Pondelok - Piatok8:00 - 19:00
KanceláriaMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštívte naše sociálne stránky

Daňové priznanie a práca v zahraničíDaňové priznanie a práca v zahraničí

10. januára 20210
https://danovepriznanieonline.sk/wp-content/uploads/2021/01/icon-danove3.png

Daňové priznanie a práca v zahraničí

Povinnosť podať daňové priznanie pri práci v zahraničí

Daňové priznanie pri práci v zahraničíRezident SR (občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku) je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roku 2017 presiahli sumu vo výške 1901,67 eura, resp. ak vykázal daňovú stratu.
Povinnosť podať daňové priznanie má aj vtedy, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (pri práci) presahujúce 1901,67 eura, ak plynú zo zdrojov v zahraničí.

Ak si neviete poradiť s daňovým priznaním, radi sa oň postaráme my. Stačí nás kontaktovať. Pre viac informácii o vypracovaní priznania kliknite sem.

Pracovali ste v zahraničí a potrebujete podať daňové priznanie na Slovensku

Daňové priznanie Anglicko, Rakúsko, Nemecko, Česko, Írsko, ŠvajčiarskoAk ste pracovali v krajinách ako Anglicko, Írsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Česká republika a zarobili ste viac ako 1901,67€, ste povinný podať daňové priznanie aj na Slovensku. O Vaše daňové priznanie sa postaráme za Vás. Stačí keď nám vyplníte online formulár alebo nás kontaktujte mailom. Cena za vypracovanie daňového priznania je 19,90€ za každú zahraničnú krajinu, v ktorej ste pracovali. Na to aby sme Vám vypracovali daňové priznanie potrebujete potvrdenie o príjme, ktoré vystaví zahraničný zamestnávateľ. Pokiaľ si neviete poradiť stačí nás kontaktovať mailom. Viac informácií za jednotlivé krajiny:

Daňové priznanie a príjem z Anglicka

Daňové priznanie z AnglickaNa vypracovanie daňového priznania pri príjmoch z Anglicka nám stačia výplatné pásky. Daňový systém v UK je veľmi odlišný od ostatných krajín, keďže účtovný rok začína 6. apríla a končí 5. apríla. Z tohto dôvodu je potrebné nám poslať aspoň tri výplatné pásky: poslednú decembrovú z predchádzajúceho účtovného roka, poslednú výplatnú pásku pred 5. aprílom a poslednú decembrovú výplatu súčasného odovzdávaného obdobia – v tomto daňovom roku 2017 budeme potrebovať výplatné pásky za december 2016 a 2017 a samozrejme poslednú pásku pred 5. aprílom (na výplatných páskach je kumulatív hrubej mzdy a obsahuje najvyššie dosiahnutú mzdu, keďže je to príjem za celý rok).

Príjem z Nemecka a daňové priznanie

Daňové priznanie pri príjme z nemecka

Na vypracovanie daňového priznania z príjmov z Nemecka nám stačí iba Lohnsteuerbescheinigung a Vaše osobné údaje. Lohnsteuerbescheinigung môžete nahrať priamo v online formulári.

Príjem z Českej republiky a daňové priznanie

Slováci pracujúci v Čechách potrebujú na podanie daňového priznania Potvrzení o zdanitelných příjmech

Opatrovateľky v Rakúska alebo príjem zo zamestnania a daňové priznanie

 Opatrovateľky v RakúskuNa vypracovanie daňového priznania z príjmov z Rakúska nám postačí  formulár Lohnzettel L16  Pre opatrovateľky pracujúce v Rakúsku nám postačí suma honorárov, zaplatené sociálne poistenie (sozialversicherung) a počet dní v turnuse na výpočet Sachbezug.

Príjem zo zahraničia v ostatných krajinách a daňové priznanie

Príjmy zo zahraničia a daňové priznaniePonúkame Vám zoznam najbežnejších zahraničných krajín a ich potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Z dôvodu veľkého množstva krajín Vám ponúkame iba tie najviac využívané. Samozrejme vypracovávame daňové priznanie zo všetkých zahraničných krajín.

V prípade, že st nenašli krajinu v ktorej ste pracovali, môžete nás kontaktovať a my Vám vypracujeme Vaše daňové priznanie.

Daňové priznanie a zamedzenie dvojitého zdanenia pri práci v zahraničí

Daňové priznanie pri práci v zahraničí

Aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu týchto príjmov, má SR uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.  Využíva sa pri tom metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov. Akú metódu občan použije, závisí od konkrétnej zmluvy. Táto problematika v zmluvách spadá do rámca článku „Metódy na vylúčenie dvojitého zdanenia“. V prípade príjmu zo závislej činnosti (zamestnania) plynúceho zo štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa dvojité zdanenie zamedzí metódou vyňatia príjmu, ak predmetný príjem bol v tomto nezmluvnom štáte preukázateľne zdanený.

Metóda zápočtu dane

  • Metóda zápočtu dane znamená, že sa vám daň, ktorú ste zaplatili v cudzej krajine započíta do úhrady dane. V konečnom dôsledku to znamená, že ak ste v zahraničí zaplatili nižšiu daň, ako vám vyšla daňová povinnosť podľa slovenského zákona o dani z príjmov, musíte rozdiel doplatiť. Ak ste naopak zaplatili daň vyššiu, rozdiel vám vrátený nebude.

Metóda vyňatia príjmov

  • Daňovník  uvedie príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, v daňovom priznaní. Zo zdanenia však budú tieto príjmy vyňaté, t.j. neplatí sa z nich žiadna daň.
    Poznámka: Rezident SR môže pri príjmoch zo závislej činnosti (pracuje ako zamestnanec) aj napriek tomu, že v danej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je uvedená metóda zápočtu dane, použiť metódu vyňatia príjmov,  ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené a tento postup je pre neho výhodnejší.
  • V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu na zamedzenie dvojitého zdanenia, svoje príjmy daňovník zdaní aj v SR v zmysle zákona o dani z príjmov. Ak boli príjmy daňovníka preukázateľne zdanené, môže použiť metódu vyňatia príjmov.

Ako prepočítať príjem z práce v zahraničí ak bol v inej mene ako euro

Všetky číselné údaje v cudzej mene, ktoré sú potrebné pre vyplnenie daňového priznania je potrebné prepočítať na eurá. Na prepočet sa môže použiť kurz:Daňové priznanie pri práci v zahraničí

  • priemerný za kalendárny mesiac, za ktorý bol poskytnutý príjem alebo
  • platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo
  • priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
  • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie

Asi najvhodnejšie je použiť priemerné mesačné kurzy, alebo priemerný ročný kurz. Počíta sa s kurzami Národnej banky Slovenska, resp. Európskej centrálnej banky (ECB). Nájdete ich na webovej stránke Národnej banky Slovenska na  v archíve kurzov.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *