Pondelok - Piatok8:00 - 19:00
KanceláriaMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštívte naše sociálne stránky
Pozorne si prečítajte pred vypĺňaním!!!
Tento údaj musí byť vyplnený!

Základné informácie o daňovníkovi

Vyplňte prosím Vaše osobné údaje
Vaše DIČ?
Uveďte Vaše DIČ! Zadajte iba čísla bez lomítka.
SK NACE - Hlavná, prevažná činnosť?
 • SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
 • 01.11 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
 • 01.12 Pestovanie ryže
 • 01.13 Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
 • 01.14 Pestovanie cukrovej trstiny
 • 01.15 Pestovanie tabaku
 • 01.16 Pestovanie plodín na vlákno
 • 01.19 Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
 • 01.21 Pestovanie hrozna
 • 01.22 Pestovanie tropického a subtropického ovocia
 • 01.23 Pestovanie citrusových plodov
 • 01.24 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
 • 01.25 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
 • 01.26 Pestovanie olejnatého ovocia
 • 01.27 Pestovanie nápojových plodín
 • 01.28 Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
 • 01.29 Pestovanie ostatných trvácnych plodín
 • 01.30 Rozmnožovanie rastlín
 • 01.41 Chov dojníc
 • 01.42 Chov ostatného dobytka a byvolov
 • 01.43 Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
 • 01.44 Chov tiav a ťavovitých zvierat
 • 01.45 Chov oviec a kôz
 • 01.46 Chov ošípaných
 • 01.47 Chov hydiny
 • 01.49 Chov iných zvierat
 • 01.50 Zmiešané hospodárstvo
 • 01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín
 • 01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat
 • 01.63 Služby súvisiace so zberom úrody
 • 01.64 Spracovanie semien na sadenie
 • 01.70 Lov, odchyt a súvisiace služby
 • 02.10 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
 • 02.20 Ťažba dreva
 • 02.30 Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
 • 02.40 Služby poskytované v lesníctve
 • 03.11 Morský rybolov
 • 03.12 Riečny rybolov
 • 03.21 Morská akvakultúra
 • 03.22 Riečna akvakultúra
 • 03.22 Riečna akvakultúra
 • SEKCIA B - ŤAŽBA A DOBÝVANIE
 • 05.10 Ťažba čierneho uhlia
 • 05.20 Ťažba lignitu
 • 06.10 Ťažba ropy
 • 06.20 Ťažba zemného plynu
 • 07.10 Dobývanie železných rúd
 • 07.21 Dobývanie uránových a tóriových rúd
 • 07.29 Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
 • 08.11 Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
 • 08.12 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
 • 08.91 Ťažba chemických a hnojivových minerálov
 • 08.92 Ťažba rašeliny
 • 08.93 Ťažba soli
 • 08.99 Iná ťažba a dobývanie i. n.
 • 09.10 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
 • 09.90 Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
 • SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 • 10.11 Spracovanie a konzervovanie mäsa
 • 10.12 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
 • 10.13 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
 • 10.20 Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
 • 10.31 Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • 10.32 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
 • 10.39 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 • 10.41 Výroba olejov a tukov
 • 10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
 • 10.51 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
 • 10.52 Výroba zmrzliny
 • 10.61 Výroba mlynských výrobkov
 • 10.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
 • 10.71 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
 • 10.72 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
 • 10.73 Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov
 • 10.81 Výroba cukru
 • 10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
 • 10.83 Spracovanie čaju a kávy
 • 10.84 Výroba korenín a chuťových prísad
 • 10.85 Výroba pripravených pokrmov a jedla
 • 10.86 Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
 • 10.89 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
 • 10.91 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
 • 10.92 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
 • 11.01 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
 • 11.02 Výroba hroznového vína
 • 11.03 Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
 • 11.04 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
 • 11.05 Výroba piva
 • 11.06 Výroba sladu
 • 11.07 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
 • 12.00 Výroba tabakových výrobkov
 • 13.10 Príprava a spriadanie textilných vlákien
 • 13.20 Tkanie textilu
 • 13.30 Konečná úprava textilu
 • 13.91 Výroba pleteného a háčkovaného textilu
 • 13.92 Výroba textilných výrobkov okrem odevov
 • 13.93 Výroba kobercov a rohoží
 • 13.94 Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
 • 13.95 Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
 • 13.96 Výroba ostatného technického a pracovného textilu
 • 13.99 Výroba ostatného textilu i. n.
 • 14.11 Výroba kožených odevov
 • 14.12 Výroba pracovných odevov
 • 14.13 Výroba ostatného vrchného ošatenia
 • 14.14 Výroba spodnej bielizne
 • 14.19 Výroba ostatných odevov a doplnkov
 • 14.20 Výroba kožušinových výrobkov
 • 14.31 Výroba pletených a háčkovaných pančúch
 • 14.39 Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
 • 15.11 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
 • 15.12 Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov
 • 15.20 Výroba obuvi
 • 16.10 Pilovanie a hobľovanie dreva
 • 16.21 Výroba dosiek a drevených panelov
 • 16.22 Výroba podlahových parkiet
 • 16.23 Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
 • 16.24 Výroba drevených kontajnerov
 • 16.29 Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
 • 17.11 Výroba celulózy
 • 17.12 Výroba papiera a lepenky
 • 17.21 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
 • 17.22 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
 • 17.23 Výroba papiernických potrieb
 • 17.24 Výroba tapiet
 • 17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
 • 18.11 Tlač novín
 • 18.12 Iná tlač
 • 18.13 Služby pre tlač a médiá
 • 18.14 Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
 • 18.20 Reprodukcia záznamových médií
 • 19.10 Výroba produktov koksárenských pecí
 • 19.20 Výroba rafinovaných ropných produktov
 • 20.11 Výroba priemyselných plynov
 • 20.12 Výroba farbív a pigmentov
 • 20.13 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
 • 20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií
 • 20.15 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
 • 20.16 Výroba plastov v primárnej forme
 • 20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
 • 20.20 Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
 • 20.30 Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
 • 20.41 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov
 • 20.42 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
 • 20.51 Výroba výbušnín
 • 20.52 Výroba lepidiel
 • 20.53 Výroba éterických olejov
 • 20.59 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
 • 20.60 Výroba umelých vlákien
 • 21.10 Výroba základných farmaceutických výrobkov
 • 21.20 Výroba farmaceutických prípravkov
 • 22.11 Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
 • 22.19 Výroba ostatných výrobkov z gumy
 • 22.21 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
 • 22.22 Výroba plastových obalov
 • 22.23 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 • 22.29 Výroba ostatných plastových výrobkov
 • 23.11 Výroba plochého skla
 • 23.12 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
 • 23.13 Výroba dutého skla
 • 23.14 Výroba sklenených vlákien
 • 23.19 Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického skla
 • 23.20 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
 • 23.31 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
 • 23.32 Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
 • 23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
 • 23.42 Výroba keramického sanitárneho vybavenia
 • 23.43 Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
 • 23.44 Výroba ostatných technických keramických výrobkov
 • 23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov
 • 23.51 Výroba cementu
 • 23.52 Výroba vápna a sadry
 • 23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
 • 23.62 Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
 • 23.63 Výroba transportného betónu
 • 23.64 Výroba malty
 • 23.65 Výroba cementových vlákien
 • 23.69 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • 23.70 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
 • 23.91 Výroba brúsnych výrobkov
 • 23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • 24.10 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
 • 24.20 Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
 • 24.31 Ťahanie tyčí za studena
 • 24.32 Valcovanie pásov za studena
 • 24.33 Tvarovanie alebo skladanie za studena
 • 24.34 Ťahanie drôtov za studena
 • 24.41 Výroba drahých kovov
 • 24.42 Výroba hliníka
 • 24.43 Výroba olova, zinku a cínu
 • 24.44 Výroba medi
 • 24.45 Výroba ostatných neželezných kovov
 • 24.46 Výroba jadrového paliva
 • 24.51 Odlievanie železa
 • 24.52 Odlievanie ocele
 • 24.53 Odlievanie ľahkých kovov
 • 24.54 Odlievanie ostatných neželezných kovov
 • 25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • 25.12 Výroba kovových dverí a okien
 • 25.21 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
 • 25.29 Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • 25.30 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
 • 25.40 Výroba zbraní a munície
 • 25.50 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
 • 25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
 • 25.62 Obrábanie
 • 25.71 Výroba nožiarskych výrobkov
 • 25.72 Výroba zámkov a pántov
 • 25.73 Výroba náradia
 • 25.91 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
 • 25.92 Výroba obalov z ľahkých kovov
 • 25.93 Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
 • 25.94 Výroba upínadiel, strojných skrutiek
 • 25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
 • 26.11 Výroba elektronických komponentov
 • 26.12 Výroba montovaných elektronických dosiek
 • 26.20 Výroba počítačov a periférnych zariadení
 • 26.30 Výroba komunikačných zariadení
 • 26.40 Výroba spotrebnej elektroniky
 • 26.51 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
 • 26.52 Výroba hodín a hodiniek
 • 26.60 Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
 • 26.70 Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
 • 26.80 Výroba magnetických a optických médií
 • 27.11 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
 • 27.12 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
 • 27.20 Výroba batérií a akumulátorov
 • 27.31 Výroba optických káblov
 • 27.32 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
 • 27.33 Výroba elektroinštalačných zariadení
 • 27.40 Výroba elektrických svietidiel
 • 27.51 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.52 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
 • 27.90 Výroba ostatných elektrických zariadení
 • 28.11 Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
 • 28.12 Výroba zariadení na kvapalný pohon
 • 28.13 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
 • 28.14 Výroba iných kohútikov a ventilov
 • 28.15 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
 • 28.21 Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
 • 28.22 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 • 28.23 Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
 • 28.24 Výroba ručného náradia na mechanický pohon
 • 28.25 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
 • 28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
 • 28.30 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 28.41 Výroba strojov na obrábanie kovov
 • 28.49 Výroba ostatných strojov na obrábanie
 • 28.91 Výroba strojov pre metalurgiu
 • 28.92 Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
 • 28.93 Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
 • 28.94 Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
 • 28.95 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
 • 28.96 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
 • 28.99 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
 • 29.10 Výroba motorových vozidiel
 • 29.20 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
 • 29.31 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
 • 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • 30.11 Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
 • 30.12 Stavba rekreačných a športových člnov
 • 30.20 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
 • 30.30 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
 • 30.40 Výroba vojenských bojových vozidiel
 • 30.91 Výroba motocyklov
 • 30.92 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
 • 30.99 Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
 • 31.01 Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
 • 31.02 Výroba kuchynského nábytku
 • 31.03 Výroba matracov
 • 31.09 Výroba ostatného nábytku
 • 32.11 Razenie mincí
 • 32.12 Výroba šperkov a podobných predmetov
 • 32.13 Výroba bižutérie a podobných predmetov
 • 32.20 Výroba hudobných nástrojov
 • 32.30 Výroba športových potrieb
 • 32.40 Výroba hier a hračiek
 • 32.50 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
 • 32.91 Výroba metiel a kief
 • 32.99 Ostatná výroba i. n.
 • 33.11 Oprava kovových konštrukcií
 • 33.12 Oprava strojov
 • 33.13 Oprava elektronických a optických prístrojov
 • 33.14 Oprava elektrických prístrojov
 • 33.15 Oprava a údržba lodí a člnov
 • 33.16 Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
 • 33.17 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
 • 33.19 Oprava ostatných prístrojov
 • 33.20 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
 • SEKCIA D - DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
 • 35.11 Výroba elektriny
 • 35.12 Prenos elektriny
 • 35.13 Rozvod elektriny
 • 35.14 Predaj elektriny
 • 35.21 Výroba plynu
 • 35.22 Rozvod plynných palív potrubím
 • 35.23 Predaj plynu prepravovaného potrubím
 • 35.30 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
 • SEKCIA E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
 • 36.00 Zber, úprava a dodávka vody
 • 37.00 Čistenie a odvod odpadových vôd
 • 38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.12 Zber nebezpečného odpadu
 • 38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
 • 38.22 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
 • 38.31 Demontáž vrakov
 • 38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • 39.00 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
 • SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO
 • 41.10 Vypracovanie stavebných projektov
 • 41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
 • 42.11 Výstavba ciest a diaľnic
 • 42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
 • 42.13 Výstavba mostov a tunelov
 • 42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
 • 42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
 • 42.91 Výstavba vodných diel
 • 42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
 • 43.11 Demolácia
 • 43.12 Zemné práce
 • 43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
 • 43.21 Elektrická inštalácia
 • 43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
 • 43.29 Ostatná stavebná inštalácia
 • 43.31 Omietkarské práce
 • 43.32 Stolárske práce
 • 43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
 • 43.34 Maľovanie a zasklievanie
 • 43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 • 43.91 Pokrývačské práce
 • 43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
 • 45.11 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 45.19 Predaj ostatných motorových vozidiel
 • 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
 • 45.31 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • 45.32 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 • 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • 46.11 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
 • 46.12 Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
 • 46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
 • 46.14 Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
 • 46.15 Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
 • 46.16 Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom
 • 46.17 Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 46.18 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
 • 46.19 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 • 46.21 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
 • 46.22 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
 • 46.23 Veľkoobchod so živými zvieratami
 • 46.24 Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
 • 46.31 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
 • 46.32 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
 • 46.33 Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
 • 46.34 Veľkoobchod s nápojmi
 • 46.35 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
 • 46.36 Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
 • 46.37 Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
 • 46.38 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
 • 46.39 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 46.41 Veľkoobchod s textilom
 • 46.42 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
 • 46.43 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
 • 46.44 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
 • 46.45 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
 • 46.46 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
 • 46.47 Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
 • 46.48 Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
 • 46.49 Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
 • 46.51 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
 • 46.52 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
 • 46.61 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
 • 46.62 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
 • 46.63 Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
 • 46.64 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
 • 46.65 Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
 • 46.66 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
 • 46.69 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
 • 46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 • 46.72 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
 • 46.73 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
 • 46.74 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
 • 46.75 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
 • 46.76 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
 • 46.77 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
 • 46.90 Nešpecializovaný veľkoobchod
 • 47.11 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 47.19 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
 • 47.21 Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
 • 47.22 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.23 Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
 • 47.24 Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.25 Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.26 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.29 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
 • 47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
 • 47.41 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
 • 47.42 Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.43 Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach
 • 47.51 Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
 • 47.52 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
 • 47.53 Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v špecializovaných predajniach
 • 47.54 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
 • 47.59 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.61 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
 • 47.62 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.63 Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach
 • 47.64 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
 • 47.65 Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
 • 47.71 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
 • 47.72 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.73 Lekárne
 • 47.74 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
 • 47.75 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
 • 47.76 Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach
 • 47.77 Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach
 • 47.78 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
 • 47.79 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
 • 47.81 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom
 • 47.82 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a obuvou
 • 47.89 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
 • 47.91 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
 • 47.99 Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
 • SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE
 • 49.10 Osobná železničná doprava, medzimestská
 • 49.20 Nákladná železničná doprava
 • 49.31 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
 • 49.32 Taxislužba
 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
 • 49.41 Nákladná cestná doprava
 • 49.42 Sťahovacie služby
 • 49.50 Potrubná doprava
 • 50.10 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
 • 50.20 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
 • 50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava
 • 50.40 Vnútrozemská nákladná vodná doprava
 • 51.10 Osobná letecká doprava
 • 51.21 Nákladná letecká doprava
 • 51.22 Kozmická doprava
 • 52.10 Skladovanie a uskladňovanie
 • 52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
 • 52.22 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
 • 52.23 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
 • 52.24 Manipulácia s nákladom
 • 52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave
 • 53.10 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
 • 53.20 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
 • SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
 • 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
 • 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 • 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 • 55.90 Ostatné ubytovanie
 • 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • 56.21 Dodávka jedál
 • 56.29 Ostatné jedálenské služby
 • 56.30 Služby pohostinstiev
 • SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
 • 58.11 Vydávanie kníh
 • 58.12 Vydávanie adresárov a katalógov
 • 58.13 Vydávanie novín
 • 58.14 Vydávanie časopisov a periodík
 • 58.19 Ostatné vydavateľské činnosti
 • 58.21 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
 • 58.29 Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
 • 59.11 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • 59.12 Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • 59.13 Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • 59.14 Premietanie filmov
 • 59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • 60.10 Rozhlasové vysielanie
 • 60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
 • 61.10 Činnosti drôtových telekomunikácií
 • 61.20 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
 • 61.30 Satelitné telekomunikačné činnosti
 • 61.90 Ostatné telekomunikačné činnosti
 • 62.01 Počítačové programovanie
 • 62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
 • 62.03 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
 • 62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
 • 63.11 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
 • 63.12 Služby webového portálu
 • 63.91 Činnosti spravodajských agentúr
 • 63.99 Ostatné informačné služby i. n.
 • SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
 • 64.11 Činnosti centrálnej banky
 • 64.19 Ostatné peňažné sprostredkovanie
 • 64.20 Činnosti holdingových spoločností
 • 64.30 Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
 • 64.91 Finančný lízing
 • 64.92 Ostatné poskytovanie úverov
 • 64.99 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
 • 65.11 Životné poistenie
 • 65.12 Neživotné poistenie
 • 65.20 Zaistenie
 • 65.30 Dôchodkové zabezpečenie
 • 66.11 Správa finančných trhov
 • 66.12 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
 • 66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
 • 66.21 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
 • 66.22 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
 • 66.29 Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
 • 66.30 Činnosti investičných manažérov
 • SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
 • 68.10 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
 • 68.20 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
 • 68.31 Realitné kancelárie
 • 68.32 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
 • SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
 • 69.10 Právne činnosti
 • 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • 70.10 Vedenie firiem
 • 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • 71.11 Architektonické činnosti
 • 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • 71.20 Technické testovanie a analýzy
 • 72.11 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
 • 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • 72.20 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • 73.11 Reklamné agentúry
 • 73.12 Predaj vysielacieho času
 • 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
 • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
 • 74.20 Fotografické činnosti
 • 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • 74.90 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
 • 75.00 Veterinárne činnosti
 • SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
 • 77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • 77.12 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 77.22 Prenájom videopások a diskov
 • 77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • 77.31 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • 77.32 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
 • 77.33 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
 • 77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
 • 77.35 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
 • 77.39 Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
 • 77.40 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
 • 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • 80.10 Súkromné bezpečnostné služby
 • 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 • 80.30 Pátracie služby
 • 81.10 Kombinované pomocné činnosti
 • 81.21 Generálne čistenie budov
 • 81.22 Ostatné priemyselné čistenie budov
 • 81.29 Ostatné čistiace činnosti
 • 81.30 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
 • 82.11 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
 • 82.19 Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
 • 82.20 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
 • 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 82.91 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
 • 82.92 Baliace činnosti
 • 82.99 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
 • SEKCIA O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
 • 84.11 Všeobecná verejná správa
 • 84.12 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
 • 84.13 Podpora a usmerňovanie ekonomiky
 • 84.21 Zahraničné veci
 • 84.22 Obrana
 • 84.23 Spravodlivosť a súdnictvo
 • 84.24 Verejný poriadok a bezpečnosť
 • 84.25 Protipožiarna ochrana
 • 84.30 Povinné sociálne zabezpečenie
 • SEKCIA P - VZDELÁVANIE
 • 85.10 Predškolská výchova
 • 85.20 Základné školstvo
 • 85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
 • 85.32 Stredné technické a odborné školstvo
 • 85.41 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
 • 85.42 Terciárne vzdelávanie
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova
 • 85.52 Umelecké vzdelávanie
 • 85.53 Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
 • 85.59 Ostatné vzdelávanie i. n.
 • 85.60 Pomocné vzdelávacie činnosti
 • SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
 • 86.10 Činnosti nemocníc
 • 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • 86.23 Zubná lekárska prax
 • 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
 • 87.10 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
 • 87.20 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
 • 87.30 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
 • 87.90 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
 • 88.10 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 • 88.91 Denná starostlivosť o deti
 • 88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
 • SEKCIA R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
 • 90.01 Scénické umenie
 • 90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
 • 90.03 Umelecká tvorba
 • 90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení
 • 91.01 Činnosti knižníc a archívov
 • 91.02 Činnosti múzeí
 • 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 92.00 Činnosti herní a stávkových kancelárií
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení
 • 93.12 Činnosti športových klubov
 • 93.13 Fitnescentrá
 • 93.19 Ostatné športové činnosti
 • 93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
 • SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI
 • 94.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
 • 94.12 Činnosti profesijných členských organizácií
 • 94.20 Činnosti odborových organizácií
 • 94.91 Činnosti cirkevných organizácií
 • 94.92 Činnosti politických organizácií
 • 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
 • 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • 95.12 Oprava komunikačných zariadení
 • 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
 • 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
 • 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
 • 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
 • 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • 96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
 • 96.02 Kadernícke a kozmetické služby
 • 96.03 Pohrebné a súvisiace služby
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • 96.09 Ostatné osobné služby i. n.
 • SEKCIA T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
 • 97.00 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
 • 98.10 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
 • 98.20 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
 • SEKCIA U - ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
 • 99.00 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
 • Iné
Vyberte prosím činnosť
Priezvisko
Uveďte svoje priezvisko
Uveďte svoje priezvisko!
Meno
Uveďte svoje meno
Uveďte svoje meno!
Titul
Uveďte Váš akademický titul
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice!
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Uveďte číslo domu!
PSČ
Poštové smerové číslo
Zadajte prosím PSČ bez medzier!
Obec/Mesto
Mimo SR, prosím uveďte aj krajinu
Uveďte Vaše mesto alebo obec!
Email
Uveďte Vašu Emailovú adresu
Uveďte Vašu Emailovú adresu

Ďalšie informácie o daňovníkovi

Vyplňte dodatočné informácie, ktoré sa zobrazia v ďalšom kroku
Chcete poslať elektronicky Vaše daňové priznanie cez nás?
Táto služba je spoplatnená sumou 24,9€
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte u nás vytvorenú autorizáciu (aby sme vedeli za Vás poslať DP)?
Vytvorenie autorizácie je spoplatnené jednorazovým poplatkom 14,90€
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Mali ste príjmy v SR
Tento údaj musí byť vyplnený!
Boli ste zamestnaný/á v SR?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Počet všetkých slovenských príjmov zo zamestnania?
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte aký ste mali ďalší druh príjmov?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pracovali ste v zahraničí?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
V koľkých zahraničných krajinách ste pracovali?
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ste daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (cudzinec)?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Váš hrubý príjem mimo Slovenska
Tento údaj musí byť vyplnený!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Tento údaj musí byť vyplnený!
Nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte dieťa do 16 rokov alebo študenta do 25 rokov, ktorý žije v spoločnej domácnosti?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Chcete si uplatniť nezdaniteľný základ dane na manželku(manžela)?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Prajete si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky podla §33a zákona?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zamestnávateľom vyplatený daňový bonus na úroky v ročnom zúčtovaní
Tento údaj musí byť vyplnený!
Chcete darovať 2% z daní v prospech neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ste dôchodca?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Platíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte výšku zaplatených príspevkov na dobrovoľné dôchodkové sporenie
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o dôchodcovi

Vypĺňate na uplatnenie daňových odpočtov
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchocom?
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchocom!
Uveďte Váš ročný dôchodok?
Uveďte Váš ročný dôchodok!

Údaje o manželke (manželovi)

Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti
Priezvisko
Uveďte priezvisko manželky (manžela)
Uveďte priezvisko manželky (manžela)
Meno
Uveďte meno manželky (manžela)
Uveďte meno manželky (manžela)
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Počet mesiacov, ktoré pracoval/a?
 • - vyberte počet mesiacov -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Vyberte počet mesiacov
Vlastné príjmy v €
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje na uplatnenie daňového bonusu

Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu
Priezvisko
Napíšte priezvisko Vášho dieťaťa
Napíšte priezvisko Vášho dieťaťa
Meno
Napíšte meno Vášho dieťaťa
Napíšte meno Vášho dieťaťa
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia Vášho dieťaťa
Uveďte mesiace, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus
Vyberte mesiace pre uplatnenie bonusu

Údaje na darovanie 2% z daní

V tejto časti vyplníte údaje na darovanie 2% (alebo 3%) z daní v prospech neziskovej organizácie
Spĺňate podmienky na darovanie 3% daní?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Názov neziskovej organizácie
Tento údaj musí byť vyplnený!
IČO neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Právna forma neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!

Adresa neziskovej organizácie

Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Tento údaj musí byť vyplnený!
PSČ
Uveďte poštové smerové číslo
Tento údaj musí byť vyplnený!
Mesto/Obec
Uveďte názov mesta/obce
Uveďte názov mesta alebo obce
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjme v SR

Zadajte informácie od Vašich zamestnávateľoch
Typ pracovného úväzku?
 • hlavný pracovný pomer
 • vedľajší pracovný pomer
 • dohoda o vykonanej práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkový hrubý príjem?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Úhrn poistného na sociálne poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Úhrn poistného na zdravotné poistenie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma zaplatených preddavkov na dane?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma vyplateného daňového bonusu?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Nahrajte dokumenty ...
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjme z prenájmu nehnuteľnosti

V tejto časti sa určia všetky informácie o príjme z prenájmu nehnuteľnosti
Pri vypĺňaní si pozorne prečítajte tento text
Ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku tak si daňovník môže uplatniť výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako energie(elektrika, teplo, voda, plyn) a ostatné služby (stočné, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, odvoz smetí, revízia komína...). Poistenie a výdavky do fondu opráv si nemôžete zahrnúť do výdavkov!!! Príjmy neznižujte o nezdaniteľnú časť 500€ - My to spravíme za Vás!!! Manželia si môžu príjem z prenájmu bezpodielového spoluvlastníctva rozdeliť rovnomerne alebo nerovnomerne, pričom v tom istom pomere si uplatnia aj výdavky k nehnuteľnosti. Príjem z prenájmu je do 500 € od dane oslobodený. Pozn. Ak si manželia príjmy z prenájmu delia, tak každý z nich si v tej svojej časti môže uplatniť oslobodenie od dane do výšky 500 €.
Príjem z prenájmu nehnuteľnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výdavky z prenájmu nehnuteľnosti?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte zaradenú nehnuteľnosť v obchodnom majetku?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte zostatkovú cenu majetku na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte zostatkovú cenu majetku na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjmoch z podnikateľskej činnosti

Uveďte kategóriu
 • - uveďte kategóriu -
 • príjem zo živnosti
 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • spoločníkov v. o. s. a komplementárov kom. spol
 • z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
 • z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte spôsob uplatňovania výdavkov
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené preddavky na daň
Tento údaj musí byť vyplnený!
Platili ste tento rok
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výdavky na sociálne poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Z toho dobrovoľné sociálne poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výdavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Z toho preddavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Prajete si pridať ďalšiu vedľajšiu činnosť?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Súčasťou daňového priznania je evidencia o majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkov. Možnosť doplnenia potrebných údajov nájdete nižšie.

Dodatočné informácie k príjmom z podnikateľskej činnosti

Zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zostatková cena nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zostatková cena nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zásoby na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zásoby na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pohľadávky na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pohľadávky na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Záväzky na začiatku roka
Tento údaj musí byť vyplnený!
Záväzky na konci roka
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o vedľajších príjmoch z podnikateľskej činnosti

V tejto časti máte možnosť pridať ďalšie činnosti
Uveďte kategóriu
 • príjem zo živnosti
 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
 • z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjmoch z kapitálového majetku

Uvedte kategóriu
Tento údaj musí byť vyplnený!
Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona.
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte výdavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pridať ďalší príjem z kapitálového majetku
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uvedte kategóriu
Tento údaj musí byť vyplnený!
Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11 v súlade s § 52 ods. 20 zákona.
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte výdavky na zdravotné poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o ostatných príjmoch

Uveďte kategóriu
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše príjmy
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Vaše celkové výdavky
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje o príjimoch zo zahraničia

V tejto časti sa určia príjmy, ktoré ste mali v zahraničí
Názov krajiny?
Uveďte názov krajiny
Hrubý príjem v € z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatená daň v € z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené sociálne poistenie z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené zdravotné poistenie z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Vyplňte údaje, ktoré sa Vás týkajú
Štát daňovej rezidencie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma príjmov v SR a v zahraničí
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výška výnosu z prenájmu nehnuteľnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Výška výnosu z prevodu nehnuteľnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uplatňujete si lehotu na podanie daňového priznania
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte na území SR stále prevádzkárne
Tento údaj musí byť vyplnený!
Počet prevádzkarní v SR
Tento údaj musí byť vyplnený!
Jednotlivé adresy prevádzkarní
Tento údaj musí byť vyplnený!
Váš prípadný daňový preplatok, chcete poslať na:
Vyberte prosím spôsob, ako Vám môžeme poslať daňový preplatok!
Váš bankový účet?
Uveďte Váš IBAN
Miesto pre dodatočné informácie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Sem môžete nahrať Vaše prílohy
Nahrať dokumenty ...
Tento údaj musí byť vyplnený!
Súhlasíte so spracovaním osobných údajov a s VOP ?
Prosím potvrďte "Súhlas s GDPR"

Pokiaľ nesúhlasíte s Podmienkami, môžete stlačiť "Vymazať všetky údaje" a všetky vyplnené údaje budú vymazané.

Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!