DAŇOVÁ KALKULAČKA

Daňová kalkulačka pre príjmy zo zamestnania, brigády a SZČO (živnostníci) 2017

Desatinné miesta v daňovej kalkulačke oddeľujte bodkou. Vypĺňate iba modré polia a v žltých si vyberáte z možností. Okrem našej aplikácie môžete taktiež využiť exelovskú verziu daňovej kalkulačky. Stiahnuť si ju môžete tu Daňová kalkulačka
Máte príjmy zo zamestnania, alebo brigády?

Nie
Áno
Máte prijmy zo živnosti, alebo zo SZCO?

Nie
Áno
Uplatňujete si nezdaniteľnú čast na manželku?

Nie
Áno
Uplatňujete si nezdaniteľnú čast na deti?

Nie
Áno

doplňte údaj

vyberte možnosť

Tabuľka
Základ dane spolu

Nezdaniteľná časť

Úhrn preddavkov na daň (zrazených – r.07)
Daň z príjmu, ktorú odvedete štátu

 

Array ( )