňový bonus, sociálne dávky. Spracovanie a podanie daňového priznania pre vrátenie dani z Nemecka v plnej výške.

Frequently asked questions

What do I need to prepare a tax return online?

To prepare a tax return, just fill out our online form, where you answer the questions step by step and fill in your income data. Of course, you have the option to upload income data.

I’m not an expert in tax returns and I’m worried about filling out the form correctly.

In this case, you can contact us by phone at +421 902 067 075

where the exact procedure and entry of all necessary documents will be explained to you. An advantage is also the consultation of your life situation, where we will advise you on how to best optimize your taxes.

I am self-employed and need to submit a tax return to Austria

We can send the tax return in Austria for you and you can handle everything online.

Processing and submission of the tax return

I prepare all tax returns personally, as a certified tax advisor registered in the chamber of tax advisors, where I use the financial management program to check the correctness of the return. By processing more than 1000 tax returns, I have enough experience to catch discrepancies that may occur when filling out the form or sending the necessary information to prepare the tax return.

In addition, I offer advice on your living situation regarding taxes and tax returns.

Všetky daňové priznania vypracovávam osobne, ako certifikovaný daňový poradca zapísaný v komore daňových poradcov, kde využívam program finančnej správy na kontrolu správnosti priznania. Pri spracovaní viac ako 1000 daňových priznaní mám dostatočné skúsenosti zachytiť nezrovnalosti, ktoré môžu nastať pri vyplňovaní formulára, alebo odosielania potrebných informácií na vypracovanie daňového priznania.

Our blog

Current news

Published article in Hospodárske noviny

Online tax return – a pious myth in Slovakia