Daňové priznanie

Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb 2023 za rok 2022 v Slovenskej republike.

Daňové priznanie online je určené pre zamestnancov, brigádnikov, živnostníkov, opatrovateľky, pre tých čo prenajímajú nehnuteľnosti a samozrejme pre všetkých čo si nevedia poradiť s daňovým priznaním.
Rýchle, jednoduché a pohodlné spracovanie daňového priznania z pohodlia domova.
Odklad daňového priznania online.
Daňové priznania FO typ A alebo FO typ B za rok 2022 sú vypracované certifikovaným daňovým poradcom, na rozdiel od online aplikácií, ktoré Vám nedokážu poradiť, alebo skontrolovať správnosť vyplnených údajov a zabezpečiť korektné vypracovanie a podanie daňového priznania. Daňové priznanie si sami vytlačíte a odošlete na daňový úrad osobne, poštou, alebo ho podáme elektronicky za Vás na finančný úrad.

Vyplnenie formulára pre daňové priznanie online

Pomáhame firmám zorientovať sa v daňovom systéme

Daňové priznanie online.
Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb 2023 za rok 2022 v Slovenskej republike.
Daňové priznanie online je určené pre zamestnancov, brigádnikov, živnostníkov, opatrovateľky, pre tých čo prenajímajú nehnuteľnosti a samozrejme pre všetkých čo si nevedia poradiť s daňovým priznaním.
Rýchle, jednoduché a pohodlné spracovanie daňového priznania z pohodlia domova.
Odklad daňového priznania online.
Daňové priznanie si vytlačíte a odošlete na daňový úrad osobne, poštou, alebo ho podáme elektronicky za Vás na finančný úrad.
Daňové priznania FO typ A alebo FO typ B za rok 2022 sú vypracované certifikovaným daňovým poradcom, na rozdiel od online aplikácií, ktoré Vám nedokážu poradiť, alebo skontrolovať správnosť vyplnených údajov a zabezpečiť korektné vypracovanie a podanie daňového priznania. Spracujte si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A alebo typ B v Slovenskej republike za rok 2022 v online formulári.
Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie podáme za Vás na finančný úrad.

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo pre právnické osoby podľa platnej slovenskej legislatívy.
Získate riešenie daňovej problematiky priamo od daňového poradcu.

Daň z pridanej hodnoty

Poradenstvo v oblasti DPH. Daň z pridanej hodnoty vystupuje v každej obchodnej transakcii. Nájdeme Vám legálne a zároveň efektívne riešenie Vašich obchodných transakcií. Pomôžeme pri zostavovaní výkazov a registrácii dane z pridanej hodnoty.

Vedenie účtovníctva

Venujte sa naplno biznisu a my sa postaráme o Vaše účtovníctvo, podľa platných právnych predpisov priamo od daňového poradcu.

Finančná analýza

Finančný reporting a controlling. Zistite všetko o finančnom zdraví podniku a získajte potrebné informácie v rozhodovacích procesoch

Naši klienti

Edymax
Oragro
Eiben
Big Green Egg
KB
Daň z príjmov právnických osôb. Vyriešime Váš daňový problém. V daňovej problematike firiem máme rozsiahlu legislatívu a nie každý manažér alebo účtovníčka ju ovláda. Preto Vám ponúkame: Daňové poradenstvo pre právnické osoby – poradíme Vám ako ošetriť jednotlivé prípady a transakcie aby boli legálne a daňovo najoptimálnejšie Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb V rámci daňového poradenstva dostanete daňové riešenie od daňového poradcu, ktoré je kryté poistením za škodu vyžadované komorou daňových poradcov Zastupovanie subjektov pri daňovej kontrole a daňová a právna pomoc v oblasti správy daní Pomoc pri transferovom oceňovaná jednotlivých transakcií spriaznených osôb Komplexné riešenie výkazov a elektronická komunikácia s finančnou správou

Vyriešime Váš daňový problém

Daň z príjmov právnickej osoby

V daňovej problematike firiem máme rozsiahlu legislatívu a nie každý manažér alebo účtovníčka ju ovláda. Preto Vám ponúkame:

 • Daňové poradenstvo pre právnické osoby – poradíme Vám ako ošetriť jednotlivé prípady a transakcie aby boli legálne a daňovo najoptimálnejšie
 • Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • V rámci daňového poradenstva dostanete daňové riešenie od daňového poradcu, ktoré je kryté poistením za škodu vyžadované komorou daňových poradcov
 • Zastupovanie subjektov pri daňovej kontrole a daňová a právna pomoc v oblasti správy daní
 • Pomoc pri transferovom oceňovaní jednotlivých transakcií spriaznených osôb
 • Komplexné riešenie výkazov a elektronická komunikácia s finančnou správou
Daň z pridanej hodnoty Radi Vám poradíme s DPH Poradíme Vám ako vyriešiť každú obchodnú transakciu podľa platnej legislatívy s cieľom najefektívnejšie optimalizovať DPH. Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Pomôžeme Vám s evidenciou a vystavovaním dokumentov pre účely DPH podľa platnej legislatívy Pomôžeme Vám pri medzinárodných obchodoch, reťazových transakciách, call of stock a iných typoch DPH obchodov. Zastupovanie subjektov pred správcom dane alebo daňovej kontrole k dani z pridanej hodnoty Poradenstvo a komplexný servis pri odpočítaní DPH Pomoc zahraničným subjektom pri vrátení dane z pridanej hodnoty

Radi Vám poradíme s DPH

Daň z pridanej hodnoty

Poradíme Vám ako vyriešiť každú obchodnú transakciu podľa platnej legislatívy s cieľom najefektívnejšie optimalizovať DPH.

 • Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
 • Pomôžeme Vám s evidenciou a vystavovaním dokumentov pre účely DPH podľa platnej legislatívy
 • Pomôžeme Vám pri medzinárodných obchodoch, reťazových transakciách, call of stock a iných typoch DPH obchodov.
 • Zastupovanie subjektov pred správcom dane alebo daňovej kontrole k dani z pridanej hodnoty
 • Poradenstvo a komplexný servis pri odpočítaní DPH
 • Pomoc zahraničným subjektom pri vrátení dane z pridanej hodnoty
Vedenie účtovníctva Venujte sa naplno Vášmu podnikaniu a my sa postaráme o Vaše zákonné povinnosti pri vedení účtovníctva. Vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby Mzdová agenda a personalistika vrátane mesačných prehľadov a ročného hlásenia Evidencia a archivácia dokumentov v súlade s platnou legislatívou o účtovníctve Tvorba výstupov, zostáv a finančných reportov a analýz pre potreby manažmentu pri rozhodovacích procesoch riadenia podniku Návrh a tvorba analytických účtov pre potreby controllingu Poradenstvo pri vedení účtovníctva

Venujte sa naplno biznisu ako my o Vaše účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

Venujte sa naplno Vášmu podnikaniu a my sa postaráme o Vaše zákonné povinnosti pri vedení účtovníctva.

 • Vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby
 • Mzdová agendapersonalistika vrátane mesačných prehľadov a ročného hlásenia
 • Evidencia a archivácia dokumentov v súlade s platnou legislatívou o účtovníctve
 • Tvorba výstupov, zostáv a finančných reportov a analýz pre potreby manažmentu pri rozhodovacích procesoch riadenia podniku
 • Návrh a tvorba analytických účtov pre potreby controllingu
 • Poradenstvo pri vedení účtovníctva
Finančná analýza V podnikaní sú najdôležitejšie informácie. Zistite všetko o finančnom zdraví podniku a získajte potrebné informácie v rozhodovacích procesoch Analýza cash flow (peňažné toky v podniku) Zlaté bilančné pravidlo – základ princíp finančnej stability Analýza finančno-pomerových ukazovateľov – likvidita, aktivita, zadlženosť, rentabilita Porovnanie finančno-pomerových ukazovateľov v čase (trend vývoja) a v priestore (s odvetvím, s konkurenciou) Analýza ex ante – bonitné a bankrotné modely na predikovanie budúcej finančnej situácie ako Altmanovo Z skóre, Index bonity a iné Konštruované pre potreby získania bankového úveru Možnosť konsolidácie výsledkov a získanie obrazu za celú holdingovú skupinu

Finančný reporting a controlling

Finančná analýza

V podnikaní sú najdôležitejšie informácie. Zistite všetko o finančnom zdraví podniku a získajte potrebné informácie v rozhodovacích procesoch

 • Analýza cash flow (peňažné toky v podniku)
 • Zlaté bilančné pravidlo – základ princíp finančnej stability
 • Analýza finančno-pomerových ukazovateľov – likvidita, aktivita, zadlženosť, rentabilita
 • Porovnanie finančno-pomerových ukazovateľov v čase (trend vývoja) a v priestore (s odvetvím, s konkurenciou)
 • Analýza ex ante – bonitné a bankrotné modely na predikovanie budúcej finančnej situácie ako Altmanovo Z skóre, Index bonity a iné
 • Konštruované pre potreby získania bankového úveru
 • Možnosť konsolidácie výsledkov a získanie obrazu za celú holdingovú skupinu
Daň z príjmov fyzických osôb
Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb 2023 za rok 2022 v Slovenskej republike.

Slovenské daňové priznanie pre zamestnancov, brigádnikov, živnostníkov, opatrovateľky, pre tých čo prenajímajú nehnuteľnosti a samozrejme pre všetkých čo si nevedia poradiť s daňovým priznaním.

Rýchle, jednoduché a pohodlné spracovanie daňového priznania z pohodlia domova. Odklad daňového priznania online.
Daňové priznanie si vytlačíte a odošlete na daňový úrad osobne, poštou, alebo ho podáme elektronicky za Vás na finančný úrad.

Slovenské daňové priznania FO typ A alebo FO typ B za rok 2022 sú vypracované certifikovaným daňovým poradcom, na rozdiel od online aplikácií, ktoré Vám nedokážu poradiť, alebo skontrolovať správnosť vyplnených údajov a zabezpečiť korektné vypracovanie a podanie daňového priznania.

Spracujte si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A alebo typ B v Slovenskej republike za rok 2022 v online formulári.
Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie podáme za Vás na finančný úrad.

Spracovanie a podanie daňového priznania Elektronicky

Online podanie daňového priznania

Rýchle, jednoduché a pohodlné spracovanie a podanie daňového priznania z pohodlia domova. Daňové priznanie si vytlačíte a odošlete na daňový úrad osobne, poštou, alebo ho podáme elektronicky za Vás na finančný úrad.

Vyberte online formulár pre daňové priznanie Fyzických Osôb, vyplňte formulár a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme elektronicky za Vás online na Finančný úrad.

Vrátenie daní z Rakúska, Vrátenie dani z Českej republiky a Vrátenie dani z Nemecka. Radi Vám pomôžeme aj s inými krajinami, stačí nás kontaktovať na 0902 067 075.

Česká republika

Pracovali ste v Českej republike a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania Česká republika. Môžete si požiadať o daňový bonus na Vaše deti a rôzne zľavy na dani priamo v Česku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Český daňový úrad.

Nemecko

Pracovali ste v Nemecku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania z Nemecka. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Nemecku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Nemecký daňový úrad (Finanzamt Deutschland)

Rakúsko

Pracovali ste v Rakúsku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Rakúsku. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplňte formulár pre daňové priznanie, a v prípade záujmu daňové priznanie odošleme za Vás na Rakúsky daňový úrad (Finanzamt Österreich)

Vrátenie dani jednoducho online

Vrátenie dani zo zahraničia

Pokiaľ ste neodrobili celý rok v zahraničí, alebo ste si neuplatnili všetky odpočty a benefity, tak budete mať nárok na vrátenie daní.
Vrátenie daní je určené pre pre zamestnancov, brigádnikov, ktorý pracovali v zahraničí a chcú požiadať o vrátenie daní.
Vrátenie daní z Rakúska, z Nemecka, z Česka. Môžete požiadať o sociálne dávky na Vaše deti v Rakúsku, Nemecku a v Česku. Pracovali ste v Českej republike, v Rakúsku, alebo v Nemecku a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili.
Ak ste pracovali pri dvoch a viacerých zamestnávateľov súčasne, tak s veľkou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie dane.

Kontaktujte nás cez Kontaktný Formulár alebo na 0902 067 075.
Spracujte si vrátenie dani z Českej republiky, Nemecka a Rakúska za rok 2022 v online formulári.

Daňová kalkulačka
PRE PRÍJMY ZO ZAMESTNANIA, BRIGÁDY A SZČO (ŽIVNOSTNÍCI)
Využite našu bezplatnú daňovú kalkulačku
Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti
Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku
Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie

Pre príjmy zo zamestnania, brigády a SZČO (živnostníci)

Daňová kalkulačka

Využite našu bezplatnú daňovú kalkulačku
Vypočítajte si Vašu daňovú povinnosť zo zamestnania a živnosti
Uplatnenie daňového bonusu na deti a nezdaniteľnej časti na manželku
Výsledok z daňovej kalkulačky vidíte ihneď, bez nutnosti registrácie

Zamestnanie v SR, živnostníci + iné príjmy – Vrátenie daní zo zahraničia

Daňové priznanie Slovenská republika

Spracovanie a podanie daňového priznania

Zamestnanie v SR, živnostníci + iné príjmy

 • Ste zamestnancom, živnostníkom, advokátom, sprostredkovateľom a potrebujete podať daňové priznanie?
 • Ľahké uplatnenie daňového bonusu a iných odpočitateľných položiek
 • Prenajímali ste byt, predali ste nehnuteľnosť?
 • Ste opatrovateľka, alebo máte príjmy z osobnej asistencie
 • Príjmy z kapitálového majetku a virtuálnej meny
 • Možnosť elektronického podania daňového priznania
 • Tisíce online vypracovaných daňových priznaní

Daňové priznanie a vrátenie dani zo zahraničia

Vrátenie daní zo zahraničia

 • Pracovali ste v zahraničí a potrebujete pomôcť s vrátením daní?
 • Podáme za Vás priznanie pre fyzické osoby a pomôžeme Vám vrátiť daň zo zahraničia.
 • Zahraničné daňové priznanie odošleme za Vás a o nič sa nemusíte starať.
 • Zabezpečíme, alebo pomôžeme s vybavením všetkých potrebných dokumentov na podanie daňového priznania v zahraničí.
 • Špecializujeme sa na vrátenie daní z Česka, Rakúska a Nemecka.
 • Kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky

Práca v zahraničí daňové priznanie za rok 2022

Príjmy zo zahraničia

 • Ak ste pracovali ako zamestnanec v krajinách Anglicko, Írsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Česko a iné, tak ste povinný podať daňové priznanie aj na Slovensku (typ A)
 • Pre opatrovateľky v Rakúsku (Formulár typ B)
 • O Vaše daňové priznanie sa postaráme za Vás. Stačí keď nám vyplníte online formulár alebo nás kontaktujte mailom.
 • Skúsenosti s viac ako 1000 vypracovaných daňových priznaní a to všetko online
 • V prípade nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky, radi Vám poradíme

Najčastejšie otázky

Čo všetko potrebujem na vypracovanie daňového priznania online?

Na spracovanie daňového priznania stačí vyplniť náš online formulár, kde krok za krokom odpovedáte na otázky a vypĺňate údaje o príjme. Samozrejme máte možnosť nahrať údaje o príjme.

V daňových priznaniach nie som expert a mám obavy správne vyplniť formulár.

Kontaktujte nás telefonicky na +421 902 067 075, kde Vám bude vysvetlený presný postup a zadanie všetkých potrebných dokumentov. Výhodou je aj konzultácia Vašej životnej situácie, kde Vám poradíme ako najlepšie optimalizovať Vaše dane.

Som živnostník a potrebujem podať daňové priznanie na Slovensku

Spracované daňové priznanie pre fyzické osoby v Slovenskej republike vieme odoslať za Vás a všetko vybavíte online z pohodlia domova.

Vzorové tlačivá pre daňové priznanie

Slovenská republika FO typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ A Slovenská republika

Slovenská republika FO typ B

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ B

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb Česko

Formulár daňové priznanie pre vrátenie dani z Českej republiky

Daňové priznanie Rakúsko Lohnzettel L16

Formulár daňové priznanie pre vrátenie dani z Rakúska - Lohnzettel-L16

Daňové priznanie Nemecko Lohnsteuerbescheinigung

Formulár daňové priznanie pre vrátenie dani z Nemecka - Lohnsteuerbescheinigung

Vrátenie dani z Českej republiky, Rakúska, Nemecka

Vyberte si krajinu pre vrátenie dani

Česko Vrátenie dani

Pracovali ste v Českej republike a chcete vrátiť dane, ktoré ste zaplatili. Online spracovanie a e-podanie daňového priznania z Českej republiky. Môžete si požiadať o sociálne dávky na Vaše deti priamo v Českej republike. V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Online formulár vyplňte, a my za Vás v prípade záujmu daňové priznanie elektronicky odošleme na Český daňový úrad.

Rakúsko Vrátenie dani

Mali ste príjem zo zamestnania v Rakúsku a potrebujete podať daňové priznanie Prekročili ste príjem 11 000 a ste povinný podať daňové priznanie v Rakúsku Rakúsky Finanzamt Vás vyzval na podanie daňového priznania Vypracovanie a podanie daňového priznania z Rakúska online Daňové priznanie v Rakúsku vieme odoslať za Vás a všetko vybavíte online V prípade nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky, radi Vám poradíme Skúsenosti s viac ako 1000 vypracovaných daňových priznaní a to všetko online Možnosť o požiadanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska

Nemecko Vrátenie dani

Pracujete v Nemecku a potrebujete vybaviť daňový bonus, sociálne dávky. Spracovanie a podanie daňového priznania pre vrátenie dani z Nemecka v plnej výške.

Odporúčania

Recenzie klientov

Vypracované daňové priznanie je super, ďakujem Môžem Vás osloviť aj budúci rok z tohto dôvodu?

Dušan M

Vypracované daňové priznanie je super, ďakujem Môžem Vás osloviť aj budúci rok z tohto dôvodu?

Edita K

Thank you very much for support!
Have a good day,

Angelica

S vypracovaním daňového priznania som bola veľmi spokojná. Všetko prebehlo online profesionálne a hlavne ochotný prístup. Odporúčam

Monika

Daňové priznanie vypracuje on – line pre pracujúcich v SR a aj v zahraničí. Rýchle, ústretové jednanie. Super – odporúčam !

Monika

Odporúčam, promptnosť, profesionálny prístup, všetko on-line. Bola som spokojná.

Iva

Veľmi dobre spracovanie daňových priznaní online. Profesionálny a korektný prístup ku klientom. Spoločnosť so spoluprácou.

Maroš

Toto daňové priznanie online odporúčam. Ústretové a rýchle jednanie, ďakujem.

Timotej

Super prístup, rýchle jednanie, profesionalita. Určite odporúčam.

Martina

Super pristup, rychle jednanie a ochota poradit aj v zlozitejsich pripadoch. Urcite odporucam

Eva

Spokojnosť. Rýchla a jednoduchá možnosť vybaviť daňové priznanie online. Odporúčam

Lucia

Spokojnosť, ústretovosť a rýchle jednanie. Odporúčam

Martin

Vsetko v poriadku, ustretovy pristup a jednoduchost.

Mário

Maximálna spokojnosť, super prístup

Simona

Vsetko bol dobre. Martin helped me with my tax declaractions in the last 6 years and the resuly was very good and clear

Victor

Ing. Martin Vrábel

Podnikanie nie je iba o biznise, ale aj o zákonných povinnostiach v oblasti daní a vedenia účtovníctva.
Nechajte to na nás a venujte sa naplno Vášmu biznisu.

Všetky daňové priznania vypracovávam osobne, ako certifikovaný daňový poradca zapísaný v komore daňových poradcov.

Daňovým priznaniam sa venujem od roku 2015 a za ten čas som vypracoval viac ako 1 500 daňových priznaní. Okrem toho Vám ponúkam daňové poradenstvo Vašich obchodných transakcií, kde získate legálne riešenie pri optimalizovaná daňových nákladov.

Som aj finančný analytik a vedenie účtovníctva nie je iba zákonná povinnosť, ale aj zdroj informácií pre manažment. Uvedomujem si, že nie je jednoduché pre Vás poskytnúť svoje osobné údaje a údaje o Vašich príjmoch neznámemu človeku. Touto cestou by som chcel odhaliť aj ja kúsok z môjho života aby ste vedeli aj Vy, kto má na starosti Vaše daňové priznanie.

Ing. Martin Vrábel
„Podnikanie nie je iba o biznise, ale aj o zákonných povinnostiach v oblasti daní a vedenia účtovníctva.
Nechajte to na nás a venujte sa naplno Vášmu biznisu.„
Všetky daňové priznania vypracovávam osobne, ako certifikovaný daňový poradca zapísaný v komore daňových poradcov.
Daňovým priznaniam sa venujem od roku 2015 a za ten čas som vypracoval viac ako 1 500 daňových priznaní. Okrem toho Vám ponúkam daňové poradenstvo Vašich obchodných transakcií, kde získate legálne riešenie pri optimalizovaná daňových nákladov.
Som aj finančný analytik a vedenie účtovníctva nie je iba zákonná povinnosť, ale aj zdroj informácií pre manažment. Uvedomujem si, že nie je jednoduché pre Vás poskytnúť svoje osobné údaje a údaje o Vašich príjmoch neznámemu človeku. Touto cestou by som chcel odhaliť aj ja kúsok z môjho života aby ste vedeli aj Vy, kto má na starosti Vaše daňové priznanie.

Náš blog

Aktuálne novinky

Uverejnený článok v Hospodárskych novinách

Daňové priznanie online – zbožný mýtus na Slovensku

Uverejnený článok v Hospodárskych novinách
Daňové priznanie online – zbožný mýtus na Slovensku