info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075
Musím podať daňové priznanie, keď pracujem v zahraničí? Musím podať daňové priznanie? Na Slovensku daňový zákon jasne hovorí, že každý kto má trvalý pobyt v SR a dosiahne minimálny príjem, tak musí podať daňové priznanie. Pracujete a žijete v zahraničí? Druhou skupinou sú ľudia, ktorí nielen v zahraničí pracujú, ale aj žijú. A hlavne tam majú životné záujmy, ako napríklad. Žijú so svojim životným partnerom, deti chodia v zahraničí do školy, škôlky.

Musím podať daňové priznanie?

Na Slovensku daňový zákon jasne hovorí, že každý kto má trvalý pobyt v SR a dosiahne minimálny príjem, tak musí podať daňové priznanie.
Toto ustanovenie sa týka len tých, čo chodia do zahraničia za prácou a rodinu a životné záujmy majú na Slovensku.
Napríklad, „hrávam futbal za dedinu“, mám kultúrno rekreačné aktivity na Slovensku, myslím si, že tuto netreba uvádzať príklad.

Pracujete a žijete v zahraničí?

Musím podať daňové priznanie, keď pracujem v zahraničí? Musím podať daňové priznanie? Na Slovensku daňový zákon jasne hovorí, že každý kto má trvalý pobyt v SR a dosiahne minimálny príjem, tak musí podať daňové priznanie. Pracujete a žijete v zahraničí? Druhou skupinou sú ľudia, ktorí nielen v zahraničí pracujú, ale aj žijú. A hlavne tam majú životné záujmy, ako napríklad. Žijú so svojim životným partnerom, deti chodia v zahraničí do školy, škôlky.

Druhou skupinou sú ľudia, ktorí nielen v zahraničí pracujú, ale aj žijú. A hlavne tam majú životné záujmy, ako napríklad. Žijú so svojim životným partnerom, deti chodia v zahraničí do školy, škôlky.

Mám tam svoje koníčky a kamarátov a na Slovensko chodím tak dvakrát za rok, v lete na dovolenku a cez Vianoce ?

V tomto prípade ste rezidentom zahraničného štátu a nie ste povinný podávať daňové priznanie na Slovensku z príjmov zo zahraničia.

Toto je upravené medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia a je nadradená slovenským zákonom, tak môžete byť v pohode.

Oznámenie daňovému úradu

Slovenský daňový úrad pravdepodobne nevie o Vašom zahraničnom živote a je dobré doručiť daňovému úradu oznámenie o tom, že nie ste rezidentom.

Pokiaľ si neviete poradiť s daňovým priznaním, môžete nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme.