ONLINE FORMULÁR

Daňové priznanie online

Daňové priznanie online

Formulár pre daňové priznanie typ A

Základné informácie o daňovníkovi

Vyplňte prosím Vaše osobné údaje
Uveďte prosím číslo bez medzier a lomítka
Uveďte Váš akademický titul
Ak je Vaša adresa mimo SR, prosím uveďte aj krajinu
Vaša emailová adresa, na ktorú Vám zašleme daňové priznanie

Ďalšie informácie o daňovníkovi

Vyplňte dodatočné informácie, ktoré sa zobrazia v ďalšom kroku
Táto služba je spoplatnená sumou 19,9€
Vytvorenie autorizácie je spoplatnené jednorazovým poplatkom 14,9€
Odpovedáte, ak si chcete uplatniť daňový bonus na dieťa
Túto položku vyplňte, ak si prajete uplatniť daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky na bývanie podľa §33a zákona. Kópia potvrdenia o zaplatení úrokov z banky je povinnou prílohou.
Z ročného zúčtovania od zamestnávateľa v €
Vypĺňate iba ak poberáte starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok! Invalidný dôchodok sa nevypĺňa
Vyplňte zaplatené poistenie, ktoré bolo potvrdené vašou bankou/poisťovňou
Jedná sa hlavne o cudzincov, ktorí na Slovensku nemajú trvalý pobyt
Suma je požadovaná daňovým úradom a nemá žiadny vplyv na výšku dane - iba pre informatívne účely
Ak nahráte Vaše potvrdenie o príjme, nemusíte ručne vyplňovať údaje
Sending
Array ( )