info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075
Podanie daňového priznania za rok 2021. V čase koronavírusu sa posúvalo podanie daňového priznania až o niekoľko mesiacov. Preto sa netreba čudovať, že ľudia sú zmätený zo všetkých termínov a často krát zabúdajú na svoje povinnosti. Daňové priznanie fyzických a právnických osôb pre rok 2021 je potrebné podať do konca marca, čiže do 31. marca 2021. Samozrejme aj tu platia výnimky. Daňové priznanie si môžete odložiť o tri mesiace do konca júna. Výhodou je, že je to iba oznamovacia povinnosť a nemusíte vypĺňať žiadny dôvod. Daňovému úradu doručíte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania buď osobne, poštou, alebo elektronicky. Ak ste povinný komunikovať elektronicky, tak oznámenie musíte podať iba elektronicky, inak nebude akceptované. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.

V čase koronavírusu sa posúvalo podanie daňového priznania až o niekoľko mesiacov. Preto sa netreba čudovať, že ľudia sú zmätený zo všetkých termínov a často krát zabúdajú na svoje povinnosti. Daňové priznanie fyzických a právnických osôb pre rok 2021 je potrebné podať do konca marca, čiže do 31. marca 2021.

Samozrejme aj tu platia výnimky.

Daňové priznanie si môžete odložiť o tri mesiace do konca júna. Výhodou je, že je to iba oznamovacia povinnosť a nemusíte vypĺňať žiadny dôvod.
Daňovému úradu doručíte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania buď osobne, poštou, alebo elektronicky. Ak ste povinný komunikovať elektronicky, tak oznámenie musíte podať iba elektronicky, inak nebude akceptované.
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.