Pondelok - Piatok8:00 - 19:00
KanceláriaMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštívte naše sociálne stránky
Pozorne si prečítajte pred vypĺňaním!!!
Tento údaj musí byť vyplnený!

Základné informácie o daňovníkovi

Vyplňte prosím Vaše osobné údaje
Vaše rodné číslo?
Uveďte Vaše rodné číslo
Tento údaj musí byť vyplnený!
Priezvisko
Uveďte svoje priezvisko
Uveďte svoje priezvisko!
Meno
Uveďte svoje meno
Uveďte svoje meno!
Titul
Uveďte Váš akademický titul
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice!
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Uveďte číslo domu!
PSČ
Poštové smerové číslo
Zadajte prosím PSČ bez medzier!
Obec/Mesto
Mimo SR, prosím uveďte aj krajinu
Uveďte Vaše mesto alebo obec!
Email
Uveďte Vašu Emailovú adresu
Uveďte Vašu Emailovú adresu

Ďalšie informácie o daňovníkovi

Vyplňte dodatočné informácie, ktoré sa zobrazia v ďalšom kroku
Chcete poslať elektronicky Vaše daňové priznanie cez nás?
Táto služba je spoplatnená sumou 24,9€
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte u nás vytvorenú autorizáciu (aby sme vedeli za Vás poslať DP)?
Vytvorenie autorizácie je spoplatnené jednorazovým poplatkom 14,90€
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Počet všetkých slovenských firiem v ktorých ste pracovali (zamestnaní)?
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Pracovali ste v zahraničí?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
V koľkých zahraničných krajinách ste pracovali?
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ste daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (cudzinec)?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte Váš hrubý príjem mimo Slovenska
Tento údaj musí byť vyplnený!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Ak nahráte Vaše potvrdenie o príjme, nemusíte ručne vyplňovať údaje
Tento údaj musí byť vyplnený!
Nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Máte dieťa do 16 rokov alebo študenta do 25 rokov, ktorý žije v spoločnej domácnosti?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Chcete si uplatniť nezdaniteľný základ dane na manželku(manžela)?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Prajete si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky podla §33a zákona?
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zamestnávateľom vyplatený daňový bonus na úroky v ročnom zúčtovaní
Tento údaj musí byť vyplnený!
Chcete darovať 2% z daní v prospech neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Ste dôchodca?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Platíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Uveďte výšku zaplatených príspevkov na dobrovoľné dôchodkové sporenie
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o dôchodcovi

Vypĺňate na uplatnenie daňových odpočtov
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchocom?
Uveďte rok kedy ste sa stali dôchocom!
Uveďte Váš ročný dôchodok?
Uveďte Váš ročný dôchodok!

Údaje o manželke (manželovi)

Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti
Priezvisko
Uveďte priezvisko manželky (manžela)
Uveďte priezvisko manželky (manžela)
Meno
Uveďte meno manželky (manžela)
Uveďte meno manželky (manžela)
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Uveďte rodné číslo manželky (manžela)
Počet mesiacov, ktoré pracoval/a?
 • - vyberte počet mesiacov -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Vyberte počet mesiacov
Vlastné príjmy v €
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje na uplatnenie daňového bonusu

Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu
Priezvisko
Napíšte priezvisko Vášho dieťaťa
Napíšte priezvisko Vášho dieťaťa
Meno
Napíšte meno Vášho dieťaťa
Napíšte meno Vášho dieťaťa
Rodné číslo
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia
Uveďte rodné číslo alebo dátum narodenia Vášho dieťaťa
Uveďte mesiace, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus
Vyberte mesiace pre uplatnenie bonusu

Údaje na darovanie 2% z daní

V tejto časti vyplníte údaje na darovanie 2% (alebo 3%) z daní v prospech neziskovej organizácie
Spĺňate podmienky na darovanie 3% daní?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Názov neziskovej organizácie
Tento údaj musí byť vyplnený!
IČO neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Právna forma neziskovej organizácie?
Tento údaj musí byť vyplnený!

Adresa neziskovej organizácie

Ulica
Uveďte názov ulice
Uveďte názov ulice
Číslo domu
Uveďte číslo domu
Tento údaj musí byť vyplnený!
PSČ
Uveďte poštové smerové číslo
Tento údaj musí byť vyplnený!
Mesto/Obec
Uveďte názov mesta/obce
Uveďte názov mesta alebo obce
Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!

Informácie o príjme v SR

Zadajte informácie od Vašich zamestnávateľoch
Typ pracovného úväzku?
 • hlavný pracovný pomer
 • vedľajší pracovný pomer
 • dohoda o vykonanej práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
Tento údaj musí byť vyplnený!
Celkový hrubý príjem?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Úhrn poistného na sociálne poistenie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Úhrn poistného na zdravotné poistenie?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma zaplatených preddavkov na dane?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Suma vyplateného daňového bonusu?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Namiesto vypĺňania, možte nahrať Vaše potvrdenie o príjme
Nahrajte dokumenty ...
Tento údaj musí byť vyplnený!

Údaje o príjimoch zo zahraničia

V tejto časti sa určia príjmy, ktoré ste mali v zahraničí
Názov krajiny?
Uveďte názov krajiny
Hrubý príjem v € z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatená daň v € z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené sociálne poistenie z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Zaplatené zdravotné poistenie z krajiny?
Tento údaj musí byť vyplnený!
Váš prípadný daňový preplatok, chcete poslať na:
Vyberte prosím spôsob, ako Vám môžeme poslať daňový preplatok!
Váš bankový účet?
Uveďte Váš IBAN
Miesto pre dodatočné informácie
Tento údaj musí byť vyplnený!
Sem môžete nahrať Vaše prílohy
Nahrať dokumenty ...
Tento údaj musí byť vyplnený!
Súhlasíte so spracovaním osobných údajov a s VOP ?
Prosím potvrďte "Súhlas s GDPR"

Pokiaľ nesúhlasíte s Podmienkami, môžete stlačiť "Vymazať všetky údaje" a všetky vyplnené údaje budú vymazané.

Celkom
0.00
Tento údaj musí byť vyplnený!