ONLINE FORMULÁR TYP B

Daňové priznanie online typ B

Daňové priznanie online typ B

Formulár pre daňové priznanie typ B

Základné informácie o daňovníkovi

Vyplňte prosím Vaše osobné údaje
Ak nie je DIČ pridelené, uvádza sa rodné číslo
Ak si nevyberiete predmet činnosti, na konci zoznamu napíšte predmet ktorý vykonávate
Uveďte prosím bez medzier
Pokiaľ ste mino Slovenska, uveďte prosím aj Vašu krajinu
Vaša emailová adresa, na ktorú Vám zašleme daňové priznanie

Ďalšie informácie o daňovníkovi

Vyplňte dodatočné informácie, ktoré sa zobrazia v ďalšom kroku
Táto služba je spoplatnená sumou 19,9€
Vytvorenie autorizácie je spoplatnené jednorazovým poplatkom 14,9€
Plný alebo čiastočný alebo krátkodobý pracovný úväzok (brigáda)
Odpovedáte, ak si chcete uplatniť daňový bonus na dieťa
Túto položku vyplňte, ak si prajete uplatniť daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky na bývanie podľa §33a zákona. Kópia potvrdenia o zaplatení úrokov z banky je povinnou prílohou.
Z ročného zúčtovania od zamestnávateľa v €
Vypĺňate iba ak poberáte starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok! Invalidný dôchodok sa nevypĺňa
Jedná sa hlavne o cudzincov, ktorí na Slovensku nemajú trvalý pobyt
Suma je požadovaná daňovým úradom a nemá žiadny vplyv na výšku dane - iba pre informatívne účely
Vyplňte zaplatené poistenie, ktoré bolo potvrdené vašou bankou/poisťovňou - vypĺňa sa pre daňový odpočet
Sending
Array ( )