info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075

Kategória Lehota na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023. Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).