info@rychledanove.sk
Volajte 0902 067 075

Značka Daňové priznanie za rok 2022

Daňové priznanie za rok 2022. Na Slovensku daňový zákon jasne hovorí, že každý kto má trvalý pobyt v SR a dosiahne minimálny príjem, tak musí podať daňové priznanie.