Pondelok - Piatok8:00 - 19:00
KanceláriaMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštívte naše sociálne stránky

Online spracovanie a podanie za rok 2022
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ B

Online spracovanie a podanie daňového priznania pre fyzické osoby Typ B v Slovenskej republike.
Potrebujete odklad daňového priznania, radi Vám pomôžeme.
V prípade nejasností, nás neváhajte osloviť telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
Online formulár vyplňte a my daňové priznanie za Vás elektronicky odošleme.
Daňové priznanie online. Vypracujte si daňové priznanie online, stačí vyplniť náš online formulár Typ A alebo Typ B. Odošleme aj odklad daňového priznania online
Online podanie - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ B . Jednoduchý online formulár vyplňte a mi daňové priznanie odošleme za Vás.
Pozorne si prečítajte pred vyplňovaním!!!

Prejdite kurzorom na ikonku otáznika , zobrazí sa Vám nápoveda. V mobilných zariadeniach prejdite prstom a prst držte na ikonke otáznika

Základné informácie o daňovníkovi

Vyplňte prosím Vaše osobné údaje
Vaše DIČ?
Uveďte Vaše DIČ! Zadajte iba čísla bez lomítka.
SK NACE - Hlavná, prevažná činnosť?
 • LESNÍCTVO A  RYBOLOV
 • strukovín a olejnatých semien
 • 01.12 Pestovanie ryže
 • koreňovej a hľuzovej zeleniny
 • 01.14 Pestovanie cukrovej trstiny
 • 01.15 Pestovanie tabaku
 • 01.16 Pestovanie plodín na vlákno
 • 01.19 Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
 • 01.21 Pestovanie hrozna
 • 01.22 Pestovanie tropického a subtropického ovocia
 • 01.23 Pestovanie citrusových plodov
 • 01.24 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
 • 01.25 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
 • 01.26 Pestovanie olejnatého ovocia
 • 01.27 Pestovanie nápojových plodín
 • aromatických
 • 01.29 Pestovanie ostatných trvácnych plodín
 • 01.30 Rozmnožovanie rastlín
 • 01.41 Chov dojníc
 • 01.42 Chov ostatného dobytka a byvolov
 • 01.43 Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
 • 01.44 Chov tiav a ťavovitých zvierat
 • 01.45 Chov oviec a kôz
 • 01.46 Chov ošípaných
 • 01.47 Chov hydiny
 • 01.49 Chov iných zvierat
 • 01.50 Zmiešané hospodárstvo
 • 01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín
 • 01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat
 • 01.63 Služby súvisiace so zberom úrody
 • 01.64 Spracovanie semien na sadenie
 • odchyt a súvisiace služby
 • 02.10 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
 • 02.20 Ťažba dreva
 • 02.30 Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
 • 02.40 Služby poskytované v lesníctve
 • 03.11 Morský rybolov
 • 03.12 Riečny rybolov
 • 03.21 Morská akvakultúra
 • 03.22 Riečna akvakultúra
 • SEKCIA B - ŤAŽBA A DOBÝVANIE
 • 05.10 Ťažba čierneho uhlia
 • 05.20 Ťažba lignitu
 • 06.10 Ťažba ropy
 • 06.20 Ťažba zemného plynu
 • 07.10 Dobývanie železných rúd
 • 07.21 Dobývanie uránových a tóriových rúd
 • 07.29 Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
 • vápenca
 • 08.12 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
 • 08.91 Ťažba chemických a hnojivových minerálov
 • 08.92 Ťažba rašeliny
 • 08.93 Ťažba soli
 • 08.99 Iná ťažba a dobývanie i. n.
 • 09.10 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
 • 09.90 Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
 • SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 • 10.11 Spracovanie a konzervovanie mäsa
 • 10.12 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
 • 10.13 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
 • kôrovcov a mäkkýšov
 • 10.31 Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • 10.32 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
 • 10.39 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 • 10.41 Výroba olejov a tukov
 • 10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
 • 10.51 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
 • 10.52 Výroba zmrzliny
 • 10.61 Výroba mlynských výrobkov
 • 10.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
 • 10.71 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
 • 10.72 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
 • cestovín
 • 10.81 Výroba cukru
 • čokolády a cukroviniek
 • 10.83 Spracovanie čaju a kávy
 • 10.84 Výroba korenín a chuťových prísad
 • 10.85 Výroba pripravených pokrmov a jedla
 • 10.86 Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
 • 10.89 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
 • 10.91 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
 • 10.92 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
 • úprava a miešanie alkoholu
 • 11.02 Výroba hroznového vína
 • 11.03 Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
 • 11.04 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
 • 11.05 Výroba piva
 • 11.06 Výroba sladu
 • 11.07 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
 • 12.00 Výroba tabakových výrobkov
 • 13.10 Príprava a spriadanie textilných vlákien
 • 13.20 Tkanie textilu
 • 13.30 Konečná úprava textilu
 • 13.91 Výroba pleteného a háčkovaného textilu
 • 13.92 Výroba textilných výrobkov okrem odevov
 • 13.93 Výroba kobercov a rohoží
 • šnúr
 • 13.95 Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
 • 13.96 Výroba ostatného technického a pracovného textilu
 • 13.99 Výroba ostatného textilu i. n.
 • 14.11 Výroba kožených odevov
 • 14.12 Výroba pracovných odevov
 • 14.13 Výroba ostatného vrchného ošatenia
 • 14.14 Výroba spodnej bielizne
 • 14.19 Výroba ostatných odevov a doplnkov
 • 14.20 Výroba kožušinových výrobkov
 • 14.31 Výroba pletených a háčkovaných pančúch
 • 14.39 Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
 • 15.11 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
 • kabeliek a podobných výrobkov
 • 15.20 Výroba obuvi
 • 16.10 Pilovanie a hobľovanie dreva
 • 16.21 Výroba dosiek a drevených panelov
 • 16.22 Výroba podlahových parkiet
 • 16.23 Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
 • 16.24 Výroba drevených kontajnerov
 • slamy a prúteného materiálu
 • 17.11 Výroba celulózy
 • 17.12 Výroba papiera a lepenky
 • 17.21 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
 • hygienické a toaletné výrobky
 • 17.23 Výroba papiernických potrieb
 • 17.24 Výroba tapiet
 • 17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
 • 18.11 Tlač novín
 • 18.12 Iná tlač
 • 18.13 Služby pre tlač a médiá
 • 18.14 Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
 • 18.20 Reprodukcia záznamových médií
 • 19.10 Výroba produktov koksárenských pecí
 • 19.20 Výroba rafinovaných ropných produktov
 • 20.11 Výroba priemyselných plynov
 • 20.12 Výroba farbív a pigmentov
 • 20.13 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
 • 20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií
 • 20.15 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
 • 20.16 Výroba plastov v primárnej forme
 • 20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
 • 20.20 Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
 • lakov a podobných náterov
 • čistiacich a leštiacich prípravkov
 • 20.42 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
 • 20.51 Výroba výbušnín
 • 20.52 Výroba lepidiel
 • 20.53 Výroba éterických olejov
 • 20.59 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
 • 20.60 Výroba umelých vlákien
 • 21.10 Výroba základných farmaceutických výrobkov
 • 21.20 Výroba farmaceutických prípravkov
 • 22.11 Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
 • 22.19 Výroba ostatných výrobkov z gumy
 • fólií
 • 22.22 Výroba plastových obalov
 • 22.23 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 • 22.29 Výroba ostatných plastových výrobkov
 • 23.11 Výroba plochého skla
 • 23.12 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
 • 23.13 Výroba dutého skla
 • 23.14 Výroba sklenených vlákien
 • 23.19 Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického skla
 • 23.20 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
 • 23.31 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
 • obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
 • 23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
 • 23.42 Výroba keramického sanitárneho vybavenia
 • 23.43 Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
 • 23.44 Výroba ostatných technických keramických výrobkov
 • 23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov
 • 23.51 Výroba cementu
 • 23.52 Výroba vápna a sadry
 • 23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
 • 23.62 Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
 • 23.63 Výroba transportného betónu
 • 23.64 Výroba malty
 • 23.65 Výroba cementových vlákien
 • sadry a cementu
 • tvarovanie a konečná úprava kameňa
 • 23.91 Výroba brúsnych výrobkov
 • 23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • 24.10 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
 • rúrok
 • 24.31 Ťahanie tyčí za studena
 • 24.32 Valcovanie pásov za studena
 • 24.33 Tvarovanie alebo skladanie za studena
 • 24.34 Ťahanie drôtov za studena
 • 24.41 Výroba drahých kovov
 • 24.42 Výroba hliníka
 • zinku a cínu
 • 24.44 Výroba medi
 • 24.45 Výroba ostatných neželezných kovov
 • 24.46 Výroba jadrového paliva
 • 24.51 Odlievanie železa
 • 24.52 Odlievanie ocele
 • 24.53 Odlievanie ľahkých kovov
 • 24.54 Odlievanie ostatných neželezných kovov
 • 25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • 25.12 Výroba kovových dverí a okien
 • 25.21 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
 • zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • 25.30 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
 • 25.40 Výroba zbraní a munície
 • lisovanie
 • 25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
 • 25.62 Obrábanie
 • 25.71 Výroba nožiarskych výrobkov
 • 25.72 Výroba zámkov a pántov
 • 25.73 Výroba náradia
 • 25.91 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
 • 25.92 Výroba obalov z ľahkých kovov
 • reťazí a pružín
 • strojných skrutiek
 • 25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
 • 26.11 Výroba elektronických komponentov
 • 26.12 Výroba montovaných elektronických dosiek
 • 26.20 Výroba počítačov a periférnych zariadení
 • 26.30 Výroba komunikačných zariadení
 • 26.40 Výroba spotrebnej elektroniky
 • testovanie a navigovanie
 • 26.52 Výroba hodín a hodiniek
 • elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
 • 26.70 Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
 • 26.80 Výroba magnetických a optických médií
 • generátorov a transformátorov
 • 27.12 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
 • 27.20 Výroba batérií a akumulátorov
 • 27.31 Výroba optických káblov
 • 27.32 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
 • 27.33 Výroba elektroinštalačných zariadení
 • 27.40 Výroba elektrických svietidiel
 • 27.51 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.52 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.90 Výroba ostatných elektrických zariadení
 • autá a bicykle
 • 28.12 Výroba zariadení na kvapalný pohon
 • 28.13 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
 • 28.14 Výroba iných kohútikov a ventilov
 • ozubených kolies
 • pecí a horákov k peciam
 • 28.22 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 • 28.23 Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
 • 28.24 Výroba ručného náradia na mechanický pohon
 • 28.25 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
 • 28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
 • 28.30 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 28.41 Výroba strojov na obrábanie kovov
 • 28.49 Výroba ostatných strojov na obrábanie
 • 28.91 Výroba strojov pre metalurgiu
 • ťažbu a stavebníctvo
 • nápojov a tabaku
 • odevný a kožiarsky priemysel
 • 28.95 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
 • 28.96 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
 • 28.99 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
 • 29.10 Výroba motorových vozidiel
 • 29.20 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
 • 29.31 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
 • 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • 30.11 Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
 • 30.12 Stavba rekreačných a športových člnov
 • 30.20 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
 • 30.30 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
 • 30.40 Výroba vojenských bojových vozidiel
 • 30.91 Výroba motocyklov
 • 30.92 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
 • 30.99 Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
 • 31.01 Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
 • 31.02 Výroba kuchynského nábytku
 • 31.03 Výroba matracov
 • 31.09 Výroba ostatného nábytku
 • 32.11 Razenie mincí
 • 32.12 Výroba šperkov a podobných predmetov
 • 32.13 Výroba bižutérie a podobných predmetov
 • 32.20 Výroba hudobných nástrojov
 • 32.30 Výroba športových potrieb
 • 32.40 Výroba hier a hračiek
 • 32.50 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
 • 32.91 Výroba metiel a kief
 • 32.99 Ostatná výroba i. n.
 • 33.11 Oprava kovových konštrukcií
 • 33.12 Oprava strojov
 • 33.13 Oprava elektronických a optických prístrojov
 • 33.14 Oprava elektrických prístrojov
 • 33.15 Oprava a údržba lodí a člnov
 • 33.16 Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
 • 33.17 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
 • 33.19 Oprava ostatných prístrojov
 • 33.20 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
 • PLYNU
 • 35.11 Výroba elektriny
 • 35.12 Prenos elektriny
 • 35.13 Rozvod elektriny
 • 35.14 Predaj elektriny
 • 35.21 Výroba plynu
 • 35.22 Rozvod plynných palív potrubím
 • 35.23 Predaj plynu prepravovaného potrubím
 • 35.30 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
 • ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
 • úprava a dodávka vody
 • 37.00 Čistenie a odvod odpadových vôd
 • 38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.12 Zber nebezpečného odpadu
 • 38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.22 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
 • 38.31 Demontáž vrakov
 • 38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • 39.00 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
 • SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO
 • 41.10 Vypracovanie stavebných projektov
 • 41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
 • 42.11 Výstavba ciest a diaľnic
 • 42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
 • 42.13 Výstavba mostov a tunelov
 • 42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
 • 42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
 • 42.91 Výstavba vodných diel
 • 42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
 • 43.11 Demolácia
 • 43.12 Zemné práce
 • 43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
 • 43.21 Elektrická inštalácia
 • výhrevných a klimatizačných zariadení
 • 43.29 Ostatná stavebná inštalácia
 • 43.31 Omietkarské práce
 • 43.32 Stolárske práce
 • 43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
 • 43.34 Maľovanie a zasklievanie
 • 43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 • 43.91 Pokrývačské práce
 • 43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
 • 45.11 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 45.19 Predaj ostatných motorových vozidiel
 • 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
 • 45.31 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • 45.32 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • živými zvieratami
 • rudami
 • 46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
 • priemyselnými zariadeniami
 • tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
 • odevmi
 • nápojmi a tabakom
 • 46.18 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
 • 46.19 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 • nespracovaným tabakom
 • 46.22 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
 • 46.23 Veľkoobchod so živými zvieratami
 • kožušinou a opracovanou kožou
 • 46.31 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
 • 46.32 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
 • vajcami a jedlým olejom a tukom
 • 46.34 Veľkoobchod s nápojmi
 • 46.35 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
 • 46.36 Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
 • čajom
 • kôrovcov a mäkkýšov
 • nápojmi a tabakom
 • 46.41 Veľkoobchod s textilom
 • 46.42 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
 • 46.43 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
 • 46.44 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
 • 46.45 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
 • 46.46 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
 • kobercami a svietidlami
 • 46.48 Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
 • 46.49 Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
 • počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
 • 46.52 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
 • zariadeniami a príslušenstvom
 • 46.62 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
 • stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
 • 46.64 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
 • 46.65 Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
 • 46.66 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
 • 46.69 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
 • kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 • 46.72 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
 • stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
 • 46.74 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
 • 46.75 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
 • 46.76 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
 • 46.77 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
 • 46.90 Nešpecializovaný veľkoobchod
 • nápojmi a tabakom
 • 47.19 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
 • 47.21 Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
 • 47.22 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
 • pečivom
 • 47.25 Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.26 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.29 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
 • 47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
 • periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
 • 47.42 Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.43 Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.51 Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
 • farbami a sklom v špecializovaných predajniach
 • rohožami
 • 47.54 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
 • svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.61 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
 • 47.62 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.63 Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach
 • 47.64 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.65 Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
 • 47.71 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
 • 47.72 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.73 Lekárne
 • 47.74 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
 • 47.75 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • rastlinami
 • 47.77 Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach
 • 47.78 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
 • 47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
 • nápojmi a tabakom
 • odevmi a obuvou
 • 47.89 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
 • 47.91 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
 • stánkov a trhov
 • SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE
 • medzimestská
 • 49.20 Nákladná železničná doprava
 • 49.31 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
 • 49.32 Taxislužba
 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
 • 49.41 Nákladná cestná doprava
 • 49.42 Sťahovacie služby
 • 49.50 Potrubná doprava
 • 50.10 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
 • 50.20 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
 • 50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava
 • 50.40 Vnútrozemská nákladná vodná doprava
 • 51.10 Osobná letecká doprava
 • 51.21 Nákladná letecká doprava
 • 51.22 Kozmická doprava
 • 52.10 Skladovanie a uskladňovanie
 • 52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
 • 52.22 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
 • 52.23 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
 • 52.24 Manipulácia s nákladom
 • 52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave
 • 53.10 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
 • 53.20 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
 • SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
 • 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
 • 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 •  táboriská a miesta pre karavány
 • 55.90 Ostatné ubytovanie
 • 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • 56.21 Dodávka jedál
 • 56.29 Ostatné jedálenské služby
 • 56.30 Služby pohostinstiev
 • SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
 • 58.11 Vydávanie kníh
 • 58.12 Vydávanie adresárov a katalógov
 • 58.13 Vydávanie novín
 • 58.14 Vydávanie časopisov a periodík
 • 58.19 Ostatné vydavateľské činnosti
 • 58.21 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
 • 58.29 Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
 • videozáznamov a televíznych programov
 • videozáznamov a televíznych programov
 • videozáznamov a televíznych programov
 • 59.14 Premietanie filmov
 • 59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • 60.10 Rozhlasové vysielanie
 • 60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
 • 61.10 Činnosti drôtových telekomunikácií
 • 61.20 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
 • 61.30 Satelitné telekomunikačné činnosti
 • 61.90 Ostatné telekomunikačné činnosti
 • 62.01 Počítačové programovanie
 • 62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
 • 62.03 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
 • 62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
 • poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
 • 63.12 Služby webového portálu
 • 63.91 Činnosti spravodajských agentúr
 • 63.99 Ostatné informačné služby i. n.
 • SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
 • 64.11 Činnosti centrálnej banky
 • 64.19 Ostatné peňažné sprostredkovanie
 • 64.20 Činnosti holdingových spoločností
 • fondy a podobné finančné subjekty
 • 64.91 Finančný lízing
 • 64.92 Ostatné poskytovanie úverov
 • 64.99 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
 • 65.11 Životné poistenie
 • 65.12 Neživotné poistenie
 • 65.20 Zaistenie
 • 65.30 Dôchodkové zabezpečenie
 • 66.11 Správa finančných trhov
 • 66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
 • 66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
 • 66.21 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
 • 66.22 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
 • 66.29 Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
 • 66.30 Činnosti investičných manažérov
 • SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
 • 68.10 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
 • 68.20 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
 • 68.31 Realitné kancelárie
 • 68.32 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
 • VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
 • 69.10 Právne činnosti
 • vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • 70.10 Vedenie firiem
 • 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • 71.11 Architektonické činnosti
 • 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • 71.20 Technické testovanie a analýzy
 • 72.11 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
 • 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • 72.20 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • 73.11 Reklamné agentúry
 • 73.12 Predaj vysielacieho času
 • 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
 • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
 • 74.20 Fotografické činnosti
 • 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • vedecké a technické činnosti i. n.
 • 75.00 Veterinárne činnosti
 • SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
 • 77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 77.12 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 77.22 Prenájom videopások a diskov
 • 77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • 77.31 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • 77.32 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
 • 77.33 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
 • 77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
 • 77.35 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
 • zariadení a iného hmotného majetku i. n.
 • 77.40 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
 • 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • 80.10 Súkromné bezpečnostné služby
 • 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 • 80.30 Pátracie služby
 • 81.10 Kombinované pomocné činnosti
 • 81.21 Generálne čistenie budov
 • 81.22 Ostatné priemyselné čistenie budov
 • 81.29 Ostatné čistiace činnosti
 • 81.30 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
 • 82.11 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
 • príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
 • 82.20 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
 • 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 82.91 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
 • 82.92 Baliace činnosti
 • 82.99 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
 • SEKCIA O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
 • 84.11 Všeobecná verejná správa
 • vzdelávanie
 • 84.13 Podpora a usmerňovanie ekonomiky
 • 84.21 Zahraničné veci
 • 84.22 Obrana
 • 84.23 Spravodlivosť a súdnictvo
 • 84.24 Verejný poriadok a bezpečnosť
 • 84.25 Protipožiarna ochrana
 • 84.30 Povinné sociálne zabezpečenie
 • SEKCIA P - VZDELÁVANIE
 • 85.10 Predškolská výchova
 • 85.20 Základné školstvo
 • 85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
 • 85.32 Stredné technické a odborné školstvo
 • 85.41 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
 • 85.42 Terciárne vzdelávanie
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova
 • 85.52 Umelecké vzdelávanie
 • 85.53 Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
 • 85.59 Ostatné vzdelávanie i. n.
 • 85.60 Pomocné vzdelávacie činnosti
 • SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
 • 86.10 Činnosti nemocníc
 • 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • 86.23 Zubná lekárska prax
 • 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
 • 87.10 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
 • duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
 • 87.30 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
 • 87.90 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
 • 88.10 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 • 88.91 Denná starostlivosť o deti
 • 88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
 • ZÁBAVA A REKREÁCIA
 • 90.01 Scénické umenie
 • 90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
 • 90.03 Umelecká tvorba
 • 90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení
 • 91.01 Činnosti knižníc a archívov
 • 91.02 Činnosti múzeí
 • 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 92.00 Činnosti herní a stávkových kancelárií
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení
 • 93.12 Činnosti športových klubov
 • 93.13 Fitnescentrá
 • 93.19 Ostatné športové činnosti
 • 93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
 • SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI
 • 94.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
 • 94.12 Činnosti profesijných členských organizácií
 • 94.20 Činnosti odborových organizácií
 • 94.91 Činnosti cirkevných organizácií
 • 94.92 Činnosti politických organizácií
 • 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
 • 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • 95.12 Oprava komunikačných zariadení
 • 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
 • 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
 • 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
 • hodiniek a šperkov
 • 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • 96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
 • 96.02 Kadernícke a kozmetické služby
 • 96.03 Pohrebné a súvisiace služby
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • 96.09 Ostatné osobné služby i. n.
 • SEKCIA T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
 • 97.00 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
 • 98.10 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
 • 98.20 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
 • SEKCIA U - ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
 • 99.00 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Tento údaj musí byť vyplnený!
Priezvisko
Uveďte svoje priezvisko
Uveďte svoje priezvisko!
Meno
Uveďte svoje meno
Uveďte svoje meno!
Titul
Uveďte Váš akademický titul
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice!
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Uveďte číslo domu!
PSČ
Poštové smerové číslo
Zadajte prosím PSČ bez medzier!
Obec/Mesto
Mimo SR, prosím uveďte aj krajinu
Uveďte Vaše mesto alebo obec!
Email
Uveďte Vašu Emailovú adresu
Uveďte Vašu Emailovú adresu
Telefónne číslo
Uveďte Vaše Telefónne číslo
Uveďte Vaše Telefónne číslo

Ďalšie informácie o daňovníkovi

Vyplňte dodatočné informácie, ktoré sa zobrazia v ďalšom kroku
Chcete poslať elektronicky Vaše daňové priznanie cez nás?
Táto služba je spoplatnená sumou 24,9€
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte u nás vytvorenú autorizáciu (aby sme vedeli za Vás poslať DP)?
Vytvorenie autorizácie je spoplatnené jednorazovým poplatkom 14,90€
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Mali ste príjmy v SR
Tento údaj musí byť vyplnený!
Boli ste zamestnaný/á v SR?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Počet všetkých slovenských príjmov zo zamestnania
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pracovali ste v zahraničí?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
V koľkých zahraničných krajinách ste pracovali?
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ste daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (cudzinec)?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Váš hrubý príjem mimo Slovenska
Tento údaj musí byť vyplnený!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Tento údaj musí byť vyplnený!
Nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Online podanie - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ B . Jednoduchý online formulár vyplňte a mi daňové priznanie odošleme za Vás.

Daňové bonusy a odpočty

Zaškrtnite bonusy/odpočty, ktoré si môžete pre rok 2021 uplatniť vo Vašom daňovom priznaní.
Pri každej otázke nájdete v pomocníkovi podmienky pre uplatnenie tejto zľavy/odpočtu.
Máte dieťa do 16 rokov alebo študenta do 25 rokov, ktorý žije v spoločnej domácnosti?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Údaje na uplatnenie daňového bonusu
Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu
Priezvisko
Napíšte priezvisko Vášho dieťaťa
Meno
Napíšte meno Vášho dieťaťa
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia Vášho dieťaťa
Uveďte mesiace, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus
Vyberte mesiace pre uplatnenie bonusu
Chcete si uplatniť nezdaniteľný základ dane na manželku(manžela)?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Údaje o manželke (manželovi)
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti
Priezvisko
Uveďte priezvisko manželky (manžela)
Meno
Uveďte meno manželky (manžela)
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Spĺňate podmienky na uplatnenie po celý rok?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Vlastné príjmy v €
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte počet mesiacov,
na ktoré spĺňate podmienky na uplatnenie bonusu
 • - vyberte počet mesiacov -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Vyberte počet mesiacov
Prajete si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky podla §33a zákona?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zamestnávateľom vyplatený daňový bonus na úroky v ročnom zúčtovaní
Tento údaj musí byť vyplnený!
Počet mesiacov, na ktoré spĺňate podmienky?
 • - vyberte počet mesiacov -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Vyberte počet mesiacov
Chcete darovať 2% z daní v prospech neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje na darovanie 2% z daní

V tejto časti vyplníte údaje na darovanie 2% (alebo 3%) z daní v prospech neziskovej organizácie
Spĺňate podmienky na darovanie 3% daní?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Názov neziskovej organizácie
Tento údaj musí byť vyplnený!
IČO neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Právna forma neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Adresa neziskovej organizácie
Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Tento údaj musí byť vyplnený!
PSČ
Uveďte poštové smerové číslo
Tento údaj musí byť vyplnený!
Mesto/Obec
Uveďte názov mesta/obce
Uveďte názov mesta alebo obce
Ste dôchodca?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Platíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte výšku zaplatených príspevkov na dobrovoľné dôchodkové sporenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Informácie o dôchodcovi
Vypĺňate na uplatnenie daňových odpočtov
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchodcom?
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchodcom!
Uveďte Váš ročný dôchodok?
Uveďte Váš ročný dôchodok!
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Online podanie - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ B . Jednoduchý online formulár vyplňte a mi daňové priznanie odošleme za Vás.

Informácie o príjme v SR

Zadajte informácie od Vašich zamestnávateľoch
Typ pracovného úväzku?
 • hlavný pracovný pomer
 • vedľajší pracovný pomer
 • dohoda o vykonanej práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkový hrubý príjem?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Úhrn poistného na sociálne poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Úhrn poistného na zdravotné poistenie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma zaplatených preddavkov na dane?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma vyplateného daňového bonusu?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Nahrajte dokumenty ...
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjme z prenájmu nehnuteľnosti

V tejto časti sa určia všetky informácie o príjme z prenájmu nehnuteľnosti
Pri vypĺňaní si pozorne prečítajte tento text
Ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku tak si daňovník môže uplatniť výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako energie(elektrika, teplo, voda, plyn) a ostatné služby (stočné, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, odvoz smetí, revízia komína...). Poistenie a výdavky do fondu opráv si nemôžete zahrnúť do výdavkov!!! Príjmy neznižujte o nezdaniteľnú časť 500€ - My to spravíme za Vás!!! Manželia si môžu príjem z prenájmu bezpodielového spoluvlastníctva rozdeliť rovnomerne alebo nerovnomerne, pričom v tom istom pomere si uplatnia aj výdavky k nehnuteľnosti. Príjem z prenájmu je do 500 € od dane oslobodený. Pozn. Ak si manželia príjmy z prenájmu delia, tak každý z nich si v tej svojej časti môže uplatniť oslobodenie od dane do výšky 500 €.
Príjem z prenájmu nehnuteľnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výdavky z prenájmu nehnuteľnosti?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte zaradenú nehnuteľnosť v obchodnom majetku?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte zostatkovú cenu majetku na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte zostatkovú cenu majetku na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjmoch z podnikateľskej činnosti

Uveďte kategóriu
 • - uveďte kategóriu -
 • príjem zo živnosti
 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • spoločníkov v. o. s. a komplementárov kom. spol
 • z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
 • z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte spôsob uplatňovania výdavkov
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené preddavky na daň
Tento údaj musí byť vyplnený!
Platili ste tento rok
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výdavky na sociálne poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Z toho dobrovoľné sociálne poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výdavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Z toho preddavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Prajete si pridať ďalšiu vedľajšiu činnosť?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Súčasťou daňového priznania je evidencia o majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkov. Možnosť doplnenia potrebných údajov nájdete nižšie.
Dodatočné informácie k príjmom z podnikateľskej činnosti
Zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zostatková cena nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zostatková cena nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zásoby na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zásoby na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pohľadávky na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pohľadávky na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Záväzky na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Záväzky na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Informácie o vedľajších príjmoch z podnikateľskej činnosti
V tejto časti máte možnosť pridať ďalšie činnosti
Uveďte kategóriu
 • príjem zo živnosti
 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
 • z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjmoch z kapitálového majetku

Uvedte kategóriu
Tento údaj musí byť vyplnený!
Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona.
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte výdavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pridať ďalší príjem z kapitálového majetku
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uvedte kategóriu
Tento údaj musí byť vyplnený!
Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona.
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte výdavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o ostatných príjmoch

Uveďte kategóriu
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje o príjimoch zo zahraničia

V tejto časti sa určia príjmy, ktoré ste mali v zahraničí
Názov krajiny?
 • Afganistan
 • Alandy
 • Albánsko
 • Alžírsko
 • Americká Samoa
 • Americké Panenské ostrovy
 • Americké tichomorské ostrovy
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarktída
 • Antigua a Barbuda
 • Argentína
 • Arménsko
 • Aruba
 • Austrália
 • Azerbajdžan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladéš
 • Barbados
 • Belgicko
 • Belize
 • Benin
 • Bermudy
 • Bhután
 • Sint Eustatius a Saba
 • Bielorusko
 • Bolívia
 • Bosna a Hercegovina
 • Botswana
 • Bouvetov ostrov 
 • Brazília
 • Britské indickooceánske územie
 • Britské Panenské ostrovy
 • Brunej
 • Bulharsko
 • Burkina
 • Burundi
 • Chorvátsko
 • Clipperton 
 • Cookove ostrovy
 • Curaçao
 • Cyprus
 • Čad
 • Česká republika
 • Čierna Hora
 • Čile
 • Čína
 • Dánsko
 • Dominika
 • Dominikánska republika
 • Džibutsko
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Eritrea
 • Estónsko
 • Etiópia
 • Faerské ostrovy
 • Falklandy 
 • Fidži
 • Filipíny
 • Fínsko
 • Francúzska Guyana
 • Francúzska Polynézia
 • Francúzske južné a antarktické územia
 • Francúzsko
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Gibraltár
 • Grécko
 • Grenada
 • Grónsko
 • Gruzínsko
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Heardov ostrov
 • Holandsko
 • Honduras
 • Hongkong
 • India
 • Indonézia
 • Irak
 • Irán
 • Írsko
 • Island
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonsko
 • Jemen
 • Jersey 
 • Jordánsko
 • Južná Afrika
 • Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
 • Južná Kórea
 • Južný Sudán
 • Kajmanie ostrovy
 • Kambodža
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kapverdy
 • Katar
 • Kazachstan
 • Keňa
 • Kirgizsko
 • Kiribati
 • Kokosové ostrovy
 • Kolumbia
 • Komory
 • Kongo
 • Konžská demokratická republika
 • Kosovo
 • Kostarika
 • Kuba
 • Kuvajt
 • Laos
 • Lesotho
 • Libanon
 • Libéria
 • Líbya
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Macao
 • Macedónsko
 • Madagaskar
 • Maďarsko
 • Malajzia
 • Malawi
 • Maldivy
 • Mali
 • Malta
 • Maroko
 • Marshallove ostrovy
 • Martinik
 • Maurícius
 • Mauritánia
 • Mayotte
 • Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov
 • Mexiko
 • Mikronézia
 • Mjanmarsko/Barma
 • Moldavsko
 • Monako
 • Mongolsko
 • Montserrat
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Nauru
 • Nemecko
 • Nepál
 • Niger
 • Nigéria
 • Nikaragua
 • Niue
 • Nórsko
 • Nová Kaledónia
 • Nový Zéland
 • Omán
 • Ostrov Man
 • Ostrov Norfolk
 • Ostrovy Severné Mariány
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Papua-Nová Guinea
 • Paraguaj
 • Peru
 • Pitcairnove ostrovy 
 • Pobrežie Slonoviny
 • Poľsko
 • Portoriko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Réunion
 • Rovníková Guinea
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Rwanda
 • Saint Martin
 • Saint Pierre a Miquelon
 • Salvádor
 • Palestína
 • Samoa
 • San Maríno
 • Saudská Arábia
 • Senegal
 • Severná Kórea
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Somálsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Veľká Británia
 • Spojené štáty americké
 • Srbsko
 • Srí Lanka
 • Stredoafrická republika
 • Sudán
 • Surinam
 • Svalbard a Jan Mayen
 • Svazijsko
 • Ascension a Tristan da Cunha (SH1)
 • Svätá Lucia
 • Svätý Bartolomej
 • Svätý Krištof a Nevis
 • Svätý Martin
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Svätý Vincent a Grenadíny
 • Sýria
 • Šalamúnove ostrovy
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Tadžikistan
 • Taiwan
 • Taliansko
 • Tanzánia
 • Thajsko
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad a Tobago
 • Tunisko
 • Turecko
 • Turkménsko
 • Turks a Caicos
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukrajina
 • Uruguaj
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vatikán
 • Venezuela
 • Vianočný ostrov
 • Vietnam
 • Východný Timor
 • Wallis a Futuna
 • Zambia
 • Západná Sahara
 • Zimbabwe
Uveďte názov krajiny
Hrubý príjem v € z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatená daň v € z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené sociálne poistenie z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené zdravotné poistenie z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Vyplňte údaje, ktoré sa Vás týkajú
Štát daňovej rezidencie
 • Afganistan
 • Alandy
 • Albánsko
 • Alžírsko
 • Americká Samoa
 • Americké Panenské ostrovy
 • Americké tichomorské ostrovy
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarktída
 • Antigua a Barbuda
 • Argentína
 • Arménsko
 • Aruba
 • Austrália
 • Azerbajdžan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladéš
 • Barbados
 • Belgicko
 • Belize
 • Benin
 • Bermudy
 • Bhután
 • Sint Eustatius a Saba
 • Bielorusko
 • Bolívia
 • Bosna a Hercegovina
 • Botswana
 • Bouvetov ostrov 
 • Brazília
 • Britské indickooceánske územie
 • Britské Panenské ostrovy
 • Brunej
 • Bulharsko
 • Burkina
 • Burundi
 • Chorvátsko
 • Clipperton 
 • Cookove ostrovy
 • Curaçao
 • Cyprus
 • Čad
 • Česká republika
 • Čierna Hora
 • Čile
 • Čína
 • Dánsko
 • Dominika
 • Dominikánska republika
 • Džibutsko
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Eritrea
 • Estónsko
 • Etiópia
 • Faerské ostrovy
 • Falklandy 
 • Fidži
 • Filipíny
 • Fínsko
 • Francúzska Guyana
 • Francúzska Polynézia
 • Francúzske južné a antarktické územia
 • Francúzsko
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Gibraltár
 • Grécko
 • Grenada
 • Grónsko
 • Gruzínsko
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Heardov ostrov
 • Holandsko
 • Honduras
 • Hongkong
 • India
 • Indonézia
 • Irak
 • Irán
 • Írsko
 • Island
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonsko
 • Jemen
 • Jersey 
 • Jordánsko
 • Južná Afrika
 • Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
 • Južná Kórea
 • Južný Sudán
 • Kajmanie ostrovy
 • Kambodža
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kapverdy
 • Katar
 • Kazachstan
 • Keňa
 • Kirgizsko
 • Kiribati
 • Kokosové ostrovy
 • Kolumbia
 • Komory
 • Kongo
 • Konžská demokratická republika
 • Kosovo
 • Kostarika
 • Kuba
 • Kuvajt
 • Laos
 • Lesotho
 • Libanon
 • Libéria
 • Líbya
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Macao
 • Macedónsko
 • Madagaskar
 • Maďarsko
 • Malajzia
 • Malawi
 • Maldivy
 • Mali
 • Malta
 • Maroko
 • Marshallove ostrovy
 • Martinik
 • Maurícius
 • Mauritánia
 • Mayotte
 • Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov
 • Mexiko
 • Mikronézia
 • Mjanmarsko/Barma
 • Moldavsko
 • Monako
 • Mongolsko
 • Montserrat
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Nauru
 • Nemecko
 • Nepál
 • Niger
 • Nigéria
 • Nikaragua
 • Niue
 • Nórsko
 • Nová Kaledónia
 • Nový Zéland
 • Omán
 • Ostrov Man
 • Ostrov Norfolk
 • Ostrovy Severné Mariány
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Papua-Nová Guinea
 • Paraguaj
 • Peru
 • Pitcairnove ostrovy 
 • Pobrežie Slonoviny
 • Poľsko
 • Portoriko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Réunion
 • Rovníková Guinea
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Rwanda
 • Saint Martin
 • Saint Pierre a Miquelon
 • Salvádor
 • Palestína
 • Samoa
 • San Maríno
 • Saudská Arábia
 • Senegal
 • Severná Kórea
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Somálsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Veľká Británia
 • Spojené štáty americké
 • Srbsko
 • Srí Lanka
 • Stredoafrická republika
 • Sudán
 • Surinam
 • Svalbard a Jan Mayen
 • Svazijsko
 • Ascension a Tristan da Cunha (SH1)
 • Svätá Lucia
 • Svätý Bartolomej
 • Svätý Krištof a Nevis
 • Svätý Martin
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Svätý Vincent a Grenadíny
 • Sýria
 • Šalamúnove ostrovy
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Tadžikistan
 • Taiwan
 • Taliansko
 • Tanzánia
 • Thajsko
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad a Tobago
 • Tunisko
 • Turecko
 • Turkménsko
 • Turks a Caicos
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukrajina
 • Uruguaj
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vatikán
 • Venezuela
 • Vianočný ostrov
 • Vietnam
 • Východný Timor
 • Wallis a Futuna
 • Zambia
 • Západná Sahara
 • Zimbabwe
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma príjmov v SR a v zahraničí
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výška výnosu z prenájmu nehnuteľnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výška výnosu z prevodu nehnuteľnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uplatňujete si lehotu na podanie daňového priznania
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte na území SR stále prevádzkárne
Tento údaj musí byť vyplnený!
Počet prevádzkarní v SR
Tento údaj musí byť vyplnený!
Jednotlivé adresy prevádzkarní
Tento údaj musí byť vyplnený!
Údaje pro vrácení přeplatku
Váš prípadný daňový preplatok, chcete poslať na:
Vyberte prosím spôsob, ako Vám môžeme poslať daňový preplatok!
IBAN
Uveďte IBAN
Spracovávam daňové priznanie pre niekoho iného v Slovenskej republike
Tento údaj musí byť vyplnený!
Miesto pre dodatočné informácie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Sem môžete nahrať Vaše prílohy
Nahrať dokumenty ...
Tento údaj musí byť vyplnený!
Súhlasíte so spracovaním osobných údajov a s VOP ?
Prosím potvrďte "Súhlas s GDPR"

Pokiaľ nesúhlasíte s Podmienkami, môžete stlačiť "Vymazať všetky údaje" a všetky vyplnené údaje budú vymazané.

Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!