info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075
Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) na Slovensku. Ak potrebujete vyplniť daňové priznanie pre zdaňovacie obdobie 2023 na Slovensku, tu sú niektoré dôležité informácie, ktoré Vám môžu pomôcť.

Ak potrebujete vyplniť daňové priznanie pre zdaňovacie obdobie 2023 na Slovensku, tu sú niektoré dôležité informácie, ktoré Vám môžu pomôcť.

Identifikácia: Na začiatku priznania uveďte svoje osobné údaje, ako je meno, adresa a rodné číslo.

Zdroje príjmu: V tejto časti uveďte všetky príjmy, ktoré ste získali počas zdaňovacieho obdobia 2023. To môže zahŕňať príjmy z pracovného pomeru, samostatnej činnosti, prenájmu nehnuteľností alebo iných zdrojov.

Odpočítateľné výdavky: Tu môžete uviesť všetky výdavky, ktoré máte nárok odpočítať od svojich príjmov. Patria sem napríklad zdravotné poistenie, dôchodkové sporenie, úroky z hypotéky alebo darovacie výdavky.

Ostatné povinnosti: Ak máte nejaké ďalšie povinnosti, ako napríklad daň z nehnuteľností alebo daň z motorového vozidla, uveďte ich v tejto časti.

Daňové bonusy a úľavy: Ak máte nárok na nejaké daňové bonusy alebo úľavy, napríklad na manželku/manžela, deti alebo invaliditu, nezabudnite ich uviesť v tejto časti.

Záverečné vyúčtovanie: Na konci priznania uveďte súhrn Vašich príjmov, výdavkov a vypočítanú daň. Skontrolujte si všetky údaje a prílohy, ktoré ste priložili.

Podpis: Nezabudnite priznanie podpísať a odoslať na príslušný daňový úrad.

Vyberte si formulár pre daňové priznanie, ktoré potrebujete spracovať a elektronicky podať. Dôkladne vyplňte online formulár podľa pokynov a postupne zadávajte požadované údaje. Ak je všetko v poriadku a formulár máte správne vyplnený, odošlite nám Vaše údaje k správnemu podaniu daňového priznania.
V prípade záujmu odošleme Vaše daňové priznanie na Finančný úrad.

Vzorové formuláre pre daňové priznania vydané Finančnou správou Slovenská republika.

Zdroj informácií na Finančná správa